Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1981 - 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2011 University of Maryland, Baltimore; Department of Anesthesiology, ABD, Yuksek Lisans
 • 2008 - 2009 University of Maryland, The Shock, Trauma and Anesthesiology Research Organized Research Center (STAR-ORC) / Fellow
 • 2007 - 2008 New York Medical Collage Pediatrics, ABD, Yüksek Lisans
 • 2003 - 2007 University of Maryland, Department of Anesthesiology, Fellow
 • 1997 - 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Doçent
 • 1993 - 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent
 • 1992 - 1993 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Society for Neuroscience (SFN)
 • American Society of Anesthesiology (ASA)
 • European Society of Anesthesiology (ESA)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Dynamic three-dimensional scoring of cerebral perfusion pressure and intracranial pressure provides a Brain Trauma Index that predicts outcome in patients with severe traumatic brain injury. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care J Trauma 2011; 70: 547-53 Kahraman S, Stansbury L, Hu P, Dutton RP, Stein DM, Scalea TM.
 • Effects of FK506 and cyclosporin on calcium ionophore-induced mitochondrial depolarization and cytosolic calcium in astrocytes and neurons Journal of Neuroscience Research 2011 Kahraman S, Bambrick LL, Fiskum G.
 • Heart rate and pulse variability are associated with intractable hypertension after severe traumatic brain injury Kahraman S, Dutton RP, Hu P, Stansbury L, Stein DM, Scalea TM. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 2010; 22: 296-302
 • Automated measurement of "pressure times time dose" of intracranial hypertension best predicts outcome after severe traumatic brain injury Kahraman S, Dutton RP, Hu P, Aarabi B, Stein DM, Scalea TM. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care 2010; 69: 110-118
 • Gabaergic mechanism of propofol toxicity in immature neurons Kahraman S, Zup SL, McCarthy MM, Fiskum G. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 2008; 20:233-40
 • Anoxia-induced changes in pyridine nucleotide redox state in cortical neurons and astrocytes Kahraman S, Fiskum G. Neurochemical Research 2007; 32: 799-806
 • Mechanisms of impaired mitochondrial energy metabolism in acute and chronic neurodegenerative disorders Soane L, Kahraman S, Kristian T, Fiskum G. Journal of Neuroscience Research 2007; 85: 3407-15
 • Painful traumatic neuroma after a finger stick Kahraman S, Rezai SM, Dogu H, Sayan MA, Akar Z. Anaesthesia and Analgesia 2005; 100: 1414-5
 • Selective restoration of calcium coupling to muscarinic M3 receptors in contractile cultured, serum deprived airway myocytes Mitchell RW, Halayko AJ, Kahraman S, Solway J, Wylam ME. American Journal of Physiology: Lung Cell and Molecular Physiology 2000, 278:1091-1100
 • The effect of pre-induction clonidine on platelet aggregation during minor surgery Akpek AE, Kahraman S, Yaman A, Bulutcu E, Yavuzer S, Ozgen S. European Journal of Clinical Pharmacology 1998; 54: 459-462

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?