Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 2007 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Altunizade Acıbadem Hastanesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor / Halen
 • 2013 - 2017 Maslak Acıbadem Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Araştırma Görevlisi
 • 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / Gözlemci Doktor
 • 2007 - 2011 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Kimik (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği)
 • Febril Nötropeni Derneği
 • Ekmud (Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • P1397: THIRD-PARTY MULTIVIRUS-SPECIFIC T CELLS FOR THE TREATMENT OF REFRACTORY VIRAL INFECTIONS AFTER HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION HemaSphere 7 (S3), 2023/8/1 e6163977 Koray Yalcin, Ebru Erdogan, Rehile Zengin, Tulay Ozcelik, Nurcan Ozcelik Kurkcu, Hakan Ozdogu, Cem Kis, Gozde Sir Karakus, Selin Gunaydin, Utku Seyis,
 • Sepsis biomarkers for early diagnosis of bacteremia in emergency department. M.J Infect Dev Ctries. 2023 Jun 30;17(6):832-839. doi: 10.3855/jidc.17221. Yurttutan Uyar N, Sayar AK, Kocagöz AS, Serdar MA, Zengin R, Sarıkaya ZT, Kilercik M, Balcı V, Serteser
 • Clinical Outcome and Characteristics of Turkish Breast Cancer Patients who had SARS-Cov-2 Infection Turk J Oncol 2022;37(4):419?25 doi: 10.5505/tjo.2022.3692 Aysun IŞIKLAR, Rehile ZENGİN, Veysel BALCI, Ayşe SESİN KOCAGÖZ, Gül BAŞARAN
 • P-097 The usage of the immunosuppressant agents and secondary şnfections in patients with COVİD-19 in intensive care unit: a retrospective study Critical Care 2022 , 26 (Supp 1):P097 ,ISICEM-2022 ZT Sarıkaya , B Gucyetmez , F tuzuner , O Dincer, C Sahan , L Telci , IO Akıncı , Stady Group -R Zengin
 • Is SARS-CoV-2 viral load a predictor of mortality in COVID-19 acute respiratory distress syndrome patients? A. 2022 Nov;50(11):3000605221137443. doi: 10.1177/03000605221137443 Dogan L, Allahverdiyeva A, Önel M, Meşe S, Saka Ersin E, Anaklı İ, Sarıkaya ZT,Zengin R, Gucyetmez B, Yurtturan Uyar N, Özcan PE, Kocagöz AS, Uysal HK
 • THE EFFECTIVENESS OF ACB-IP 1.0 UNIVERSAL PATHOGEN FREE CONCENTRATED COCKTAIL CONVALESCENT PLASMA IN COVID-19 INFECTION medRxiv preprint March 22, 2021. doi:doi./10.1101/2021.03.05.21251413 Cansu Hemsinlioglu, Nil Banu Pelit, Koray Yalcin, Omur Selin Gunaydın, Nihal Ozturk Sahin, Esra Savas Karagacli, Omer Elibol, Sefa Onur Demir,
 • Adverse Cardiac Events Related to Hydroxychloroquine Prophylaxis and Treatment of COVID-19 CASE REPORT . Infect Dis Clin Microbiol 2020; 2(1): 24-26 Rehile Zengin, Zeynep Tuğçe Sarıkaya, Nalan Karadağ, Çağlar Çuhadaroğlu, Önder Ergönül, Sesin Kocagöz
 • Human Metapneumovirus Infection in Adults as the Differential Diagnosis of COVID-19 Turk Journal of Intensive Care, 2021-05-28 , 19, 90-93 doi: 10.4274/tybd.galenos. 2020. 62207 Lerzan Doğan , Canan Akıncı, Zeynep Tuğçe Sarıkaya, Hande SimtenDemirel Kaya , Rehile Zengin . Orkhan mammadov, Aylin İlksoz ,İlkay Kısa Özdemir ,
 • Patients with COVID-19 Pneumonia Treated with the Standart Protocol: Observational Results of Five Intensive Care Units Turkish Journal of Intensive Care 2020;18:1-13 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.5744 Hande Simten Demirel Kaya, Orkhan Mammadov, Lerzan Doğan, Zeynep Tuğçe Sarıkaya, İlkay Kısa Özdemir, Sevdinaz Rasimoğlu, Ararso Kedir Jima,
 • Mesenchymal stromal cell therapy for critically ill patients With COVID-19 JMIR Prepr 20206 , 2020 Koray Yalcin, Cansu Hemsinlioglu, Rehile Zengin, Meral Sonmezoglu, Riza Hakan, Ayse Sesin Kocagoz Cuhadaroglu, Ercument Ovali

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI