Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 FAsMA (Fellow, Aerospace Medical Association)
 • 2019 AFAsMA (Associate Fellow, Aerospace Medical Association)
 • 2005 Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 1999 Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent
 • 1994 Research Fellow, King Edward VII Hastanesi, Prens Charles Göz Kliniği, Windsor, İngiltere
 • 1993 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 1987 - 1988 Research Fellow, Londra Üniversitesi St. George'' s Hastanesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği ve Londra Üniversitesi Oftalmoloji Enstitüsü, Londra, İngiltere
 • 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2020 Anadolu Sağlık Merkezi Göz Kliniği ve Havacılık Tıp Merkezi, Gebze
 • 2017 - 2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Sağlık Yüksek Kurulu Üyesi
 • 2005 - 2015 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör Dr.
 • 2012 AME (Aeromedical Examiner; Uçuş Hekimi)
 • 2006 - 2007 Avrupa Birliği- Avrupa Komisyonu / 6. ve 7. Çerçeve Uluslararası Bilimsel Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi ve Raportörü, Brüksel, Belçika
 • 1999 - 2004 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent Dr.
 • 1996 - 1999 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1994 - 1996 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Öğr. Gör.
 • 1993 - 1994 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Uzman
 • 1989 - 1993 Erciyes Üniversitesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Araş. Gör
ÜYELİKLER
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Aerospace Medicine Association
 • American Alpine Club
 • Havacılık Tıbbı Derneği
 • Aerospace Physiology Society
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lactoferrin: The Natural Protector of the Eye against Coronavirus-19 Ocular Immunology and Inflammation, 2021 May, 29 (4):751-752. Alpogan O, Karakucuk S
 • Changes in central corneal thickness, intraocular pressure, and oxidation/antioxidation parameters at high altitude Aviat Space Environ Med. 2012 Nov;83(11):1044-8. Karakucuk S, Mujdeci M, Baskol G, Arda H, Gumus K, Oner A.
 • Effects of high altitude related oxidative stress on intraocular pressure and central corneal thickness: a research model for the etiology of glaucoma In: Glaucoma (2012) ISBN:978-953-308-90-3 Karakucuk S.
 • Pattern electroretinographic recordings in eyes with myopia Eye Contact Lens 2009 Sep;35(5):238-41. Oner A, Gumus K, Arda H, Karakucuk S, Mirza E.
 • Ocular blood flow in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008 Jan;246(1):129-34. Karakucuk S, Goktas S, Aksu M, Erdogan N, Demirci S, Oner A, Arda H, Gumus K.
 • Experimental posterior perforating ocular injury in rabbit eyes: effects of radiotherapy with or without intravitreal cyclosporin on vitreous proliferation Ophthalmologica. 2006;220(1):6-11. Karakucuk S, Soyuer S, Oner AO, Soyuer I, Yaray K, Mirza E, Baskol G, Akin A.
 • Serum paraoxonase 1 activity and lipid peroxidation levels in patients with age-related macular degeneration Ophthalmologica. 2006;220(1):12-6. Baskol G, Karakucuk S, Oner AO, Baskol M, Kocer D, Mirza E, Saraymen R, Ustdal M
 • Serum paraoxonase activity is decreased in the active stage of Behçet''s disease Br J Ophthalmol 88: 1256-1258; 2004. Karakucuk S, Başkol G, Öner AO, Başkol M, Mirza E, Üstdal M.
 • Color vision changes in young subjects acutely exposed to 3000 m altitude Aviat Space Environ Med 75 :364-366; 2004. Karakucuk S, Öner AÖ, Göktaş S, Sıkı E, Köse Ö.
 • Nitric Oxide levels in Tears of Patients with mild forms of Papillary Conjunctivitis Induced by Rigid Gas Permeable Contact Lenses The CLAO Journal 28: 5-8; 2002. Karakucuk S, Mirza GE, Karaküçük İ, Akal A, Er M.
 • Tear nitrite and nitrate levels as nitric oxide end-products in patients with Behçet''s Disease and non-Behçet''s uveitis Ophthalmic Research 33: 48-51; 2001. Mirza GE, Karakucuk S, Er M, Güngörmüş N, Karaküçük İ, Saraymen R.
 • Intravitreal trovafloxacin against experimental Staphylococcus epidermidis endophthalmitis Ophthalmic Research 32 (2-3): 126-31; 2000. Karakucuk S, Mirza GE, Sümerkan B, Okten T.
 • Ophthalmological effects of high altitude Ophthalmic Research 32: 30-40; 2000. Karakucuk S, Mirza GE.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI