YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Journal of Urological Surgery / Yardımcı Editör, Hakemlik
 • 2013 Üroonkoloji Derneği / Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu Sekreterlik
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • European Association of Urology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Procedural sedation and analgesia as an adjunct to periprostatic nerve block for prostate biopsy: A prospective randomized trial J Clin Ultrasound. 2015 Jun;43(5):288-94. doi: 10.1002/jcu.22227. Epub 2014 Aug 26 Doğanca T, Savsin A, Erdoğan S, Altindas F, Özdemir F, Ekici B, Öbek C. J
 • 5. EAU ve AUA kılavuzluğunda prostat kanseri, tarama ve tanı 2013 güncellemesinin değerlendirilmesi ve pratik sonuçları Üroonkoloji Bülteni 2014; 13: 15-20 Tünkut Doğanca, Can Öbek.
 • Lokalize Prostat Kanserinde Açık Radikal Prostatektomi Tedavisi Türkiye Klinikleri, Prostat Kanseri Özel Sayısı, 2014;7(4):67-72 Tünkut Doğanca, Can Öbek
 • Core length in prostate biopsy: size matters 2012 Jun;187(6):2051-5. doi: 10.1016/j.juro.2012.01.075. Epub 2012 Apr 11. Öbek C, Doğanca T, Erdal S, Erdoğan S, Durak H. J Urol
 • Böbrek kitlelerinde biyopsinin dünü bugünü ve yarını Üroonkoloji Bülteni 2011; 10:16-2 Tünkut Doğanca, Can Öbek
 • Sünnet Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, 2010;3(2):126-8 Tünkut Doğanca, Bülent Önal,
 • Factors Affecting the Stone-Free Status and Complication Rates of Swl in Children: A La rge Scale Retrospective Analysis Journal of Pediatric Urology Volume 6, Supplement 1, April 2010, Pages S36-S37 Ibrahim Buldu, Bülent Onal, Tunkut Doğanca, Nejat Tansu, Oktay Demlrkesen, Veli Yalcin, Ahmet Erozenci.
 • "Üriner Sistem Taş Hastalığı", Üriner Sistem Taş Hastalığında Metaflaksi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Sempozyum Dizisi, 2009 Tünkut Doğanca, Oktay Demirkesen
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55