Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Acıbadem Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümleri mikroorganizmalar tarafından vücudumuzda meydana getirilen hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi üzerine çalışmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Bugün birçok hastalığın nedeni bilinmezken, enfeksiyon hastalıklarının nedeni bilinmektedir. Acıbadem Sağlık Grubu’nda bu hastalıkları irdeleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ayaktan veya yatarak hasta takibi, hastane enfeksiyonları kontrolü, seyahat hastalıkları, erişkin aşılaması alanında hizmet vermektedir.

Birimimizde yapılan araştırmaların temel amacı vücutta hastalığa neden olan virüs, bakteri, mantar veya parazitlerin tespit edilmesi ve ilgili tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır. 

Normalde birçok organizma vücudumuzda yaşar ve zararsızdır. Hatta çoğu bakteri vücudumuza yardımcı olur. Ancak belirli koşullar altında bazı organizmalar hastalığa neden olabilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümlerinde; bakteriyel, viral, fungal  ve paraziter hastalıklar olmak üzere birçok mikroorganizmanın neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.  

Özellikle viral enfeksiyonlar, virüs tarafından meydana gelen enfeksiyonlardır. Virüsler, bakteriler gibi her ortamda bulunabilir, yalnız bakteriler gibi kendi kendilerine üreyemedikleri için canlı bir mikroorganizmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da genelde bazı hastalıkların kişiden kişiye ya da böcekler veya diğer hayvanlar tarafından bulaşmasına yol açabilir. 

Enfeksiyon hastalıkları kişiden kişiye; yiyecek, su, hava veya temas yoluyla bulaşabileceği gibi yine ortamdaki organizmalara da maruz kalınması sonucunda geçebilir.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ve semptomları, enfeksiyona neden olan organizmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Enfeksiyon hastalıklarının en sık görülen iki belirtisi ateş ve yorgunluktur. Hafif geçirilen enfeksiyon hastalıkları için dinlenme ve evde ilaç tedavisi verilebilir.  Fakat bazı enfeksiyon türleri hayati tehlikeye neden olabileceği için hastane ortamında müdahale edilmesi gerekmektedir.

Enfeksiyon Hastalıklarının Nedenleri

Enfeksiyona bağlı hastalıkları vücudumuz kendi üretebileceği gibi bulaşma yoluyla da ortaya çıkabilirler. 

Bakteriler

Bu tek hücreli organizmalar, hemen hemen her yerde bulunmaktadır. Toprak, hava, su ve insan vücudunda çeşitli bakteriler mevcuttur. Bakterilerin tedavisi genellikle antibakteriyel ilaçlarla yapılır. Bakteriler en çok  boğaz, idrar yolu enfeksiyonları ve tüberküloz gibi hastalıklardan sorumludur. Bunun yanı sıra zatürre, menenjit veya larenjit gibi hastalıklara da neden olabilirler.

Virüsler

Bakterilerden daha küçük olsa da, virüsler soğuk algınlığından AIDS'e kadar çok sayıda hastalığa neden olur. Bakterilerden farklı olarak, virüsler üzerinde antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Virüsler, kendi başlarına üreyemedikleri için vücuda girdiklerinde konakladıkları hücreleri imha ederler ve yayılmaya başlarlar. Bazı virüslere özel aşılar geliştirilmiş olsa da, hala birçok hastalığın aşısı bulunamamıştır. Virüslerin en sık neden olduğu durumlar aşağıdaki gibidir; 

Mantarlar

Mantar hastalığı genellikle cilt yüzeyinde meydana gelmekle birlikte ender olarak iç organlara da sıçrayabilir. Mantar, genellikle saçlı bölge, el ve ayak tırnakları, kasık bölgesi ya da cilt yüzeyinde kendini kaşıntı ve sulu lezyonlarla birlikte göstermektedir.

Bunun yanı sıra akciğerleri, sinir sistemini ya da kemikleri de enfekte edebilir. Mantar hızlı yayılan hastalıkların başında gelmektedir, bu yüzden en kısa süre içerisinde mutlaka tedavi edilmelidir. 

Parazitler

Parazitler başka bir canlıyı konak olarak kullanarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışır. Bu konaklar;  sivrisinek, bit, kıl kurdu, uyuz, solucan veya tenya gibi küçük canlıların yanında insanlar da olabilir.

Parazitler bağlandıkları konaktan beslenmeye çalıştıkları için insanlarda ve hayvanlarda yorgunluk, kilo kaybı, ishal veya kemik ağrıları gibi belirtiler meydana gelir.  Bazı parazitler hayvanlardan insanlara dışkı yoluyla da bulaşabilir. Özellikle hamile kadınların toksoplazma parazitine karşı dikkatli olması gereklidir. 

Risk Faktörleri

Hemen hemen herkes bulaşıcı hastalıkların bir kısmına yaşamları boyunca maruz kalmıştır. Fakat, enfeksiyon hastalıkları bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha fazla etkilemektedir.

Özellikle organ nakli ameliyatı geçirmiş kişilerin, HIV veya AIDS virüsüne sahip olan kişilerin, yetersiz beslenme ve yaşlı kişilerin enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskleri daha fazladır.

Enfeksiyon Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Bazı bulaşıcı hastalıklar aşılama yoluyla önlenebiliyor ve aşılama yöntemiyle kişilere bağışıklık kazandırılıyor. Bu hastalıklar kızamık veya suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar olabilir. Okul öncesi ve okul dönemi yapılan aşılamalarla hastalıklara karşı bağışıklık artırılabilir. 

Enfeksiyonel hastalıklar, türüne bağlı olarak değişiklik gösteren belirtiler sergileyebilir ama genel olarak enfeksiyona bağlı hastalıkların belirtileri ise;

 • Ateş
 • İshal
 • Yorgunluk
 • Kas ağrıları
 • Öksürme olarak gözlemlenmektedir.

Enfeksiyon hastalıkların bir kısmı bulaşıcı değildir. Vücudumuzdaki bakterilerin, parazitlerin veya virüslerin neden olduğu bazı enfeksiyonlar bulaşıcı olmayabilir. Bazı hastalıklar ise hayvanlardan veya kişilerden temas ya da hava yoluyla da bulaşabilmektedir. 

Aşağıdaki durumların gözlemlenmesi halinde en kısa sürede bir doktora başvurulması gerekmektedir.  

 • Bir hayvan tarafından ısırılma 
 • Nefes darlığı
 • Bir anda ortaya çıkan şiddetli öksürük
 • Ateş 
 • Baş ağrısı
 • Kızarıklık veya şişlik 
 • Aniden ortaya çıkan görme sorunları 

Enfeksiyon Hastalıkları Tanısı

Enfeksiyon hastalıkları kişide meydana gelen belirtiler ve fiziki muayene sonrasında hekim tarafından istenen laboratuvar testleriyle netleştirilir. 

Örneğin, öksürük ve nefes alma gibi şikayetlerle başvuran bir hasta zatürre (akciğer enfeksiyonu) geçirebilir. Fakat yine aynı semptomları gösteren bir hasta (enfeksiyondan kaynaklanmayan) astım veya kalp yetmezliği gibi hastalıklarla da karşı karşıya kalabilir.

Aynı semptomları gösteren hastalıkların ayırt edilebilmesi için doktor tarafından göğüs röntgeni veya diğer tanı yöntemlerinden faydalanılarak farklı testler istenebilir. Böylece hastalığın enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediği anlaşılabilir.  

Doktorlar kişinin enfeksiyona sahip olduğunu doğruladıktan sonra, genellikle hangi spesifik mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğunu öğrenmek için testler ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanabilir. Birçok farklı mikroorganizma belirli bir enfeksiyona neden olabilir. Örneğin, pnömoni hastalığına virüsler, bakteriler ve nadir olarak görülse de mantarlar neden olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi her mikroorganizma için farklılık gösterebilir.

Birçok farklı laboratuvar testi mikroorganizmaları tanımlayabilir. Laboratuvar testlerinde vücuttan kan, idrar, balgam veya başka bir sıvı veya doku örneği kullanılır. Enfeksiyon hastalıklarında istenebilecek testler ise; 

 • Balgam kültürü 
 • Kan testi 
 • İdrar testi 
 • Dışkı (gaita) testi 
 • Doku testi 
 • Beyin omurilik sıvısı
 • Burun, boğaz veya genital bölgeden mukus

Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavisi

Enfeksiyon hastalıklarının tedavi hangi mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanırken, viral enfeksiyonlarda ise hastaya dinlenme ve antiviral ilaçlar verilir. 

Mantar veya paraziter enfeksiyonlara bağlı gelişen hastalıklarda ise hastaya antifungal ilaçlar veya  antiparaziter ilaçlar verilerek tedavi edilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?