Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1983 - 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1977 - 1983 Kadıköy Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2001 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2001 Özel Çınar Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2000 Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi / Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • 1997 - 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye Anesteziyoloji Bölümü / Öğretim Görevlisi
 • 1999 "Queen""s Medical Centre Nottingham, UK"
 • 1989 - 1992 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi / Pratisyen Hekim
 • 1988 Turku University Hospital ,Turku,Finlandiya Seçmeli Staj, Pediatri Bölümü
 • 1987 South Eastern Health Board, Waterford General Hospital, Ardkeen, Waterford, İrlanda
ÜYELİKLER
 • Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanlık
 • Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği
 • National Geographic Society
 • Asya Pediatrik Anestezistler Birliği (ASPA) Executive Member
 • Pediatrik Anestezi Birliği
 • Avrupa Anestezi Birliği
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Bilateral Koanal Atrezide Anestezik Yönetim. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; Cilt 2, Sayı 2 ;92-96 Z.S.Ustalar Özgen, S.Aydoğmuş, O.İsbir, S.Almaç, E.Erkek, F.Toraman.
 • Povidon iyot ile Cilt Hazırlığı Sonrası Gelişen Cilt Reaksiyonları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009; Cilt 16, Sayı 2; 52-55 G.E.Mete, Z.S.Ustalar Özgen, B.Çiğdem, O.İsbir.
 • Mayfield Çivili Başlık ve Epidural Hematom, Olgu Sunumu. Nörolojik Bilimler Dergisi 2001;18 (4) S Ustalar, İ Elmacı, S Lim, S Özgen, Y Göğüş, M N Pamir
 • Diurnal Changes ın Analgesic Requirement Doğan İV, Ustalar S, Göğüş FY. Ağrı, Temmuz 1999, Cilt 11, Sayı 3
 • The Effect of Systemic on Preemptive Analgesia of Peripheral Morphine (Periferik Morfinin Preemptif Etkisi üzerinde Sistemik Midazolamın Etkisi) Ağrı, Temmuz 1999, Cilt 11, Sayı 3 Ustalar S, Yaycı A, Doğan İV, Eti Z, Göğüş FY, Bekiroğlu N.
 • Pulmonary Metabolism of Propofol During Anhepatic Phase of Orthotopic Liver Transplantation in Pigs Marmara Medical Journal, Volume 11, No:1, January 1998 Z.Eti, T.Umuroglu, A.Yayci, S.Ustalar, C.Yegen, F.Y.Gogus

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?