Yazı İçeriği

Verem aşısı (BCG)

Karma aşı (difteri, boğmaca, tetanos)

Çocuk felci aşısı (polio)

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı

Hepatit B (sarılık aşısı)

Hepatit A aşısı

Menenjit aşısı

Suçiçeği aşısı

Pnömokok aşısı

Bebek Aşı Takvimi

Çocuk sağlığı açısından aşıların düzenli yapılması büyük önem taşır. Bu nedenle bebek aşı takvimindeki tüm aşıların aksatılmadan, gerekli dozlarda yapılması önemlidir.

Hangi Aşı Hangi Ayda Yapılır?


Verem aşısı (BCG)

Verem, mycobacterium tuberculosis (Koch basili) adındaki bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı, iltihabi bir hastalıktır. Genelde solunum yolu ile bulaşır. Bu yüzden verem mikrobu çoğunlukla akciğere yerleşir. Akciğerlerin sağlıklı çalışmasını engelleyen bu hastalığa karşı, doğum sonrası aşılama yöntemiyle korunma sağlanabilir. Tercihen bebeğin 3. ayında ya da ilk 6. ayında tüberkülin testi (PPD) yapılmadan aşı uygulanır, testin sonucu negatif ise verem aşısı (BCG) yapılır. 6 yaşında PPD kontrolüyle ikinci BCG aşısı uygulanır. 6 yaştan sonra ise PPD sonucu negatif çıkanlara yapılır.

Karma aşı (difteri, boğmaca, tetanos)

Karma aşılara 2, 4 ve 6 aylarda başlanır. Birinci tekrarı bebek 18 aylık olunca, ikinci tekrarı ilk tekrardan 3 yıl sonra, üçüncü tekrarı ise ikinci tekrardan 3-4 yıl sonra yapılır. 6 yaştan büyüklere ise sadece Difteri ve Tetanos aşısı uygulanabilir. Tetanos aşısını herkesin yaşamı boyunca 10 yıl aralıklarla yaptırması gerekir.

Çocuk felci aşısı (polio)

Çocuk felci, (Poliomyelit) özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün (Polia virus) yol açtığı bulaşıcı enfeksiyondur. 2, 4 ve 6 aylarda uygulanır. Aşının birinci tekrarı bebek 18 aylık olunca, ikinci tekrarı ilk tekrardan 3 yıl sonra, üçüncü tekrarı ise bir öncekinden 3-4 yıl sonra yapılır.

Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı

Kızamık, özel bir virüsle (Morbilli) meydana gelen, bulaşıcı döküntülü bir çocukluk hastalığı, kızamıkçık, özel bir virüs olan Rubella ile meydana gelen, döküntülü bir hastalık, kabakulak ise virüslerin, tükrük bezlerinde enfeksiyon yapması ve burada büyümeye neden olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak karma aşısının 1 yaşından yapılması gerekir. Tekrarı ise 5 yıl sonra uygulanır.

Hepatit B (sarılık aşısı)

Hepatit B virüsü, halk arasında sarılık olarak bilinen "karaciğer iltihaplanması"na neden olan bir virüstür. HBV'ye karşı doğal bağışıklık olup olmadığına kan testleri ile bakılır. Doğal bağışıklık olmayan kişilerde aşıyla koruma kesin olmamakla birlikte sağlanabilir. Hepatit B, 3 doz aşı şeklinde uygulanır. Doğumdan sonra ilk dozu sonra ise 1. ve 6. aylarda olmak üzere 3 doz yapılır. Hem anneyi hem de bebeği korumak için bütün hamilelere Hepatit B taraması yapılması gerekir.

Hepatit A aşısı

Hepatit A virüsü, karaciğerde görülen akut iltihabi bir hastalıktır. Aşılama çocuklarda önerilir, çünkü bulaşmanın en önemli kaynağı çocuklardır. Hepatit A aşısının 2 yaşından (18. aydan) sonra yapılması gerekir ve 5 yaşına kadar laboratuvar tetkiklerine ihtiyaç duyulmaz. 5 yaşından büyüklere ise aşıdan önce anti-HAV IgG testi yapılır. Aşı, 6 ay ara ile 2 doz halinde uygulanır.

Menenjit aşısı

Hemofilus influenza tip b (HIB) hastalığı bir bakterinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Bakterilere bağlı meydana gelen menenjitler genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Menenjiti karşı aşı yapılır. Bebeklere 2, 4 ve 6 aylıkken 3 aşı uygulanır. Bir yıl sonra birinci tekrar yapılır. 6 ay ile 1 yaş arasındaki çocuklara 2 ay ara ile 2 aşı uygulanır. Bir yıl sonra da birinci tekrar yapılıyor. 1 yaş ile 5 yaş arasındaki çocuklara ise tek doz bir aşı yapılır.

Suçiçeği aşısı

Suçiçeği, vücutta kaşıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösterir. “Varisella-Zoster Virüsü” adı verilen bir mikrobun neden olduğu suçiçeği, çocukluk döneminin en sık görülen bulaşıcı hastalıklarından biridir. Suçiçeği, aşı ile korunabilen bir hastalıktır ve bir yaşın üzerindeki çocuklara önerilir. Aşı deri altına yapılır. Bağışıklık sistemi zayıf olanlara uygulanmaz.

Pnömokok aşısı

Pnömokok, vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türüdür. Pnömokok, bebeklik ve çocukluk çağında sık rastlanan ve menenjit, zatürre, kan iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi hastalıklara yol açan bir mikroptur. Pnömokok aşısı söz konusu enfeksiyonlardan korumak amacıyla uygulanır. Bebeklere 2, 4 ve 6 aylıkken 3 aşı, bir yıl sonra ise aşının birinci tekrarı yapılır.