Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1981 - 1982 Observer MD , Tompkins County Community Hospital (Ithaca/ NY, USA) acil poliklinik ve Rutgers University, Middlesex Hospital (New Brunswick,USA) Endokrinoloji polikliniği,
 • 1978 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2021 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları / Prof. Dr.
 • 1998 - 2004 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları / Doç. Dr.
ÜYELİKLER
 • European Society of Endocrinology
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Familial Isolated Pituitary Adenoma
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Serologic Testing for Celiac Disease in Graves'' Hyperthyroidism: Should We Act Early? ENDOCRINE RESEARCH 47(1):26-31,2022 Demirpence H., Caklili O. T. , Yarman S.
 • Optimal testosterone level to improve symptoms of hypogonadism vvithout causing dopa- testotoxicosis in male macroprolactinoma. ANNALES D ENDOCRINOLOGIE 83;9-15, 2022. Caklili O. T., Ok A. M., Istemihan Z., Selcukbiricik O., Yarman S.
 • Outcomes of Patients with Macroprolactinoma Desiring Pregnancy: Follow-Up to 23 Years from a Single Çenter HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 53; 371-376, 2021 Tanrikulu S., Yarman S.
 • A single-center experience of transsphenoidal endoscopic surgery for acromegaly in 73 patients: results and predietive factors for remission BRIT1SH JOURNAL OF NEUROSURGERY, 9:1 -6, 2021 Ünal T. C., Aydoseli A., Özgen U., Dolaş I. , Sabanci P. A., Araş Y., Ozturk M, Ozata MS, Gul N, Kubat Uzum A, Mutlu U, Bilgiç B, Saka E, Yarman S,
 • Significant Benefıts of A1P Testing and Clinical Screening in Familial Isolated and Young-onset Pituitary Tumors J CLİN ENDOCRİNOL METAB. 105(6): e2247-e2260, 2020 Marques P, Caimari F, Hernândez-Ramlrez L C, Collier D, Iacovazzo D, Ronaldson A, Magid K, Lim CT , Stals K . Ellard S, Grossman AB, Korbonits M.
 • Disease Activity May Not Affect the Prognosis of Coexisting Thyroid Cancer in Acromegalic Patients EXPERIMENTAL AND CLİNİCAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES 128;567-572, 2020 GÜL N., Soyluk O., Dogansen S. C., Kurtulmuş N., Yarman S.
 • Eflect of iodine-containing antiseptics on urine iodine levels of surgical staff after iodization TURKISH JOURNAL OF BIOCHEM1STRY 45(3);277-281. 2020 idiz C., Altun A., Basaran-Kucukgergin C., Kofoglu Z., Sormaz I. C., Yarman S.
 • Pituitary neuroendocriııe tumors (PitNETs): nomenclature evolution, not clinical revolution PİTUİTARY 23;322-325, 2020 J, Turchini J, Uccella S, Villa C, Yamada S, Yarman S.
 • Dopamine Agonist-Induced Impulse Control Disorders in Patients With Prolactinoma: A Cross-Sectional Multicenter Study JOURNAL OF CLİNİCAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 104;2527-2534. 2019 Dogansen S. C., Cikrikcili U., Oruk G., Kutbay N. O., Tanrikulu S., Hekimsoy Z., Hadzalic A, Gorar S, Omma T, Mert M, Akbaba G, Yalın GY, Bayram F.
 • Three Novel MENİ Variants in AIP-Negative Familial Isolated Pituitary Adenoma Patients PATHOBİOLOGY 86:128-134,2019 Yarman S, Tuncer FN, Serbest E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI