Yazı İçeriği

Tatilde dinlenmek mi, çalışmak mı?

Tatilde dersi abartmayın!

Ebeveyn nasıl ders çalıştırabilir?

Bilgisayar yine sınırlı olmalı!

Aileyle mi arkadaşlarla mı vakit geçirmeli?

Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

Plan yaparken bu yöntemi izleyin!

Yarıyıl tatili için bu önerilere dikkat!

Yarıyıl tatili demek; bir süre için mola vermek ve dinlenmek demektir. Bu yüzden okul kapandıktan sonra serbest zaman bırakmak önemli. Bu dönemde çocukların boş zamanlarında nelere yöneldiklerini izlemek onları tanımak ve yeteneklerini geliştirmek için fayda sağlar. Daha sonrasında sevdikleri etkinliklere göre onları yönlendirmek, tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için önemli. Ancak bunu yaparken aşırı davranmamakta fayda var. Böyle bir durumda çocuklar, eğlenceli etkinlikleri bile bir görev gibi görmeye başlayabilir. Tüm bunların yayında çocuklar için yarıyıl tatili, tüm sorumluluklardan kaçabilecekleri disiplinsiz bir zaman dilimi demek değil. Odasını toplamak, dişlerini fırçalamak, vaktinde uyumak gibi günlük sorumluklarını ihmal etmemesini sağlamak önemli.


Tatilde dinlenmek mi, çalışmak mı?

Akademik başarı ve okul uyumu her dönem için önem teşkil etse de zihni dinlendirme ve bedensel rahatlık olmadan bunları sağlamak mümkün değil. Bu yüzden yarıyıl tatilinin öncelikli hedefi dinlenmek olmalı. Ancak tamamen derslerden uzaklaşmak okullar açıldığında uyum sorununa sebep olabilir. Bu durumda yapılması gereken, planlı ve sıkmayan bir ders tekrarı zamanı belirlemek. İlk dönemde eksiklerin gözlendiği derslerle ilgili kısa süreli ek dersler, tekrar saatleri, sosyal aktivite ve oyun saatleri bir programa göre belirlendiğinde çocuklar daha mutlu zaman geçirebilirler.

Tatilde dersi abartmayın!

Yarıyıl tatili dönemindeki ders çalışmanın ihtiyaca göre belirlenmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Abartılı ders çalışma programları çocuklarda genel bir isteksizliğe yol açabilir ve derse karşı olan motivasyonlarını azaltabilir. En büyük uyumsuzluk, ebeveynlerin kendilerine göre bir program oluşturmaları ve çocuğun buna uymasını beklemeleri. Tatilin en başından çocuklarla birlikte planlanması ve onların kararlarına saygı duyulması önem taşır.

Ebeveyn nasıl ders çalıştırabilir?

Öğrenme şekli ve hızı çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Özellikle öğrenme bilincinin görsel mi işitsel mi olduğunun tespit edilmesi, ders çalışma disiplinin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Yarıyıl tatili döneminde çocukları yoğun bir ders programına sokmak, ebeveyn-çocuk ilişkisini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, bu görevi kısa süreli bir eğitmenin üstlenmesi fayda sağlayabilir. Her durumda, çocukların tatilde olduğunu ve okul dönemindeki kadar disiplinli bir çalışma temposuna giremeyeceğini unutmamak gerekir.

Bilgisayar yine sınırlı olmalı!

Birçok çocuk tatili daha fazla bilgisayar oynamak için bekler. Bilgisayar oyunu izni, bu beklentiye neden olacak şekilde önceden ödül olarak vaat edildiyse bu sözü tutmak gerekir. Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi bilgisayar oyunlarının da bir limiti olması gerektiğini çocuklara anlatmakta yarar var. Bilgisayar ve oyun konsollarının başında geçecek sürenin ne kadar olması gerektiğinin önceden belirlenmesi çocuklar ve ebeveynler arasında yaşanacak çatışmaların önüne geçebilir. Daha da önemlisi aile sözünden dönmek durumunda kalmaz ve çocukların ebeveynlerine duydukları güven sarsılmaz.

Aileyle mi arkadaşlarla mı vakit geçirmeli?

Okul çağındaki çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıklarının yüksek olduğu ancak doğru alanlara yönelmeleri için vakitlerini iyi yönetmeleri gerektiği bilinen bir gerçek. Ancak ebeveynler bu konuda nasıl davranmaları gerektiği konusunda endişe duyabilir. Bu noktada makul olan baskıcı olmadan kontrollü davranabilmektir. Çocukların yaşıtlarıyla zaman geçirmesi sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesi açısından çok önemli. Aileler çocuklarının arkadaş edinmesine ve onlarla vakit geçirmesine müdahale etmemeli. Ancak aynı zamanda aile ilişkileri de çocukların değer yargılarının gelişmesi, güven duygusuna sahip olmaları açısından önem taşır. Çocuklar anlık kararlarda arkadaşlarını seçmeye meyilli olabilirler ancak ailelerine ihtiyaçları olduğu muhakkak. Bu yüzden çocukları aileleriyle vakit geçirmeye zorlamamak, bir arkadaş gibi ikna edici olmak gerekir. Bu durumda çocuklara, “Biliyorum arkadaşlarınla oynamak istiyorsun, bu da senin hakkın. Ailece bir şeyler yapmak da eğlenceli olabilir. Mesela yarın sabah arkadaşlarınla buluş, akşam için de biz plan yapalım” gibi uyumlu ifadelerle yaklaşmak ilişkileri sağlamlaştırmak açısından da önemli.

Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

İlkokulun ilk yıllarındaki çocuklar için her gün kitap okuma alışkanlığı kazanmak çok önemli. Bu dönemde çocukların henüz yeni edindikleri okuma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Tatil döneminde çocukların okumak istedikleri kitabı kendilerinin seçmesine izin vermek, hem okuma becerilerini kaybetmelerinin önüne geçer hem de kitap okumayı daha çok sevmelerini sağlar. Sonrasında okuduklarını anlatmasını isteyerek anlatma becerisi de geliştirilebilir. Öğretmen tarafından yarıyıl tatili başında verilen ödevler varsa başka bir tekrara gerek kalmayabilir. Bu durumda öğretmenler zaten tekrar gerekliliğini düşünerek ödev programı hazırlarlar. Ancak geri kaldığı, konsantre olmakta zorlandığı bir ders varsa bu konuda kısa tekrarlar yapılabilir.

Plan yaparken bu yöntemi izleyin!

Yarıyıl tatilinde aileler aktivite planlarken hep birlikte eğlenilebilecek aktiviteler seçmeleri hem çocuklarının hem de kendilerinin motivasyonlarını artırır. Çocuklar ailelerin önerdiği ve memnun kaldıkları bir etkinlikten sonra onlardan gelen diğer önerilere de sıcak bakmaya başlar. Böyle bir durumda çocuklar; önyargılı, “evet-hayır” gibi kesin ve geri dönüşü zor cevaplar vermeyi bırakabilir. Çocuklarla plan yaparken, “Şuraya gitmeyi, şunu yapmayı ister misin?” diye sormak yerine; “Önce izlemek istediğin bir filme gideriz, sonrasında arkadaşlarınla oynarsın, daha sonra da birlikte yemek yeriz. Ne dersin?” şeklinde açıklayıcı ifadelerle sormak, çocukların zihinlerinde etkinlikleri canlandırabilmesine ve gerçekten isteyip istemediğine karar verebilmesine yardımcı olur.