Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Asperger Sendromu, otistik spektrum bozukluğunun bir türü olarak kabul edilir ve sosyal etkileşimde ve iletişimde sorunlara yol açan bir durumdur. Bu sendrom, özellikle ilgi alanlarının spesifik olması, katı rutinlere olan düşkünlük ve tekrarlayıcı davranışlar gibi belirtilerle kendini gösterir. Genellikle dil ve zeka yetenekleri normal veya üzerinde olan bireylerde görülmesiyle öne çıkar. Asperger Sendromunun nedeni tam olarak bilinmese de genetik faktörler ve beyin fonksiyonlarındaki farklılıkların etkili olduğu düşünülür. Belirtileri, sosyal etkileşimde zorluklar, empati kuramama, belirli konulara takıntılı ilgi gösterme, düzensiz konuşma ve tekrarlayıcı motor davranışlar gibi özelliklerdir. Bu belirtiler genellikle günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemez ancak sosyal ilişkilerde zorluklar yaşanabilir.
İçindekiler

Asperger Sendromu Nedir?

Aynı zamanda yüksek işlevli otizm türlerinden biri olduğu düşünülen Asperger sendromu esasen otistik spektrum bozukluğu yani kısaca OSB adı verilen geniş bir tanı yelpazesinin parçasıdır.

Otistik spektrum bozukluğu , bir kişinin başkalarıyla nasıl algıladığını ve sosyalleştiğini etkileyen, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan beyin gelişimi ile ilgili bir durumdur. Otistik spektrum bozukluğu olan bireyler sosyalleşme ve sosyal becerilerde zorluk yaşarlar. İlgi alanları spesifik olma eğilimindedir, katı rutinleri takip etmeye yönelirler ve örneğin el çırpma gibi sıklıkla tekrarlayan davranışlar gösterirler.

Geçmişte Asperger sendromunun diğer otistik spektrum bozukluklarından ayrı tanımlanmasının nedeni, Asperger’li bireylerin ortalama veya ortalamanın üzerinde dil ve zeka yeteneklerinin olduğunun gözlemlenmiş olmasıdır.

Asperger Sendromu Neden Olur?

Asperger sendromu nedeni tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Ancak nedeninin genetik faktörler ve beyin fonksiyonlarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda asperger sendromunun otizm türlerinden biri olduğu düşünülür ve psikolojik, sosyal olumsuzluklar sonucu ortaya çıkan bir durum değildir. Asperger sendromunun nörobiyolojik bir durum olduğu bilinmektedir.

Asperger Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Asperger sendromunun belirtileri diğer otistik spektrum bozukluklarının semptomlarına paralellik gösterse dahi genellikle çok daha hafif seyreder ve bireyin günlük yaşamda aktif olmasına engel teşkil etmeyen belirtilerdir. Asperger sendromunun belirtileri arasında;

 • Arkadaşlık kurma ve sürdürme sürecinde zorluklar ile karşılaşma,
 • Diğerlerinin duygu ve düşüncelerini kavrayamamak yani empati kuramamak,
 • Sınırlı sayıda belirli konulara gösterilen takıntılı ilgi,
 • Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme,
 • Diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama,
 • El çırpma veya uzuv sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar,
 • Göz teması kuramama veya göz temasını çok odaklı sürdürmek,
 • Dilin alaylı ya da ironi ile kullanımını anlamada güçlük çekmek,
 • Kişilerarası normal beklenen sınırlara uymama,
 • Mahremiyet algısının gelişmemesi,
 • Rutine aşırı bağlılık,
 • Sakarlık, ses tonunu içinde bulunan duruma uygun ayarlamada veya aynı tutmada zorlanma,
 • Sesli, görsel, kokulu, tat almaya bağlı veya temasa bağlı uyarıcılara karşı hassasiyet,
 • Sosyal farkındalıkta eksiklik ile sosyalleşmeye karşı ilgi eksikliği,
 • Vücut dilini anlayamama ile kendini ifade ederken yüz ifadesini değiştirmeme ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması bulunur.

Asperger Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Otistik spektrum bozukluğu teşhisi her zaman bunun için özel olarak eğitilmiş profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Çocuk doktorları yaygın olarak bir çocuğun gelişim modelini ve göreceli güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir şekilde incelemek için en iyi eğitim ve donanıma sahiptir. Otistik spektrum bozukluğu tanısını yapabilecek uzmanlar arasında çocuk doktorları, çocuk psikiyatristleri ile nörologlar bulunur

Otistik spektrum bozukluğu tanısı konulması sürecinde bu uzmanlardan bir veya birkaç tanesine başvurmak gerekli olabilir. Tanının konulması süreci vakit alabilir, ancak bu bireyin durumu hakkında daha fazla bilgi elde edilmesini ve ek destek bulunmasını kolaylaştıracaktır.

Doktorlar teşhis sürecinde çocuğun davranışları hakkında gözlemlerde bulunmak için çeşitli sorular soracaktır. Bu sorular ile öncelikle çocuğun belirtilerinin neler olduğu ve ilk ne zaman ortaya çıktığı saptanır. Çocuğun konuşmayı ilk ne zaman öğrendiği ve nasıl iletişim kurduğu, herhangi bir konuya veya faaliyete çok odaklanıp odaklanmadığı, arkadaşlarının var olup olmadığı ve başkalarıyla nasıl etkileşime girdiği de belirlenmeye çalışılır. Bu soruların ardından doktor çocuğun nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl davrandıklarını ilk elden görmek için çocuğu farklı durumlarda gözlemlerler. Asperger sendromu yüz tipi durumun belirlenmesinde bir etken değildir.

Asperger Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Şu anda Asperger sendromu için bir tedavi yoktur. Asperger sendromunu veya ilgili durumları iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir ev ilacı veya bitkisel takviye de yoktur. Ancak, depresyon, sosyal kaygı ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) dahil olmak üzere durumun semptomlarının çoğunu yönetmeye yardımcı olabilecek bazı girişimler mevcuttur.

Otistik spektrum bozukluğu tedavisi bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. İyi bir tedavi planı bireyin güçlü yanları üzerine inşa edilir ve zorluk yaşadıkları alanlarda büyümeyi teşvik eder. Bireyin hayatta, işte ve okulda başarılı olmalarına yardımcı olmaya devam etmek için durumlarındaki ilerleme sürekli olarak takip edilmeli ve tedavi gerektiği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Durum genellikle bir ekip yaklaşımıyla tedavi edilir. Bu da bireyin bakımı için birden fazla doktora görünmenin gerekli olacağı anlamına gelir.

Asperger sendromu için özel olarak reçete edilen herhangi bir ilaç yoktur. Asperger veya ilgili rahatsızlıkları olan bazı kişiler, herhangi bir ilaç almadan yaşamlarında iyi işlev görebilirler. Hekimin ilaç reçete edip etmeyeceği bireyin gösterdiği semptomlara bağlıdır.

Bazı vakalarda ise çeşitli ilaç türleri, şiddetli Asperger semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir. Bu ilaçlar arasında seçici serotonin geri alım inhibitörleri gibi antidepresanlar, antipsikotikler ile dikkat eksikliği bozukluğu ilaçları bulunur. Bu ilaçların potansiyel olarak ciddi yan etkileri vardır, bu nedenle bireyler doktorları ile konuştuktan sonra, sadece doktor tavsiyesi ile bu ilaçların doğru türlerini uygun dozda kullanmalıdırlar.

Küçük çocuklar için konuşma terapisi ile yetişkinler için bilişsel davranışçı terapi dahil olmak üzere terapiler bireyin yaşam kalitesini iyileştirmenin yollarını keşfetmek için iyi bir alternatiftir. Asperger sendromlu birçok birey, terapinin semptomları veya diğer sorunları ile başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Asperger sendromlu bireyler için terapi seçenekleri arasında aile veya ilişki terapileri, fiziksel terapi, konuşma terapisi, ile mesleki terapi bulunur.

Aile veya ilişki terapileri bireyin arkadaşları ve sevdikleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir. Fizik tedavi bireyin koordinasyonunu ve dengesini geliştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca birey dikkat dağıtıcı sesler veya durumlar ile karşılaştığında daha iyi odaklanmalarına yardımcı olabilir. Konuşma terapisi bireyin duruma uygun ve net ses seviyelerinde konuşma yeteneğini geliştirebilir. Mesleki terapi ise bireyin ekonomik ve sosyal yaşamda bağımsız olması ve bağımsız kalması için gereken iş becerilerini öğrenmesine yardımcı olabilir.

Asperger Sendromu İle Yaşam

Asperger sendromu ve buna bağlı rahatsızlıklar teşhisi konan birçok kişi hayatlarında başarıya ulaşır. Diğerleri, iş bulma veya sürdürme, yaşam düzenlemeleri ve sosyal ilişkiler konusunda biraz yardıma ihtiyaç duyabilir. Asperger sendromu olan birçok birey yapılandırılmış, öngörülebilir ortamlar ile rutinlerle en iyi sonuçları elde edebilirler.

Asperger sendromlu birçok çocuk, genç ve yetişkin, Uygulamalı Davranış Analizi yani kısaca UDA tarafından sunulan davranışsal terapi biçimine benzer sosyal beceri gruplarından ve davranış müdahalesinden yararlanır. Bu davranışsal terapi biçimi, günlük yaşamda olumlu davranışların öğretilmesine yardımcı olur.

Asperger Sendromu İle Okul

Asperger sendromu ve buna bağlı rahatsızlıkları olan çocuklar ve gençler genellikle okul hayatında zorluk yaşarlar. Odaklanmakta veya sakin kalmakta güçlük çekerken ayı zamanda yeni bir şeyler öğrenmek zor olabilir. Bu koşullara sahip bazı çocuklar daha kolay öğrenmelerine yardımcı olmak için, özel eğitimden veya okulda konaklamadan yararlanabilir veya buna ihtiyaç duyabilir.

Ebeveynler ve öğretmenler birlikte bireysel eğitim programı yani kısaca BEP oluşturmak için çalışabilirler. Okul çocuğun semptomlarına dayanarak bir bireysel eğitim programının gerekli olup olmadığına karar verecektir. Bireysel eğitim programları düzenli rutinler, akademik hedefler, özelleştirilmiş ders planları, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve kendini kontrol etme tekniklerini içeren daha uygun bir sınıf ortamı sağlar.

Düzenli günlük rutinler öğrencilerin odaklanmasına ve sakin kalmasına yardımcı olabilir. Beden eğitimini geçmek veya ana sınavlardan belirli bir puan almak gibi kilometre taşı yöntemi ile belirlenmiş akademik hedefler bireyin dikkatini hedefe yöneltmeye yardımcı olabilir.

Sesli derslerle birlikte kulaklık kullanmak gibi çalışma rehberleri veya özelleştirilmiş ders planları birey için faydalı olabilir. Gruplara katılma ve diğerlerinin sözünü kesmeme gibi sosyal becerileri geliştirmek ile öfke nöbeti geçirmemek veya etrafa vurmamak gibi kendini kontrol etme teknikleri İleriki hayatta bireye yardımcı olacaktır.

Okuldaki güçlüklerine bağlı olarak çocuklar, danışmanlık ve özel beslenme ihtiyaçları da dahil olmak üzere özel eğitim hizmetlerinden de yararlanabilir. Ebeveynler çocuklarının öğretmenine, rehberlik danışmanına veya müdürüne sorarak bireysel eğitim programları ve diğer okul içi destek yöntemleri hakkında bilgi edinmelidir.

Asperger Sendromu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Asperger sendromu testi var mı?

Asperger sendromunun teşhisi için yapılan belirli bir test yoktur. Ancak durumun teşhisi için farklı yöntemlere başvurulabilir. Teşhis için çocuğun bilişsel ve sosyal becerilerini ölçmek adına testler yapılabilir. Aynı zamanda çocuğun gözlemlenmesi ve becerilerinin ölçülmesi çocuğun yeteneklerinin de değerlendirilmesine fayda sağlar.

Asperger sendromu ne demek?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğunun bir parçasıdır. Asperger sendromu, tek bir alana ilgi gösterme, sosyal ve bilişsel becerilerin sınırlanması, iletişim problemleri gibi belirtiler gösterebilir.

Asperger sendromu genetik mi?

Asperger sendromunun nedeni tam olarak bilinmese de genetik öykülerden ve beyin fonksiyonlarının farklılığından kaynaklanabileceği düşünülür.

Asperger sendromu nasıl anlaşılır?

Asperger sendromu otizm ile benzer belirtiler gösterebilir. Asperger sendromu olan kişiler sosyal yaşamda problemler, tek bir alanda ilgili olmak, jest ve mimikleri kullanmamak, konuşmada farklılıklar yaşanması gibi belirtiler gösterirler. Durum ilk olarak belirtiler yoluyla fark edilebilir.

Asperger sendromu tamamen düzelir mi?

Asperger sendromu tamamen düzelmez. Asperger sendromu olan bireyler yaşamlarını bu şekilde devam ettirirler. Asperger sendromunun tedavi bulunmamaktadır. Sosyal becerilerin geliştirilmesi için terapi yöntemine başvurulabilir.

Asperger sendromu otizm mi?

Asperger sendromu otizmin bir parçası olarak bilinmektedir.

Yetişkinlerde asperger sendromu belirtileri nelerdir?
 • Arkadaşlık ilişkilerinde problemler
 • Sakarlık durumu
 • Odaklanma konusunda güçlük çekmek
 • Jest ve mimiklerin kullanılmaması ya çok fazla kullanılması
 • Ses tonunu ayarlamada güçlük çekilmesi
 • Anlama problemleri
 • Mahremiyet algısının olmaması

Yukarıda yer maddeler, yetişkinlerde asperger sendromu belirtilerinden bazılarıdır.

Asperger sendromu testi nasıl yapılır?

Asperger sendromunun teşhisi için belirli bir test yoktur. Teşhis, gözlem ve sosyal, bilişsel becerilerin ölçülmesi yoluyla konulabilir.

Asperger sendromu ve otizm farkı nedir?

Otizm ve asperger sendromu arasındaki birincil fark otizmin bebeklik çağından itibaren, asperger sendromunun ise bebeklik çağını herhangi bir belirti vermeden geçirmesidir. Bununla birlikte otizm spektrum bozukluğunda konuşma aksaklıkları yaşanırken asperger sendromunda bu durum yoktur.

Asperger sendromu ve cinsellik nasıl olur?

Asperger sendromlu kişiler, içinde bulundukları durumdan ötürü yaşadıkları iletişim bozukluklarını cinsel hayatlarında da yaşayabilirler. Asperger sendromuna sahip olan her bireyin cinsel yaklaşımı farklı olabilir. Bu bireyler duygusal ilişkilerinde hislerini karşı tarafa aktarma konusunda problem yaşayabilirler. Duygusal ilişkilerde açık ve net olmak asperger sendromlu bireyler için oldukça önemlidir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 5 Mayıs 2024 Pazar Yayımlanma Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?