Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Profesörü
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Doçenti
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 • 1981 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2013 Medicana International İstanbul Hastanesi - Medical Direktör ve Başhekimi / Profesör
 • 1999 - 2009 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Profesörü
 • 1995 - 1999 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı / Doçent
 • 1983 - 1985 SSK Göztepe Hastanesi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of trapidil on renal ischemia-reperfusion injury J Pediatr Surg Avlan D, Tamer L, Ayaz L, Polat A, Ozturk C, Ozturhan H, Camdeviren H, Aksöyek S.
 • The protective effect of selenium on ipsilateral and contralateral testes in testicular reperfusion injury. Pediatr Surg. Avlan D, Erdougan K, Cimen B, Dusmez Apa D, Cinel I, Aksoyek S.
 • Bilateral adrenal cystic neuroblastoma with massive hepatomegaly and intracystic hemorrhage. Pediatr Blood Cancer Duzovali O, Ozer C, Turhan AH, Arslankoylu AE, Yilgor E, Polat A, Aksoyek S.
 • Hepatoblastoma in children. Acta Chir Belg. Abbasoğlu L, Gün F, Tansu Salman F, Relik A, Saraq F, Ünüvar A, Görgün Ö, Aksoyek S.
 • Yücesan S: Effect of electromagnetic fields and early postoperative 5-fluorouracil on the healing of colonic anastomoses. Int J Colorectal Dis. Naycı A, Çakmak M, Renda N, Aksoyek S.
 • Oral U: Ischemic preconditioning reduces intestinal epitelial apoptosis in rats. Shock Cinel I, Avlan D, Cinel L, Polat G, Atıcı Ş, Mavioğlu I, Serinol H, Aksoyek S.
 • Ileal atresia associated with a congenital vascular band anomaly: observations on pathogenesis. Pediatr Surg Int. Naycı A, Avlan D, Polat A, Aksoyek S.
 • Treatment of intestinal pseudo obstruction by segmental resection. Pediatr Surg Int. Naycı A, Avlan D, Polat A, Aksoyek S.
 • Intestinal ischemic preconditioning protects the intestine and reduces bacterial translocation. Shock, Vol 18 Aksoyek S, Cinel I, Avlan D, Cinel L, Öztürk C, Gürbüz P, Naycı A, Oral U.
 • Does menstrual flow exclude hematometra? A rare case of uterine anomaly presented with anorectal malformation. J Ped Surg Vol 37 Naycı A, Avlan D, Öz U, Toktaş S, Aksoyek S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?