Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Uludağ Üniversitesi / Farmakoloji / Doktora
 • 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2000 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1995 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1995 - 2019 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
 • 2012 Vall d''Hebron Institute of Oncology Gastrointestinal and Phase I units / Barselona (Prof. Joseph Tabernero ile birlikte)
 • 2011 Fox Chase Cancer Center Philadelphia Externship Organization
 • 2011 The University of North Carolina at Chapel Hill Cancer Hospital / Gastrointestinal Cancer Unit (Prof. Bert O?Neil ve Prof. Richard Goldberg ile birlikte)
 • 2011 Memorial Sloan Kettering Cancer Center / Gastrointestinal Cancer Unit (Prof. Nancy Kemeny ile birlikte) / New York, Amerika Birleşik Devletleri
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Dual HER2 inhibition strategies in the management of treatment-refractory metastatic colorectal cancer: History and status World J Clin Cases. 2018 Oct 6;6(11):418-425. doi: 10.12998/wjcc.v6.i11.418. Review. Kanat O, Ertas H, Caner B.
 • Shattering the castle walls: Anti-stromal therapy for pancreatic cancer World J Gastrointest Oncol. 2018 Aug 15;10(8):202-210. doi: 10.4251/wjgo.v10.i8.202. Review. Kanat O, Ertas H.
 • Platinum-induced neurotoxicity: A review of possible mechanisms World J Clin Oncol. 2017 Aug 10;8(4):329-335. doi: 10.5306/wjco.v8.i4.329. Review. Kanat O, Ertas H, Caner B.
 • Immunohistochemical expression of CDX2, CK7, HER2 and HER4 in periampullary adenocarcinoma : implications for clinicopathology and patient outcomes Acta Gastroenterol Belg. 2017 Jan-Mar;80(1):31-37. Uğraş N, Yerci Ö, Özgün G, Deligönül A, Dündar HZ, Sarkut P, Kanat Ö.
 • Immunohistochemical expression of human epidermal growth factor receptor (HER)-4 and prognosis in patients with metastatic breast cancer J BUON. 2016 May-Jun;21(3):564-9 Deligonul A, Evrensel T, Avci N, Ugras N, Ture M, Cubukcu E, Hartavi M, Fatih Olmez O, Kurt E, Tolunay S, Kanat O, Manavoglu O.
 • Current treatment options for patients with initially unresectable isolated colorectal liver metastases World J Clin Oncol. 2016 Feb 10;7(1):9-14. doi: 10.5306/wjco.v7.i1.9. Kanat O.
 • Distribution of KRAS and BRAF Mutations in Metastatic Colorectal Cancers in Turkish Patients Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(3):1175-9. Gorukmez O, Yakut T, Gorukmez O, Sag SO, Karkucak M, Kanat O.
 • Targeted therapy for advanced gastric cancer: A review of current status and future prospects World J Gastrointest Oncol. 2015 Dec 15;7(12):401-10. doi: 10.4251/wjgo.v7.i12.401. Review. Kanat O, O''Neil B, Shahda S.
 • linical significance of adiponectin expression in colon cancer patients J Cancer Res Ther. 2014 Apr-Jun;10(2):347-53. doi: 10.4103/0973-1482.136634. Canhoroz M, Kanat O, Saraydaroglu O, Buluc E, Avci N, Cubukcu E, Olmez OF, Manavoglu O.
 • Lack of prognostic significance of adiponectin immunohistochemical expression in patients with triple-negative breast cancer Contemp Oncol (Pozn). 2014;18(1):34-8. doi: 10.5114/wo.2014.40454. Epub 2014 Feb 28. Cubukcu E, Olmez OF, Kanat O, Kabul S, Canhoroz M, Avci N, Hartavi M, Deligonul A, Cubukçu S, Manavoglu O.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI