Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Hızla değişen dünyada zaman zaman kendini yalnız hissedebilen bireyler, karşılaştıkları bazı sorunlar ve olaylar karşısında danışmanlık ve psikiyatri tedavi gereksinimine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Acıbadem Sağlık Grubu Psikiyatri bölümleri fiziksel ve ruhsal sağlıkları yerinde olan bireylerin daha sağlam toplumlar oluşturacağı bilinciyle, erişkin ve çocuk psikiyatristlerinden oluşan ekibiyle hastane ve tıp merkezlerinde hizmet vermektedir.

Psikiyatri Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Psikiyatri bölümlerinde; uyum bozuklukları duygu-durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, nikotin bağımlılığı, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, bebek, çocuk ve gençlik çağı sorunlarına dair tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

İlgi Alanları

 • Anksiyete

  Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük hayatımızda ara sıra anksiyete yaşamak olağandır.


  Detaylı Bilgi
 • Bağımlılık Merkezi

  Acıbadem Fulya Bağımlılık Merkezi’nde bağımlılığın tedavisi, kişinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak özelleştirilen tedavi planı ile yürütülüyor.


  Detaylı Bilgi
 • Bipolar Bozukluk

  Bipolar bozukluk, kişi manik depresyon tanımına uyan ruh hallerine bürünebilir. Hastalığın tanısı konulurken, psikologlar tarafından değerlendirilir.


  Detaylı Bilgi
 • Bulimia Nervoza

  Aynı zamanda kısaca bulimia olarak bilinen Bulimia nervoza, ciddi ve potansiyel olarak hayati risklere yol açabilecek bir yeme bozukluğudur.


  Detaylı Bilgi
 • Cinsel İsteksizlik

  Cinsel isteksizlik eşlerin arasındaki uyum, anlayış ve farklı yaklaşımlarla ilişkiden kaynaklanan sorunlara yol açabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Deliryum

  Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Deliryum, birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde ortaya çıkabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Depresyon

  Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.


  Detaylı Bilgi
 • Gece Yeme Bozukluğu Sendromu

  Kişi bunu uykudan uyanıp yapıyorsa ve üç ay boyunca tekrarlıyorsa gece yeme sendromundan şüphelenmek gerekir.


  Detaylı Bilgi
 • Hiperaktivite

  Hiperaktivite, olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumuna denilmektedir. Çocukların kendini kontrol edemediği psikolojik bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Kişilik Bozuklukları

  Kişilik bozukluğu hastanın ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olur.


  Detaylı Bilgi
 • Kronik Yorgunluk

  Geçmek bilmeyen yorgunluğunuzun sebebi kansızlık da olabilir depresyon da... Yorgunluğunuza eşlik eden başka şikayetleriniz varsa bir uzmana danışın.


  Detaylı Bilgi
 • Mitomani

  Mitomani (patolojik yalancılık), kompulsif dürtüler sonucunda veya alışkanlıktan dolayı sürekli, kronik bir şekilde yalan söyleme davranışına verilen isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) sahip hastalar, kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar.


  Detaylı Bilgi
 • Savant Sendromu

  Savant sendromu diğer gelişimsel engellerde veya diğer merkezi sinir sistemi hasarı veya hastalıkları durumunda da ortaya çıkabiliyor.


  Detaylı Bilgi
 • Sosyal Fobi

  Sosyal fobi, bireyin günlük normal etkileşimler sürecinde başkaları tarafından gözlem altına alınmaktan veya yargılanmaktan korkmasından dolayı ortaya çıkabilir


  Detaylı Bilgi
 • Şizofreni

  Şizofreni, bireylerin gerçekliği anormal olarak yorumladıkları ve gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramadıkları ciddi bir zihinsel bozukluğa denir.


  Detaylı Bilgi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma sonrası stres bozukluğu kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan ruhsal travma ya da ruh sağlığı durumudur.


  Detaylı Bilgi
 • Tükenmişlik Sendromu

  Tükenmişlik sendromu bireyin etkileşimlerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan, bireysel kimliğin kaybedildiğini düşündüren psikolojik bir durumdur.


  Detaylı Bilgi
 • Uykusuzluk (Insomnia)

  Uykusuzluk hastalığı uykuya dalmayı zorlaştırabileceği gibi çok erken uyanmaya ya da uykunun bölünmesine neden olabilen yaygın bir uyku bozukluğudur.


  Detaylı Bilgi
 • Vajinismus

  Vajinismus, ilk geceden itibaren çiftler için büyük bir sorun olabilmekle beraer her cinsel birleşememe durumu da vajinismus olarak görülmemelidir.


  Detaylı Bilgi
 • Yalancı Gebelik

  Psikolojik gebelik olarak da adlandırılan yalancı gebelikte, kadın hamile olmamasına rağmen kendisini hamile olduğuna inandırıyor.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55