Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 - 2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi
 • 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı / Doçent
 • 2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji
 • 2009 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 - 2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı / Neonatoloji Bilim Dalı Eğitim Sorumlusu
 • 2016 - 2017 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ( Mecburi Hizmet ) / İdari Sorumlu
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Neonatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mean Platelet Volume and Mean Platelet Volume/Platelet Count Ratio Are Predictors Of Late-Onset Sepsis In Preterm Infants: A Case-Control Study Fetal Pediatr Pathol. 2022 Apr 19:1-11. doi: 10.1080/15513815.2022.2064574 (Yayın No: 766969 (2022)8) GÜNEY VARAL İPEK, DOĞAN PELİN, ACAR CELİK EZGİ, GULER KAZANCI ELIF
 • Preterm İnfantlarda Geç Sepsis Erken Tanısında Eritrosit Dağılım Hacmi/Trombosit Oranının Değerlendirilmesi. J Curr Pediatr 2022;20(1):27-33 DOI: 10.4274/jcp.2022.55376. (2022) DOĞAN PELİN, GUNEY VARAL İPEK, ARARAT ATAHAN, KAZANCI ELİF GÜLER.
 • Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width-Platelet Ratio as an Early Predictor of Late-Onset Sepsis in Preterm Infants J Curr Pediatr 2022;20(1):27-33 DOI: 10.4274/jcp.2022.55376 DOĞAN PELİN, İPEK GÜNEY VARAL, ATAHAN ARARAT, ELİF GÜLER KAZANCI
 • Can neutrophil-lymphocyte ratio be a predictor of lateonset sepsis in preterm infants? Annals of Medical Research, 27(1), 23-28., Doi: 10.5455/annalsmedres.2020.01.023 (Kontrol No: 6119480) (2020) GÜNEY VARAL İPEK, DOĞAN PELİN
 • Evaluation of the Infants Who Had Seizure During Neonatal Period. Fırat Tıp Dergisi, 25(1), 14-17. (Kontrol No: 6129244) (2020) EKİCİ ARZU, BALDAN EMRE, KORKMAZ MUHAMMED FURKAN, ÖREN AYŞE, ÖZDEMİR ÖZLEM, DOĞAN PELİN, GÜNEY VARAL İPEK
 • The role of red cell distribution width as a predictor of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 60(1) , 41-45., Doi: 10.14744/hnhj.2019.53824 (Kontrol No : 6128592) (2020) DOĞAN PELİN
 • Outcomes of Inhaled Nitric Oxide in Preterm and Term Infants: A Four-Year Experience in a Tertiary Neonatal Unit Güncel Pediatri, 18(1), 1-14. (Yayın No: 6201099) (2020) GÜNEY VARAL İPEK, DOĞAN PELİN
 • The Role of Low 25-Hydroxyvitamin D Levels in Preterm Infants with Late-Onset Sepsis Fetal and Pediatric Pathology, 1-10., Doi: 10.1080/15513815.2020.1725941 (Yayın No: 6129401) (2020) DOĞAN PELİN, ÖZKAN HİLAL, KÖKSAL FATMA NİRGÜL, ÇELEBİ SOLMAZ, BAĞCI ONUR, TOPÇU MERVE, GÜNEY VARAL İPEK
 • Vitamin D deficiency and its effect on respiratory distress syndrome in premature infants: results from a prospective study in a tertiary care centre African Health Sciences, 20(1), 437-443., Doi: https://dx.doi.org/10.4314/ahs.v20i1.50 (Yayın No: 6259251) (2020) DOĞAN PELİN, ÖZKAN HİLAL, KÖKSAL FATMA NİRGÜL, BAĞCI ONUR, GÜNEY VARAL İPEK
 • Red cell distribution width as a predictor of late- onset Gram-negative sepsis. Pediatrics International, 62(3), 341-346., Doi: 10.1111/ped.14123 (Yayın No: 6187963) (2020) DOĞAN PELİN, GÜNEY VARAL İPEK

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI