Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Journal of Urological Surgery / Yardımcı Editör, Hakemlik
 • 2013 Üroonkoloji Derneği / Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu Sekreterlik
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • European Association of Urology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Procedural sedation and analgesia as an adjunct to periprostatic nerve block for prostate biopsy: A prospective randomized trial J Clin Ultrasound. 2015 Jun;43(5):288-94. doi: 10.1002/jcu.22227. Epub 2014 Aug 26 Doğanca T, Savsin A, Erdoğan S, Altindas F, Özdemir F, Ekici B, Öbek C. J
 • 5. EAU ve AUA kılavuzluğunda prostat kanseri, tarama ve tanı 2013 güncellemesinin değerlendirilmesi ve pratik sonuçları Üroonkoloji Bülteni 2014; 13: 15-20 Tünkut Doğanca, Can Öbek.
 • Lokalize Prostat Kanserinde Açık Radikal Prostatektomi Tedavisi Türkiye Klinikleri, Prostat Kanseri Özel Sayısı, 2014;7(4):67-72 Tünkut Doğanca, Can Öbek
 • Core length in prostate biopsy: size matters 2012 Jun;187(6):2051-5. doi: 10.1016/j.juro.2012.01.075. Epub 2012 Apr 11. Öbek C, Doğanca T, Erdal S, Erdoğan S, Durak H. J Urol
 • Böbrek kitlelerinde biyopsinin dünü bugünü ve yarını Üroonkoloji Bülteni 2011; 10:16-2 Tünkut Doğanca, Can Öbek
 • Sünnet Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, 2010;3(2):126-8 Tünkut Doğanca, Bülent Önal,
 • Factors Affecting the Stone-Free Status and Complication Rates of Swl in Children: A La rge Scale Retrospective Analysis Journal of Pediatric Urology Volume 6, Supplement 1, April 2010, Pages S36-S37 Ibrahim Buldu, Bülent Onal, Tunkut Doğanca, Nejat Tansu, Oktay Demlrkesen, Veli Yalcin, Ahmet Erozenci.
 • "Üriner Sistem Taş Hastalığı", Üriner Sistem Taş Hastalığında Metaflaksi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Sempozyum Dizisi, 2009 Tünkut Doğanca, Oktay Demirkesen
Size nasıl yardımcı olabiliriz?