Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1995 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 1991 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2024 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Profesör
 • 2002 - 2009 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Doçent
 • 1996 - 2002 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Dr. Öğr. Üyesi
 • 1995 - 1996 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1991 - 1995 İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 • Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Can Blood Biomarkers Be Used to Assess Oxidative Stress in COPD Patients After Pulmonary Rehabilitation Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 5;18:2179-2186. Doi: 10.2147/COPD.S400415 (Yayın No: 8542661). BEYKUMÜL A, ERSOY Y, GÜLBAŞ G, NESELİOGLU S
 • Neuropathic Pain in Patients with Post-COVID-19. Northern Clinics of İstanbul, 10(3):359-366. Doi: 10.14744/nci.2022.31932 (Yayın No: 8118286) ÇOMRUK EMİNE BURCU, BÜYÜKAVCI RAİKAN, ÇOMRUK EROL, AKTÜRK SEMRA, ERSOY YÜKSEL
 • The spiritual well-being of patients with ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis Medicine Science, 11(1), 299-303. Doi: 10.5455/medscience.2021.06.203 (Yayın No: 8118070) BÜYÜKAVCI RAİKAN, ÇOMRUK EMİNE BURCU, AKTÜRK SEMRA, ERSOY YÜKSEL
 • Investigating the effectiveness of artcure transdermal diffusional patch in patients with cervical disc herniation: A randomized placebo-controlled study Medicine Science, 11(2), 502-506. Doi: 10.5455/medscience.2021.09.313 (Yayın No: 8118217) ÇOLAK HÜSEYİN, AKTÜRK SEMRA, BÜYÜKAVCI RAİKAN, ERSOY YÜKSEL
 • Fiziksel Engelli Çocuklarda Beslenme Durumu ile Somatotip Profilleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 8(2), 127-131. Doi: 10.47572/muskutd.695047 (Kontrol No: 7385719) Çiftçi Rukiye, KIZILAY FATMA, TOY ŞEYMA, ŞENOL DENİZ, AKYOL BETÜL, ERSOY YÜKSEL, ÖZBAĞ DAVUT
 • The Effects of Kinesio Taping on Reaction Time, Pain, Hand Grip Strength and Upper Extremity Functional State in Patients with Lateral Epicondylitis AHI EVRAN MEDICAL JOURNAL, 5(2), 120-125. Doi: 10.46332/aemj.871945 (Yayın No: 7481470) TOY ŞEYMA, ŞENOL DENİZ, ÇİFTÇİ RUKİYE, KIZILAY FATMA, ERSOY YÜKSEL
 • Analysis of the effects of hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in menstrual cycle on ankle proprioception, dynamic balance scores and visual- auditory reaction times in healthy young women. J Musculoskelet Neuronal Interact, 21(1), 85-92. (Yayın No: 6839586) ŞENOL DENİZ, UÇAR CİHAT, TOY ŞEYMA, KISAOĞLU AYŞEGÜL, ÖZBAĞ DAVUT, ERSOY YÜKSEL, YILDIZ SEDAT
 • Evaluation of visual and auditory reaction time, pain, and hand grip strength performance before and after conventional physiotherapy in patients with herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy. NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, 8(6), 581-587. Doi: 10.14744/nci.2020.15821 (Yayın No: 7481365) ŞENOL DENİZ, KIZILAY FATMA, TOY ŞEYMA, ÇİFTÇİOĞLU RUKİYE, ERSOY YÜKSEL
 • Impacts of combined osteopenia/osteoporosis and sarcopenia on balance and quality of life in older adults North Clin Istanb, 7(6), 585-590. Doi: 10.14744/nci.2020.28003 (Yayın No: 6819633) BÜYÜKAVCI RAİKAN, AKTÜRK SEMRA, EVREN BAHRİ, ERSOY YÜKSEL
 • Median nerve ultrasound in carpal tunnel syndrome with normal electrodiagnostic tests. ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 120(1), 43-47. Doi: 10.1007/s13760-018-0963-3 (Yayın No: 6839132) AKTÜRK SEMRA, BÜYÜKAVCI RAİKAN, ERSOY YÜKSEL

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI