Yazı İçeriği

Prostat kanseri hücreleri öldürülüyor

Sağlıklı dokulara zarar vermiyor

Tedavi 1-2 saat sürüyor

Kimler prostat kanserinde HIFU tedavisine uygun?

Bu yöntem erken evre prostat kanserinde yüz güldürüyor

Yüksek yoğunluklu fokal ultrason (HIFU) adlı yöntemle tanısı erken konan, başka yerlere sıçramamış prostat kanseri hastalarının tedavisi yapılabiliyor. HIFU yöntemi ışın tedavisi görmesine rağmen nüksetmiş prostat kanseri hastalarına da uygulanabiliyor. Bu yöntem sayesinde sağlıklı dokular korunabilirken kanserli dokuların tedavi edilebildiğini belirtiyor.

Prostat kanseri, 50 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen kanser türü. Kansere bağlı hayat kayıplarında ise akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yerini alıyor. Kısacası hem sık görülüyor hem de kişinin yaşamını ciddi anlamda tehdit ediyor. Hal böyle olunca, erken tanı ve tedavi olanaklarının artmasına yönelik bilimsel araştırmalar da büyük bir hızla devam ediyor. İşin sevindirici kısmı; son yıllarda gerek erken tanı olanaklarının gelişmesi, gerekse hastalık bilincinin artmasına paralel olarak prostat kanserini erken evrelerde saptamak mümkün olabiliyor. Erken evre tanı oranının artması sayesinde de, prostatındaki tümörün diğer organlara yayılımın olmadığı hasta oranında büyük bir artış yaşanıyor. Ama bu hasta grubu için de yeni tedavi arayışları devam ediyor. Bu noktada üzerinde konuşulan ve gelişmekte olan tedavi yaklaşımları içinde fokal (odaklanmış) tedavi bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Bu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgeleri korunabiliyor.


Prostat kanseri hücreleri öldürülüyor

Hastadan MR görüntüsü alınıyor ve kanserli bölge işaretleniyor ya da akıllı biyopsi tekniğiyle yeri tam olarak belirleniyor. Daha sonra kanserli bölgeye yarı robotik bir teknoloji kullanımı olan HIFU yöntemiyle yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek, kanser hücreleri öldürülüyor.

Sağlıklı dokulara zarar vermiyor

Bugün erken evre prostat tedavisinde standart yol, cerrahi yöntemlere başvurularak tümör gelişen prostat dokusunun tümden çıkarılması. Ancak prostat dokusunun çıkarılma durumunda, deneyimli ellerde bile düşük oranda olmakla beraber yan etkiler gelişebiliyor. Bu yan etkilerden en çok korkulanı ise idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluyor. Dolayısıyla tıp dünyasında ideal tedavi yöntemlerine dair arayışlar da hiç durmadan devam ediyor. Prostat kanseri hastaları için ideal tedavi arayışındaki gelişmelerden biri de fokal tedavi. Bu organ koruyucu yöntemle prostatın yalnızca hastalıklı bölgesi tedavi edilirken, organın sağlıklı bölgeleri korunabiliyor. Bu yöntemde kanser hücrelerini öldürmek için ısıdan yararlanılıyor ve yüksek ısı ile kanser hücrelerinin imha edilmesi amaçlanıyor.

Tedavi 1-2 saat sürüyor

HIFU yöntemiyle tedavi günübirlik bir işlem olarak uygulanıyor. Tedavi yaklaşık 1-2 saat içinde tamamlanıyor. MR görüntüsünde görülerek işaretlenen ya da akıllı biyopsi tekniği ile yeri tam olarak belirlenen kanserli bölge, yarı robotik bir teknoloji kullanımı ile imha ediliyor. Bu yöntemle vücuda herhangi bir kesi yapılmasına gerek kalmıyor. İşlem bitiminde tedaviyi sonlandırmadan anında görüntüleme yapılarak, istenilen bölgede tedavinin gerçekleşip gerçekleşmediği de kontrol edilebiliyor. Kişi aynı gün evine dönebiliyor.

Kimler prostat kanserinde HIFU tedavisine uygun?

Tedavide başarıya ulaşmanın kriterlerinden biri de doğru ve iyi seçilmiş kişilerde uygulanması. HIFU yöntemi, genellikle yeni teşhis konmuş düşük ve orta risk grubu olarak tanımlanan hasta gruplarında tercih ediliyor. Doğru hasta seçiminde prostat kanserinin saldırganlığı, kaç odakta ve prostatın neresinde yerleşmiş olduğu gibi kriterler göz önünde tutuluyor ve ayrıntılı bir değerlendirme sonrasında karar veriliyor. Yöntemin uygulanabileceği bir diğer hasta grubu ise daha önce ışın tedavisi almış, ancak prostatta kanseri nüks etmiş kişilerden oluşuyor.