YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2012 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi
 • 2009 - 2011 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Mecburi Hizmet
 • 2008 - 2009 Kanlıca Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi
 • 1999 - 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
 • İstanbul Türk Tabibler Odası
 • Türk Pediatri Kurumu
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mezunlar Derneği
 • Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The exon 3 deleted/full length growth hormone receptor polymorphism and response to growth hormone therapy in growth hormone deficiency and Turner syndrome: Böber E, Demir K, Bereket A, Turan S, Atabek E, Tütüncüler F, Isbir T, Bozkurt N, Eryilmaz SK, Uzunhan O, Küçükemre Aydin B, Bundak R.A multicenter Bas F, Darendeliler, Ayçan Z, Çetinkaya E, Berberoglu M, Siklar Z, Öcal G, Timirci Ö, Çetinkaya S, Darcan S, Göksen Simsek D, Bideci A, Cinaz P,
 • Ambulatory blood pressure monitoring and renal functions in term small-for-gestastional age children Pediatr Nephrol. Bilge I, Poyrazoglu S, Bas F, Emre S, Şirin A Goklap S, Eryilmaz S, Hekim N, Darendeliler F.
 • The distribition of exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism in the Turkish population. J Clin Res Pediatr Endocrinol. Bas F, Kelesoglu F, Timirci Ö, Kabataş Eryilmaz S, Bozkurt N, Küçükemre Aydin B, Bundak R, Isbir T, Darendeliler F.
 • A patient with 22ql 1.2 Syndrome: case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. J Clin Res Pediatr Endocrinol. Eryilmaz SK, Bas F, Satan A, Darendeliler F, Bundak R, Gunoz H, Saka N.
 • Type 1 Diabetes Mellitus associated with autoimmune thyroid disease, celiace disease and Familial Mediterranean Fever: case report. Turk J Pediatr . Bas F, Kabatas-Eryilmaz SK, Gunoz H, Darendeliler F, Kucukemre B, Bundak R, Saka N
 • Insulin resistance and body composition in preterm born children during prepubertal ages Clin Endocrinol (Oxf). Darendeliler F, Bas F, Bundak R, Coban A, Sancakli O, Eryilmaz SK, Kucukemre B, Disci R, Gokcay G, Aki S, ince Z, Eskiyurt N.
 • Successful results of pamidronat treatment in children with osteogenesis imperfecta with emphasis on the interpretation on bone mineral dansity for local standarts J Pediatr Orthop. Poyrazoglu S, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Tütüncüler F, Eryilmaz SK, Bundak R, Saka N.
 • Hashimoto''s encephalopathy in a ten year old girl. Turk J Pediatr. Kara B, Demirkol-Soysal D, Kabataş Eryilmaz S, Karaböcüoglu M, Darendeliler F, Çaliskan M.
 • Follow-up height of intrauterine growth retailed children after discontinuation of growth hormone treatment. J. Pediatr Endocrinol Metab. Darendeliler F, Bundak R, Kabataş Eryilmaz S, Gunoz H, JBas F, Saka N.
 • Beckwith Wiedemann sendromlu 8 olguda klinik yaklaşım ve izlem süreci İst.Tıp Fak.Mecmuacı Baş F.Kayserili H, Darendiler F, Tükel T, Bundak R, Kabataş-Eryılmaz S, Yüksel-Apak M, Saka N, Günöz H.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55