Yazı İçeriği

Helikobakter pilori belirtileri

Helikobakter pilori bulaşıcı mı?

Helikobakter pilori testi

Helikobakteri pilori tedavisi

Demir eksikliği anemisi varsa…

Sebze ve meyveleri iyi yıkayın

Helikobakter pilori nedenleri

Sebebini bilemediğiniz şiddetli karın ağrıları ve hazımsızlığın altında yatan sebep midenizi etkisi altına alan helikobakter pilori olabilir. Helikobakter pilori mideye yerleşip gastrit ve ülselere yol açabilen mikroorganizmadır. Mide mukozası olan yerlerde enfeksiyona sebep olurken tüm sindirim sistemini etkilemez.


Helikobakter pilori belirtileri

  • Akut enfeksiyon
  • Karın ağrısı
  • Bulantı

Bu semptomlar kronikleşerek devam eder. Bazen ağız kokusuna da neden olabilir. Ağız kokusunun başlıca sebepleri diş, dişeti hastalıkları, boğaz, geniz enfeksiyonları, kronik sinüzit, akciğer problemleridir. Ağız kokusu bunlardan kaynaklanmazsa, sebep helikobakter pilori olabilir. Ancak helikobakter pilori olan her hastada da ağız kokusu görülmez.

Helikobakter pilori bulaşıcı mı?

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu mikroorganizma ile enfektedir. Düşük sosyoekonomik düzey, kalabalık yaşam koşulları, yetersiz temizlik ve hijyen en önemli sebeplerdir. Enfeksiyon 6 yaşına kadar bulaşabilir. İnsandan insana bulaşma durumu vardır. Bu, ağızdan-ağıza veya dışkıdan-ağız yoluyla olabilir.

Helikobakter pilori testi

Üre-nefes testi, gaitada (dışkıda) helikobakter pilori antijeni testi ya da endoskopik mide biyopsilerinde bakteri görülerek tanı koyulur.

Helikobakteri pilori tedavisi

Bakterinin antibiyotik direnci nedeniyle, tedavisi 2’li ya da 3’lü antibiyotik tedavisi ve proton pompa inhibitörü, bizmut içeren ilaçlarla yapılabilir. 7 ve 14 günlük seçenekler kullanılabilir. Tamamen tedavi edilebilen bu hastalığın tekrarlama olasılığı da mevcuttur.

Demir eksikliği anemisi varsa…

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu bakteri, mide kanseri nedeni olarak kabul edilmiştir. Bakteri, mide kanseri riskini artırır ancak bakterinin pozitif olduğu herkeste kanser görülmez. Bakterinin neden olduğu inflamasyon, genetik ve çevresel faktörlerle birlikte kansere neden olabilir. Bu bakteri ayrıca başka hastalıklara davetiye çıkarabilir. Açıklanamayan demir eksikliği anemisi, idiopatik trombositopenik purpura (İTP), iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, Parkinson, Alzheimer, obezite ve bazı dermatolojik hastalıklara sebep olabilir. Özellikle açıklanamayan demir eksikliği anemisi ve İTP’nin, bu bakterinin tedavisi ile düzeldiği kanıtlanmıştır. Diğer hastalıklarla ilgili çok sayıda çalışma olmasına rağmen aralarındaki net ilişki henüz gösterilememiştir. Yapılan araştırmalarda migren hastalarında, kontrol grubuna göre helikobakter pilori daha sık izlenmiştir, ancak bunun aksini gösteren çalışmalar da mevcuttur.

Sebze ve meyveleri iyi yıkayın

Mide yakınmaları olan bir kişide helikobakter pilori enfeksiyonu saptanmışsa, takip eden gastroenterolog tarafından tedavisi düzenlenir. Helikobakter pilori enfeksiyonundan korunmak için özellikle hijyene dikkat etmek gerekir. Genellikle ağız yolu ile kirli sular veya iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaştığı kabul edildiğinden dolayı, genel temizlik kurallarına uymak yeterli önemli.