Yazı İçeriği

Doğada Altın Oran Örnekleri

Yüz ve Vücutta Altın Oran Nedir?

Altın Oran Nasıl Hesaplanır?

İnsan Vücudunda Altın Oran Nasıl Hesaplanır?

Estetikte Altın Oran Uygulamaları

Altın Oran Nedir?

Ameliyatsız estetik uygulamaları her geçen gün daha çok popüler hale geliyor. Estetik ameliyatları da geçmişe göre daha çok yapılır oldu. Güzellik kaygısı genç, orta ve ileri yaştaki pek çok kadın ve erkeği bu uygulamalara iter. Peki tüm bu uygulamalar neye göre yapılır? Altın oran bunlardan biridir. Altın oran, insanların farklı yapılarda olmasından dolayı herkeste farklı çıkan bir orandır.

“Altın oran nedir?” dendiğinde bunun sanat ve matematikte kullanılan bir oran olduğu bilinir. Matematikte önemli kabul edilen bu oran sanat dünyasında da tablolar ve heykellerde önemli olmuştur. İlk çağlardan itibaren insanların uzuvlarının ve yüzlerinin ölçülmesiyle ortalama bir değer elde edilir. Bu değere göre, ortalamadan ne kadarlık bir sapma olduğuna bakılır. Irklara göre değişkenlik gösteren altın oran konusunda Leonardo da Vinci pek çok araştırma yapmıştır. Leonardo Da Vinci’nin herkes tarafından bilinen ‘Vitruvius Adamı’ adlı çizimi insan vücudunda altın oran değerleri açısından önemli kabul edilir. Bu çizimde bir çember içinde bir insan kollarını ve bacaklarını açmış ve kapatmış olarak resmedilmiştir. Bu insan figüründeki uzuvların birbirine oranları ayrıntılarıyla incelenebilir.


Doğada Altın Oran Örnekleri

Her canlının kendine göre bir altın oranı vardır. Bitkilerden dinozorlara kadar her canlının altın oranı mevcuttur. Bitkilerdeki altın oran; kökün dallara oranı, vb şeklinde değerlendirilir. Ancak her bitkiyi kendi içinde değerlendirmek gerekir. Doğada altın oran örnekleri çoğaltılabilir. Ancak bu değerlendirmeler türler içinde yapılır.

Yüz ve Vücutta Altın Oran Nedir?

Altın oran, mükemmellik çağrışımı yapan bir ifadedir. Yüzde altın oran denince en çok çeneden burun tabanına, burun tabanından kaş arasına, kaş arasından saç sınırına kadar olan mesafeye bakılır. Altın oran yüz testi 1/3 oranında değerlendirme yapılmadır. Yani yüz yukarıdan aşağıya doğru 3’e bölünür. Buna göre geniş çeneler için çene küçültme, çene törpüleme, çenenin geriye alınması gibi ameliyatlar uygulanır. Küçük çeneler için de ekleme yapılır veya üst çene öne alınabilir ya da çenenin pozisyonunun değişmesi sağlanarak altın orana yaklaştırılması için çalışılır. Burunda bir büyüklük var ise küçültülebilir.

Altın Oran Nasıl Hesaplanır?

Altın oran hesaplama, insan vücudundaki değerlerin ortalamadan sapması olarak ifade edilebilir. Estetik ve plastik cerrahide genellikle altın oran yüzün hesaplaması yapılır. Yüzde altın oran hesaplama dışında gövde de altın orana bakılır. Altın oran vücut ölçüleri şu şekilde hesaplanır; gövdenin bacaklara oranı, belden itibaren topuğa kadar olan oran, kolların bacaklara oranı, kollar ve bacaklar açıldığında tüm vücuda oranları. Tüm bu sonuçlar farklı değerleri getirir. Bu noktada matematikçi Leonardo Fibonacci’nin sayı dizisi öne çıkar. Fibonacci altın oran denince 1,618 veya 0,618 oranı akla gelir ve bu değer daha çok altın oran sayısı kabul edilir.

İnsan Vücudunda Altın Oran Nasıl Hesaplanır?

Altın oran üzerine ilk çağlardan beri çalışmalar sürdürülüyor. Estetikte ise esas olarak insan vücudunda altın oran; kolların ve bacakların açık şekilde boya oranları, tepeden topuğa kadar olan mesafenin vücudun diğer kısımlarıyla ilgili mesafelerine oranlarına göre değerlendirilir. Altın oran son yıllarda çok popüler olsa bu çok önemli değildir. Bazı kişilerin boyu uzun, bazılarınınki kısadır. Oranlara bakıldığında bazı kişilerin beli daha uzun, bazılarının bacak boyu uzundur. Bunlar giysiler ve ayakkabılarla kamufle edilebilir. Yapısal bir bozukluk varsa, mesela cücelikte gövde daha uzundur, bacak kısımları daha kısadır, bunlara yönelik bir asimetri de varsa tedaviye başvurulur.

Estetikte Altın Oran Uygulamaları

Estetik ve plastik cerrahide altın oran hedeflenerek en çok liposuction ile enine oranın küçültülmesi sağlanır. Bunun yanı sıra bacak kısalığı varsa bacak uzatması yapılabilir. Bu iki bacak için de yapılabilir. Estetik görünüm için tüm bacak yapısının değiştirilmesi çok tercih edilen bir yöntem değildir. İlizarov yöntemiyle bacak, kol, parmak boyları büyütülebilir. Ancak bu daha çok iki taraf arasındaki asitmetrileri düzeltme için kullanılır. Kişinin boyunu uzatma için çok nadir uygulanır. Bu yöntemde boy ve bacak uzatmada kemiğin altına ve üstüne çivili ateller yerleştirilir. Vida sistemi ile günde birer milimetre bu aradaki kesilen kemik kısmı açılarak burada kemiğin uzaması sağlanabilir. Riski yoktur, kemik ileride iyileşir. Ancak kolay bir işlem değildir.

Yüzde altın oran için dikkati çeken bir oran sorunu varsa işlem uygulanır. Çünkü milimetrik farklılıklar herkeste vardır. Önemli olan yüz asimetrisini bozup bozmadığıdır. Kimsede altın oranın tam olduğu söylenemez. Buna göre bir değerlendirme yapılır. Bunun için de sefalometrik analiz yöntemi ile kişinin direkt filmi çekilir. Bunun üzerinde açılar, boyutlar, ince hesaplamalar yapılır. Bir işlem uygulanacaksa bunun nereye ve ne kadar uygulanacağına ameliyattan önce karar verilir. Ayrıntılı bir plan oluşturulur. Örneğin çene ne kadar ileri ya da geri alınacak ise milimetrik hesaplama yapılarak operasyon gerçekleştirilir.