Yazı İçeriği

İdrar yolu enfeksiyonuyla karışabiliyor!

Mesane kanseri neden olur?

İdrarda kan, mesane kanseri belirtisi olabilir

Kanser, dünya genelinde etkisini giderek artıran önemli bir rahatsızlık. Can kaybı riskini de beraberinde getirme ihtimali olan kanser, vücudun farklı bölgelerinde görülebiliyor. Çoğu zaman kanser vakalarının arkasında bir sigara öyküsü de yatıyor. Mesane kanserinde de durum aynı…

Kimi zaman fark ediliyor, kimi zaman ise gözle görülmeden sinsice sinyal veriyor. Dünyada kadın erkek her iki cinste görünürlüğüyle 11’inci sırada yer alan mesane kanseri, erkekleri tehdit eden yedinci kanser türü. Mesane kanseri en çok idrarda kan görülmesi ile kendini belli ediyor. Ağrısız olarak idrarda kan görülmesi (hem kişinin kendi gördüğü hem de gözle fark edilmeyen, sadece idrar tahlilinde saptanan) en sık bulgu. Başka yakınma olmadan sadece idrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması bu hastalığın en önemli belirtisi. Özellikle kişide risk faktörleri varsa mutlaka tam bir ürolojik değerlendirme yapılması gerekiyor.


İdrar yolu enfeksiyonuyla karışabiliyor!

 Hastaların diğer şikayetleri ise ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama, idrar sıklığında artış ve ilerlemiş hastalıkta böbreklerde ağrı ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olabiliyor. Ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama ve idrar sıklığında artış aslında çok sık görülen ve genellikle idrar yolu enfeksiyonları veya prostat hastalıkları ile ilgili yakınmalar olup, bu durumların düşünülmediği durumlarda mesane tümörleri olasılığının da göz önünde bulundurulası gerekiyor. Mesane kanserinde ayırt edici en önemli özellik ise ağrısız kanama. Bu kişilerde hem görüntüleme yöntemleri hem de sistoskopik değerlendirme yapılması gerekiyor.

Mesane kanseri neden olur?

Tütün kullanımı: Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara. Hatta tek başına bu kanserin yaklaşık yarısından sorumlu! Öyle ki sigara bırakılmış olsa bile hiç kullanmamış biriyle aynı risk seviyesine inmesi için 20 yıl geçmesi gerekiyor. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve masum zannedilen nargile de kansere zemin hazırlıyor!

Kimyasal maddeler: Petrol, deri, metal, tekstil ve boya sanayii gibi kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanıldığı yerlerde çalışmak da mesane kanseri riskini artırıyor. Hele bir de bu sektörlerde çalışan kişiler sigara içiyorsa risk çok daha fazla oluyor.

Fazla klor: İçme sularındaki fazla klor mesane kanserine zemin hazırlayan etkenlerden birisi. Fazla klorun yanı sıra arsenik vb. maddelerin de karsinojenik etkileri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konuluyor.