Yazı İçeriği

Tüp bebek sonrası spor

Tüp bebek sonrası cinsel ilişki

Donmuş embriyo transferinde düşük riski çok az

Tüp bebek sonrası kanama normal mi?

Tüp bebek sonrası yaptırılması gereken testler

Tüp bebek sonrası ilaç kullanımı

Tüp bebek sonrası kanama normal mi?

Tüp bebek tedavilerinde hastaların kafasını karıştıran en önemli sorulardan biri, tüp bebek transferi sonrası düzenli yatak istirahati gerekip gerekmediğidir. Normal gebelik ile tüp bebek gebeliklerinin süreçleri farklı olsa da her ikisi de döllenmeden belirli süre sonra rahim içine (endometrial kavite) düşer ve tutunma öncesi benzer aşamalardan geçer. Rahim içi tabakası neredeyse ağırlığı ihmal edilecek bir embriyoyu yakalamak için çok uygundur, hasta ayakta olduğunda veya yatarken aynı eğim açısına sahiptir. 2011 yılında İspanya’da yapılan bir çalışmada transfer sonrası yatak istirahati yapan gruba göre yatak istirahati yapmayan grupta gebelik ve canlı doğum oranları daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde sürekli yatak istirahatinin bağırsak alışkanlıklarını etkileyeceğini ve hastanın psiklojisine negatif etki yapacağını unutmamak gerekir. Hekimlerin önerisi embriyo transferi sonrası hastanın normal günlük aktivitelerine devam etmesi şeklindedir.


Tüp bebek sonrası spor

Tüp bebek tedavisinde verilen ilaçlara bağlı olarak yumurtalıklarda anormal büyümeler oluşur. Bu durum, ani hareketler ile yumurtalıklarda torsiyon dediğimiz kendi etrafında dönerek dolaşımın bozulma riskine veya batında su toplama gibi tüp bebek yan etkilerine karşı vücudu hassas hale getirir. Aşırı aktivite ile ağrılar artabilir. Bu sebeplerden nedeniyle transfer sonrası aşırı aktivite, karına müdahale gerektiren sporlar yapılmamalıdır. Doktor ile görüşülüp yüzme ve hafif aktivite gerektiren sporlar yapılabilir. Yürüyüş yapılmasında sakınca yoktur. Donmuş embriyo transferinde bu riskler neredeyse yok gibidir.

Tüp bebek sonrası cinsel ilişki

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi vajinal yoldan yapılır. Bu işlem sonrası cinsel ilişki rahatsızlık veya enfeksiyon riski yaratabilir. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı yumurtalıklarda aşırı büyüme olması, ilişki esnasında yumurtalıklarda torsiyon denilen, acil ameliyat gerektirecek sonuçlar doğurabilir ve batında su toplanmasına bağlı hassasiyet olması cinsel ilişkiyi riskli hale getirir. Ayrıca vajinal progesteron kullanımı sırasında ilişki yapılmaması gerekir. Gebelik olduğunda kalp atışları izlendikten sonra ilişki olabilir. Doğal siklusa yapılan donmuş embriyo transferinden sonra ilişki veya orgazm olunabilir.

Donmuş embriyo transferinde düşük riski çok az

Doğal yol ile kıyaslandığında taze tüp bebek tedavisinde anormal hormon seviyeleri, embriyonun tutunması ile ilgili anormallikler yapar. Özellikle aşırı yumurta toplanan hastalarda bu yatkınlık daha da artar ve yaklaşık iki kat oranında düşük ve erken doğum riskleri olur. Donmuş embriyo transferlerinde bu riskler yok denenecek kadar azdır.

Tüp bebek sonrası kanama normal mi?

Tüp bebek tedavisi sonrasında kullanılan ilaçlara ve hormonal düzeye göre fazla ve uzun süren kanamalar olabilir. Fakat bir sonraki adet döneminde kanamalar normale döner. Doğal gebelikte kanamaya nasıl yaklaşılıyorsa tüp bebek sonrasında da benzer yaklaşım gerekir. Bu tür kanamalar için genellikle progesteron desteğini artırmak gerekebilir.

Tüp bebek sonrası yaptırılması gereken testler

Transfer sonrası 10’uncu veya 12’nci günde kanda gebelik hormonuna bakılır. Genellikle iki gün sonra bu test tekrarlanır. Beklenen oran yüzde 50 veya üzeridir. Daha anormal değerlerin dış gebelik veya düşük açısından takibi gerekebilir. Bu tahlil dışında özel bir durum yok ise rutin gebelik tahlilleri yapılmalıdır.

Tüp bebek sonrası ilaç kullanımı

Taze tüp bebek sikluslarında luteal destek olarak isimlendiğimiz progesteron veya korpus luteum denilen progesteron hormonu salgılayan yapıyı aktive etmek için ilaçlar kullanılır. Donmuş embriyo transferinden sonra kullanılan tedavi rejimine göre, estrojen ve progesteron kullanılabilir. Doğal bir siklusta donmuş embriyo transferi yapıldığında hiç ilaç kullanılmayabilir. Gebelik öncesi veya başlangıcında folik asit kullanılabilir. Bunun dışında kullanılan çoğu ilacın kanıtlanmış artı bir etkisi yoktur.