Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Biyonik kulak (Koklear İmplantlar) , ileri veya çok ileri düzeyde işitme kaybını ortadan kaldırmaya yardımcı bir cihazdır. Biyonik kulak, iç kulak protez veya koklear implant adıyla anılır ve iki ayrı parçadan oluşur.

Bu parçalardan bir tanesini ameliyat ile iç kulaktaki koklea organına uzanan elektroduyla işitme sinirini uyaran parçadır. Diğer parça ise kulak arkasına takılan ve sesleri mikrofonuyla alıp işleyen ve bunları elektrik impulsları halinde iç kulağa yerleştirilen elektroda ulaştıran bir cihazdır.

Bu iki parçalı cihaz dışardan gelen seslerin elektriksel veya dijital olarak kodlamasını yaparak, iç kulakta işitme sinirine sinyaller halinde ulaştırılır. Bu da sayede hiç duymayan insanlara duyma şansı sağlanmış olur.

Biyonik kulak iç kulaktaki anatomik veya işlevsel bozukluklarının neden olduğu sensörinöral işitme kaybı olan hastalara veya işitme cihazlarının artık çalışmadığı hastalara yardımcı olabilir.

Biyonik Kulak ve İşitme Cihazının Çalışma Şekli Aynı Mı?

İşitme cihazları ses yükseltici cihazlardır. Mikrofonuyla aldığı sesi kulak yoluna aktararak işitmeye yardımcı olur. Belli bir yaştan itibaren görülen, yaşlılığa bağlı işitme kayıplarında bu cihazlar kullanılabilir.

Biyonik kulak ise ameliyatla takılan bir parçası olması nedeniyle ayrıcalıklı bir durumdur. İleri veya çok ileri düzey kayıplarda ve çok özellikli seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır. Biyonik kulak, sesi yükseltmez, mikrofonla aldığı sesleri elektriksel bir kodlamayla iç kulağa yani doğrudan işitme sinirine aktarır. Bu kodlama, işitme uyaranları da beynimizde bir işitme olarak algılanır.

Her işitme kaybı yaşayan kişiye biyonik kulak uygulanmaz. Biyonik kulak için hasta seçimi çok önemlidir. Çok uzun yıllardan beri işitme ve konuşma sorunları yaşayan genç-erişkin hastalarda implanttan yararlanım çok düşük bir seviyededir. Bunun yanı sıra, konuşma gelişimi olmayan kişiler de biyonik kulak için iyi birer aday olmayabilirler.

Yenidoğanlarda olan ve konjenital denilen işitme kayıpları ya da erişkinlerde herhangi bir nedenle işitme kaybına maruz kalmış, ileri veya çok ileri düzey iç kulak tipi kayıpları olan hastaların tedavisinde biyonik kulak kullanılır.

Biyonik kulak ameliyatından sonra yaranın iyileşme süreci beklenir ve yaklaşık bir ay sonra cihazın aktif edilmesi ile ayarlarına başlanır.

Biyonik kulak (koklear İmplantlar ), ömür boyu kullanılan cihazlardır. Özellikle çocuk veya bebekken büyüme süreci içerisinde çıkarılması veya değiştirilmesi gerekmez. Erişkinde de aynı şekilde değiştirilmesi gerekmez.

Özellikle bebeklik döneminde meydana gelen işitme sorunlarının ebeveynler tarafından anlaşılamayarak atlanması, bebeğin duyma ve konuşma yetisinde ömrü boyunca kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Bu nedenle anne-babaların aşağıdaki gibi belirtilere karşı dikkatli olması gerekir:

  • Bebeklerde ilk 6 ay sese karşı hiç tepkisiz kalması
  • 6 ila 12 ay arası nesneleri gösterememe veya sesinin çıkmaması
  • 12 ay ila 2 yaş arası ise alkış, el çırpma gibi basit komutları algılayamaması veya sese karşı tepkisiz kalması

Bebekte bu gibi durumların saptanması halinde vakit kaybetmeksizin Çocuk Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz hekimlerine başvurarak, sorunun işitmeyle alakalı olup olmadığı tespit edilmelidir.

Bebeklik veya çocukluk döneminde gerçekleştirilen tedaviler çocuğun sosyal hayata da daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. Hastanın işitme kaybının hangi yaşta yaşandığına bağlı olarak takılan biyonik kulak uygulaması sonrasında dil gelişimi de önemli derecede artar.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?