Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Tezli Elektronörofizyoloji Yüksek Lisansı
 • 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1994 Kadıköy Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 İstanbul Kent Üniversitesi Elektronörofizyoloji Program Başkanı-Halen
 • 2011 - 2020 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Uyku Bozuklukları/ Palyatif Bakım Üniteleri
 • 2009 - 2011 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hareket Bozuklukları/ Epilepsi ve Uyku Laboratuarları
 • 2007 - 2009 Karaman Devlet Hastanesi
 • 2007 Ludwig- Maximillian Universität(LMU) Epilepsie und Schlaf Labor, Gastwissentschalferin- München LMU, Epilepsi ve Uyku Laboratuarı Misafir Bilim İnsanı- Münih, Almanya
 • 2002 - 2007 Marmara Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 2000 - 2002 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH, Kalp-Damar Cerrahisi Asistanı
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Derneği
 • Palyatif Bakım Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • UYKUDER
 • Klinik Enteral ve Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN)
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Impact of obstructive sleep apnea on neuromuscular transmission- a descriptive study. Cranio. 2021 Jul 6:1-6. Bilgin Topçuoğlu Ö, Çetintaş Afşar G, Alibaş H, Uluç K.
 • Executive functions in sarcoidosis patients: a neurocognitive assessment study Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases, 2018;35(1):26-34. Özgür Bilgin Topçuoğlu, Murat Kavas, Hande Alibaş, Gülgün Çetintaş Afşar, Sibel Arınç, İpek Midi, Neşe Tuncer Elmacı
 • Fractalkine in Obstructive Sleep Apnea Patients Sleep and Breathing, 2017 May;21(2):355-359. Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Sema Saraç, Özgür Bilgin Topçuoğlu, Cüneyt Saltürk, Merve Tepetam, İsmet Bulut
 • Impact of patient education on compliance with positive airway pressure treatment in obstructive sleep apnea. Medical Science Monitor, 2017 Apr 13; 23:1792-1799. Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özlem Oruç, Özgür Bilgin Topçuoğlu, Cüneyt Saltürk,Yüksel Peker
 • Ulnar nerve entrapment at elbow in obstructive sleep apnea patients: a randomized controlled trial. Sleep and Breathing, 2017 Mar;21(1):45-51. Özgür Bilgin Topçuoğlu, Özlem Oruç, Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Kayıhan Uluç
 • Carpal tunnel syndrome in obstructive sleep apnea patients Archives of Neuropsychiatry, 2017 Dec; 54(4): 307?311. Özgür Bilgin Topçuoğlu, Özlem Oruç, Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Kayıhan Uluç
 • EEG in sarcoidosis patients without neurological findings Clinical EEG and Neuroscience, 2017;48(1): 54-59. Özgür Bilgin Topçuoğlu, Murat Kavas, Selahattin Öztaş, Sibel Arınç, Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, İpek Midi
 • Is polysomnographic examination necessary in subjects with diaphragm pathologies? Clinics, 2016; 71(9):506-510. Özlem Oruç, Sema Saraç, Gülgün Çetintaş Afşar, Özgür Bilgin Topçuoğlu, Serda Kanbur, İrfan Yalçınkaya, Fatma Merve Tepetam, Gökhan Kırbaş
 • EEG abnormality in first episode mania: relation with clinical properties in subsequent remission period. Anatolian Journal of Psychiatry, 2014; 15 (1): 1-8 Sermin Kesebir, Sertaç Güven, Özgür Topçuoğlu
 • Analysis of YouTube videos as a source of information for reliability and effectiveness of cannabidiol oil in treatment of epilepsy Epilepsy & Behavior 138 (2023) 109017; doi.org/10.1016/j.yebeh.2022.109017 Hakan Şilek, Özgür Bilgin Topçuoğlu

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI