Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1986 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1980 Ted Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2004 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Profesör
 • 1998 - 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Doçent
 • 1996 - 1997 New York University School of Medicine Ronald O. Perelman Department of Dermatology, Skin and Cancer Unit Oncology Section Melanoma Fellow
 • 1995 - 1996 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent
 • 1994 - 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Uzman Hekim
 • 1992 - 1994 Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Deri Hastalıkları Kliniği, Başasistan
 • 1988 - 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
 • 1987 - 1988 Yüksek Öğrenim Kurumu Hekimliği
ÜYELİKLER
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • American Academy of Dermatology
 • European Academy of Dermatology and Venereology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cutaneous papules, uterine fibroids, and renal cell cancer: one family''s tale. Lancet 2010 Jan 9; 375 (9709):170 Önder M, Glenn G, Adışen E, Keseroğlu O, Şahin S, Ataoğlu O, Akaya B, Toro JR.
 • Correlation between the dermatoscopic and histopathological features of pigmented basal cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010 Mar 23 Tabanlıoglu Onan D, Sahin S, Gököz O, Erkin G, Çakır B, Elçin G, Kayıkçıoğlu A.
 • Narrowband UVB phototherapy in pityriasis lichenoides chronica. J Dermatol Treat 20: 109-13, 2009 Ersoy-Evans S, Hapa AA, Boztepe G, Şahin S, Kölemen F.
 • Phototherapy in childhood. Pediatr Dermatol 25: 599-605, 2008 Ersoy-Evans S, Altaykan A, Sahin S, Kölemen F.
 • Acitretin is a safe treatment option for infantile pustular psoriasis. J Dermatolog Treat 19:341-3, 2008 Ergin S, Ersoy-Evans S, Sahin S, Özkaya O.
 • Colonization of neonate skin by Malassezia species: Relationship with neonatal cephalic pustulosis. J Am Acad Dermatol 57; 1012-8, 2007 Ayhan M, Sancak B, Karaduman A, Arikan S, Sahin S.
 • Colonization of neonate skin by Malassezia species: Relationship with neonatal cephalic pustulosis. J Am Acad Dermatol. 57; 1012-8, 2007 Ayhan M, Sancak B, Karaduman A, Arikan S, Sahin S.
 • Narrowband UVB phototherapy to clear and maintain clearance in patients with mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 53:242-246, 2005 Boztepe G, Şahin S, Ayhan M, Erkin G, Kölemen F.
 • Experience with calcipotriol as adjunctive treatment for vitiligo in patients who do not respond to PUVA alone. J Am Acad Dermatol 44: 634-7, 2001 Yalçın B, Şahin S, Bükülmez G, Karaduman A, Atakan N, Akan T, Kölemen F.
 • PUVA treatment of vitiligo: a retrospective study of Turkish patients. Int J Dermatol 38: 101-104, 1999 Sahin S, Hindioğlu U, Karaduman A.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI