Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2000 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi / Prof.Dr. Öğretim Üyesi
 • 2011 - 2024 Eğitim Sorumlusu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
 • 2011 - 2024 İdari Sorumlu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
 • 2022 - 2023 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Prof.Dr. Eğitim Sorumlusu
 • 2021 - 2023 Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • 2017 - 2023 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Prof.Dr. Eğitim ve İdari Sorumlu
 • 2014 - 2021 Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • 2017 - 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi / Prof.Dr. Anabilim Dalı Başkanı
 • 2017 - 2020 Anabilim Dalı Başkanı; S.B.Ü. Hamidiye Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp ABD
 • 2014 - 2019 Baş Editör, İstanbul Medical Journal- İstanbul Tıp Dergisi
 • 2015 - 2018 Yardımcı Editör, Nükleer Tıp Seminerleri
 • 2015 - 2017 Anabilim Dalı Başkanı; Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp ABD
 • 2015 - 2017 Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Prof.Dr. Anabilim Dalı Başkanı
 • 2011 - 2015 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doç.Dr. Eğitim ve İdari Sorumlusu
 • 2012 - 2014 Yardımcı Editör, İstanbul Medical Journal- İstanbul Tıp Dergisi
 • 2007 - 2011 Klinik Şefi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği
 • 2007 - 2011 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doç.Dr. Kurucu Klinik Şefi
 • 2006 - 2007 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doç.Dr.
 • 2005 - 2006 merika Birleşik Devletleri, Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji-Nükleer Tıp Departmanı Research Fellow
 • 2001 - 2006 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yard.Doç.Dr.
 • 2000 - 2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Uz.Dr.
 • 1995 - 2000 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dr. Arş.Gör.
 • 1993 - 1995 Bolu Devlet Hastanesi / Dr.
 • 1992 - 1993 Siirt Eruh Devlet Hastanesi / Dr.
ÜYELİKLER
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Avrupa Nükleer Tıp Derneği (European Association of Nuclear Medicine)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Contribution of 68Ga-DOTA-FAPI-04 PET/CT to Prostate Cancer Imaging: Complementary Role in PSMA-Negative Cases. Clin Nucl Med. 2024 Mar 1;49(3):e105-e110. doi: 10.1097/RLU.0000000000005064. Epub 2024 Jan 25.PMID: 38271254 Ergül N, Çermik TF, Alçın G, Arslan E, Erol Fenercioğlu Ö, Beyhan E, Şahin R, Baloğlu MC, Baykal Koca S, Türkay R, Yücetaş U.
 • 68 Ga-PSMA PET/CT Found Lower Respiratory Tract Inflammation Due to Inhaler Use. Clin Nucl Med. 2024 Feb 1;49(2):e75-e76. doi: 10.1097/RLU.0000000000005015. Epub 2023 Dec 22. PMID: 38170919. Beyhan E, Aksoy T, Alçin G, Arslan E, Çermik TF
 • Comparison of 18 F-FDG PET/CT and 68 Ga-PSMA PET/CT in Detecting Osteonecrosis of the Jaw in a Patient With Prostate Cancer. Clin Nucl Med. 2024 Feb 1;49(2):e68-e69. doi: 10.1097/RLU.0000000000004970. Epub 2023 Dec 22. PMID: 38170920. Öztürk AE, Şahin R, Ergül N, Çermik TF, Arslan E.
 • Investigation of Clinical Histopathologic Features and Metabolic Parameters of 18F-FDG PET/CT in Invasive Breast Carcinoma with a Micropapillary Component. Mol Imaging Radionucl Ther. 2023 Oct 20;32(3):221-225. doi: 10.4274/mirt.galenos.2023.06078. PMID: 37870289. Akgün E, Alçın G, Kelten Talu EC, Çermik TF, Söylemez Akkurt T, Şen E, Arslan E.
 • The potential role of 68Ga-FAPI-04 PET/CT for screening malignancy in suspected colonic lesions. Nucl Med Commun. 2023 Oct 1;44(10):896-899. doi: 10.1097/MNM.0000000000001734. Epub 2023 Jul 14. PMID: 37450605. Erol Fenercioğlu Ö, Beyhan E, Şahin R, Baloğlu MC, Arslan E, Çermik TF, Ergül N.
 • Formulation and In-vivo Characterization of 177Lu-tin-colloid as a Radiosynovectomy Agent. Curr Radiopharm. 2023 Nov 3. doi: 10.2174/0118744710252994231024064842. Epub ahead of print. PMID: 37937551. Mercanoglu G, Alcın G, Ozturkmen Y, Cermik T.
 • A multi-institutional assessment of eye lens dose in nuclear medicine clinics. Nucl Med Commun. 2023 Sep 1;44(9):772-776. doi: 10.1097/MNM.0000000000001727. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37464817. Abuqbeitah M, Demir M, Işikci NI, Kozanlilar B, Kovan B, Yeyin N, Çermik TF, Şanli Y, Sönmezoğlu K.
 • 68 Ga-FAPI-04 PET/CT in Selected Breast Cancer Patients With Low FDG Affinity : A Head-to-Head Comparative Study. Clin Nucl Med. 2023 Sep 1;48(9):e420-e430. doi: 10.1097/ RLU.0000000000004751. Epub 2023 Jun 23. PMID: 37351868. Alçın G, Arslan E, Aksoy T, Cin M, Erol Fenercioğlu Ö, Beyhan E, Ergül N, Çermik TF.
 • Pneumonia with Intense 68Ga-FAPI Uptake Mimicking Metastasis on 68Ga-FAPI PET/CT in a Patient with Rectal Cancer. Mol Imaging Radionucl Ther. 2023 Oct 20;32(3):237-238. doi: 10.4274/mirt.galenos. 2023.07830. PMID: 37870301. Erol Fenercioğlu Ö, Beyhan E, Samancı NŞ, Çermik TF, Ergül N.
 • 68Ga-DOTA-FAPI-04 Imaging of Bilateral Phyllodes Tumor. Clin Nucl Med. 2023 Oct 1;48(10):e480-e482. doi: 10.1097/RLU.0000000000004782. Epub 2023 Aug 3. PMID: 37565817. Alçın G, Arslan E, Baykara Ulusan M, Aksoy T, Ergül N, Çermik TF.
 • Prognostic Role of Interleukin-23 in Prostate Adenocarcinoma: Comparison with Gallium-68 Prostate-Specific Membrane Antigen-11 Positron Emission Tomography/Computed Tomography Findings. İstanbul Med J 2021;22:320-325. Gündoğan C, Ergül N, Serin H, Beyhan E, Yılmaz B, Çermik TF.
 • Giant Polyostotic Fibrous Dysplasia: F-18-flourodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computerized Tomography and Radiologic Findings İstanbul Med J 2020;21: 145-7. Baykara Ulusan M, Çermik TF.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI