Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board (EBOT) Diploması, (FEBOT)
 • 2012 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçentlik Belgesi
 • 2010 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Board Diploması
 • 2007 - 2008 The International Center for Limb Lengthening, Rubin Institute For Advanced Orthopedics, Sinai Hospital of Baltimore, Baltimore, ABD. Chief Clinical Fellow / Deformite Düzeltici Cerrahi ve Kemik Uzatma Cerrahisi Üst İhtisası
 • 2006 - 2007 New York University, Hospital for Joint Diseases, Center for Children, Department of Pediatric Orthopaedic Surgery New York, ABD Clinical Fellow / Çocuk Ortopedisi Üst İhtisası
 • 2005 - 2006 Johns Hopkins Hospital, Division of Pediatric Orthopaedic Surgery. Baltimore, ABD. Visiting Physician / Çocuk Ortopedisi
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2017 Koç Üniversitesi Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 • 2017 Memorial Şişli Hastanesi
 • 2009 - 2014 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
ÜYELİKLER
 • Limb Lengthening and Reconstruction Society Muhabir (corresponding) Üye
 • Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA) Muhabir (corresponding) Üye
 • Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği (ASAMİ Türk) Yönetim Kurulu Üyesi, Önceki Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Kalça Koruyucu Cerrahi Derneği-Kurucu Üye
 • Çocuk Ortopedisi Derneği-Kurucu Üye
 • European Paediatric Orthopaedic Society-Aktif Üye
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Legg Calve Perthes hastalığının tedavisinde varus osteotomisinin yeri ve etkinliği; güncel değerlendirme TOTBİD Dergisi 2017; 16:36 41. S MARANGOZ.
 • Is there a correlation between the change in the interscrew angle of the eight-plate and the delta joint orientation angles? Acta Orthop Traumatol Turc. 2017 Jan;51(1):39-43. S. MARANGOZ, K Buyukdogan, S Karahan.
 • Physeal Injuries. In: Doral MN, Karlsson J (eds) Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment, and Rehabilitation. Second Edition. Kitap Bölümü. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015, pp 2625-2634. S MARANGOZ, MC Aksoy.
 • Neonatal physeal separation of distal humerus during cesarean section. S Kamaci, M Danisman, S MARANGOZ. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2014 Nov;43(11):E279-81. Review.
 • Malunions and Nonunions in the Lower Extremity. In: Levin LS (ed) Complications in Orthopaedics, Open Fractures, pp 55-69. Kitap Bölümü. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2010. S MARANGOZ, JD Conway, JE Herzenberg.
 • Gait analysis in adults with severe hip dysplasia before and after total hip arthroplasty. Hip Int. 2010 Oct-Dec;20(4):466-72. S MARANGOZ, B Atilla, H Gök, G Yavuzer, S Ergin, AM Tokgözoğlu, M Alpaslan.
 • Adölesan Kalça Sorunlarında Eklem Koruyucu Cerrahi Teknikler Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2010;3(4):14-9. S MARANGOZ.
 • Correction of arthrogrypotic clubfoot with a modified Ponseti technique. Clin Orthop Relat Res. 2009 May;467(5):1283-93. Epub 2009 Jan 14. HJ van Bosse, S MARANGOZ, WB Lehman, DA Sala.
 • Articulated hip distraction: a treatment option for femoral head avascular necrosis in adolescence. J Pediatr Orthop. 2009 Mar;29(2):163-9 JA Gomez, H Matsumoto, DP Jr Roye, MG Vitale, JE Hyman, HJ van Bosse, S MARANGOZ, DA Sala, MI Stein, DS Feldman.
 • Femoral deformity correction in children and young adults using Taylor Spatial Frame. Clin Orthop Relat Res. 2008 Dec;466(12):3018-24. Epub 2008 Sep 23. S. MARANGOZ, DS Feldman, DA Sala, JE Hyman, MG Vitale.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI