Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Dil kökü kanseri, dilin arka kısmında gelişen ve genellikle geç fark edilen bir kanser türüdür. Alkol, sigara ve HPV gibi faktörler riski artırır. Belirtiler arasında geçmeyen yara, kabarıklık, ses değişikliği ve yutma güçlüğü bulunur. Erken tanı önemlidir çünkü hastalık lenf bezlerine yayılabilir. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi bulunur. Başvurulan kulak burun boğaz uzmanı hastalığı teşhis eder. Lenf bezlerine yayılması durumunda boyunda kitle oluşabilir. Dil kökü kanseri, dilin arka kısmında gelişen bir kanser türüdür. Alkol, sigara ve HPV gibi faktörler riski artırır. Belirtiler arasında geçmeyen yara, kabarıklık, hareket kısıtlılığı ve ses değişikliği yer alır. Erken teşhis önemlidir. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi bulunur. Ameliyat sonrası beslenme ve konuşma rehabilitasyonu önemlidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları nüks riskini azaltabilir.
İçindekiler

Dil kökü kanseri nedir?

Dil kanseri çeşitlerinden biri olan dil kökü kanseri, ağız içinde arka kısımda yer alan, dilin gırtlağa bağlandığı bölümde meydana gelir. Dil kökü yüzeyindeki hücrelerin kontrol dışı bir şekilde gelişmesi sonucunda ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu bölge direkt olarak ağız içine bakılarak gözlemlenemez. Bu kanser türünün dilin arka kısmında yer alması, kanserin geç fark edilmesine sebebiyet verebilir ve genellikle kanser hücreleri lenf bezlerine yayıldıktan sonra fark edilir.

Dil kökü kanseri nedenleri nelerdir?

Alkol ve sigara tüketiminin dil kökü çevresinde oluşan kanserlerin oluşumunda etkili olduğu bilinmelidir. Ayrıca dil kökü kanserinin oluşmasının bir diğer sebebi ise HPV(İnsan Papilloma Virüsü) virüsüdür. Dil kökü kanserinde genetik faktörlerde önem taşır. Genetik kanser öyküsü bulunan kişilerde risk oranı yüksektir.

Dil kökü kanseri en çok kimlerde görülür?

Hastalık, aşırı alkol ve sigara tüketen bireylerde ve genellikle erkeklerde görülür. Bununla birlikte beslenme alışkanlığı kötü olan kişilerde de bağışıklığın düşmesi sebebiyle hastalığa yakalanma oranı artar. HPV virüsü sebebiyle ortaya çıkan kanserler ise daha genç yaştaki erkek bireylerde görülmektedir. Kadın bireylerde ve özellikle çocuklarda bu risk düşüktür.

Dil kökü kanseri belirtileri nelerdir?

 • Dilin arka kısmında geçmeyen yara 
 • Kabarıklık
 • Tanımlanamayan kitle
 • Dili hareket ettirmekte zorlanma
 • Uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı
 • Seste anormal değişiklik
 • Uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı ve yutkunma zorluğu
 • Yutkunmada güçlük
 • Kulak ağrısı
 • Boğazda dolgun bir his
 • Ağızdan kan gelmesi

Belirtiler birkaç haftadan uzun sürüyor ise vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak gerekir. Hastalığın ilerlemesi durumunda bu kanserler lenf bezlerine yayılarak boyunda bir kitle oluşturabilir. Hasta boyunda kitle şikayeti ile hastaneye başvurur ve genellikle hastalık bu aşamada fark edilir.

Dil kökü kanseri nasıl teşhis edilir?

Hastanın belirtileri doğrultusunda yapılan fiziksel muayene sonucunda MR, Ultrason, BT gibi görüntüleme tetkikleri istenir. Doktor bunun öncesinde ailede bulunan bir kanser öyküsü olup olmadığını sorarak risk oranını değerlendirir. Hastalığa kesin bir tanı koyabilmek için kanser riski taşıyan bölgeden doku alınarak biyopsi yapılır. Bunun sonucunda hastalık ile ilgili kesin bir bilgiye sahip olunur. Biyopsi, dil kökü kanseri teşhisinde en doğru ve kesin bilgiyi vermekle birlikte, en güvenilir teşhis yöntemlerinden biridir.

Dil kökü kanserinde görüntüleme tetkikleri kullanılır mı?

Doktorunuz dil kökü kanseri şüphesinde ilk olarak ultrason, MR ve BT gibi görüntüleme tetkiklerini isteyebilir. 

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): Kanserin vücutta yayıldığı bölgelerin görüntülenmesi için kullanılır. Vücuttaki tümörün konumunu ve büyüklüğünü öğrenmek için BT ve MR ile birlikte kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Bu görüntüleme yönteminde kanser hücrelerinin diğer organlara sıçrama durumuna bakılır. MR’da doku çözünürlüğü daha fazla olduğu için daha küçük boyutlu tümörleri de saptayabilir. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bölgede bulunan tümörün boyutunu ve sıçrama gösterdiği bölgeleri gösteren bir görüntüleme yöntemidir. 

Boyun Ultrasonu: Radyasyon gerektirmeyen bir görüntüleme tetkikidir. Lenf düğümleri ve bölgedeki nodüller ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilir.

Dil kökü kanserinde biyopsi yapılır mı?

Yapılan fiziksel muayene ve görüntüleme tetkiklerinde kanser şüphesi uyandırıcı bir sonuç ile karşılaşılması durumunda doktor bölgeden doku alarak biyopsi ister ve kesin tanı bu şekilde koyulur. 

Kesici Biyopsi (İnsizyonel Biyopsi): Küçük bir bölgeden doku örneği alınarak incelemeye gönderilir. Bu biyopsi çeşidi, tümör ve kanserli hücrelerin tetkiki için kullanılır.

Fırça Biyopsisi: Endoskopik bir biyopsi çeşididir. Küçük boyutlu bir fırçanın kanserli dokudan sürüntü alınır ve incelemeye gönderilir. incelenir.

Dil kökü kanserinde teşhis gecikirse ne olur?

Diğer kanser türlerinde de olduğu gibi dil kökü kanseri teşhisinin gecikmesi durumu hastalığın ileri evrelere taşınmasına sebebiyet verebilir. Kanser tanısının gecikmesi, tedaviyi olumsuz yönde etkileyerek başarı oranının düşmesine sebep olur. Bu durum istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kanser hastalığında erken tanı tedavinin başarı oranını arttırır.  Dil kökü, bademcik ve yutak bölgesinde geçmeyen şişlik ve yara gibi belirtiler bulunuyor ise kulak burun boğaz bölümüne başvurmak en doğru seçenek olacaktır.

Dil kökü kanseri evreleri nelerdir?

Dil kökü kanserinde evre, lezyonların büyüklüğünü, hastalığın yayılım oranını, yayıldığı alanları ifade eder. Her bireyin kanser deneyimi farklı olsa da, benzer evrelere sahip kanserler benzer bir manzaraya sahip olabilir ve sıklıkla aynı şekilde tedavi edilebilir.

 • Evre 1: Lezyon boyutu 2 cm'den küçük ve lenflere sıçrama gerçekleşmemiştir.
 • Evre 2: Lezyon boyutu 2–4 cm arasında ve sıçrama gerçekleşmemiştir.
 • Evre 3: Lezyon 4 cm'den büyük ve yakın lenf nodlarına sıçrama gerçekleşmiştir.
 • Evre 4: Kanser ağız içi, boğaz veya vücudun diğer bölgelerine sıçrama gerçekleştirmiştir.

Dil kökü kanseri nasıl tedavi edilir?

Tedavi alternatifleri, kanserin büyüklüğüne, yayılma durumuna ve evresine göre değişkenlik gösterir. Dil kökü kanserinin tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve ameliyat yöntemleri kullanılır. 

Ameliyat: Hastalığın HPV virüsü kaynaklı olmadığı durumlarda ilk tercih edilen yöntem ameliyattır. Bu yöntem ile kanser lezyonları temizlenir ve gerekli görüldüğü takdirde kemoterapi, radyoterapi gibi diğer yöntemlerde kullanılır. Ameliyatın amacı, kanser hücrelerini bölgeden temizlemek ve diğer dokulara sıçramasını engellemektir. 

Kemoterapi: Bu tedavi yöntemi, kanserli hücrelerin büyümesini engellemek ve ameliyat sonrası hala kanser hücresi bulunmasının önüne geçmek için koruyucu bir görev görür.

Radyoterapi(Işın Tedavisi): Tedavinin amacı, vücudun çeşitli bölgelerine ışın vererek kanser hücrelerini yok etmektir.   

Hastalığın HPV virüsü kaynaklı olduğu durumlarda ameliyat yerine kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri kullanılır ve kanser hücrelerinin yayılımını durdurmak amaçlanır.

Dil kökü kanseri ameliyatı sonrası neler beklenmelidir, nelere dikkat edilir?

Ameliyat sonrası hasta bir süre burundan mideye inen bir beslenme tüpü yardımı ile beslenir. Ameliyatın büyüklüğüne ve birçok faktöre bağlı olarak konuşma ve yutkunmada güçlükler yaşanabilir. Ameliyat sonrası bölgenin kanser hücrelerinden tamamen temizlenmiş olması beklenir. Sonrasında hastalığın seyrine göre kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavilerden yararlanılır. 

Dil kökü kanseri tedavisi sonrası nüks ihtimali nasıl düşürülür?

Dil kökü kanserli hasta, tedavi sonrası düzenli ve sağlıklı bir yaşam prensibi edinmelidir. Hasta kanserin nüks etmemesi için bazı durumlara dikkat etmeli, tedavi sonrası doktorunun uygun göreceği sürelerde kontrol ve tetkiklerini yaptırmalıdır. 

Alkol kullanımı: Dil kökü kanserini tetikleyen sebeplerden biri olan aşırı alkol kullanımı, vücuda verdiği tahribat nedeniyle nüks ihtimalini arttırmada etkilidir. Bu sebeple alkol kullanılmaması alınabilecek önlemlerden biridir. 

Sigara ve tütün kullanımı: Hastalığın tedavisi sonrası alınabilecek bir diğer önlem ise varsa sigara ve tütün kullanma alışkanlığını sona erdirmektir. Sigara ve tütün ürünleri, ağız bölgesinden tedavi görmüş bir hasta için sakıncalıdır. 

Egzersiz: Dil kökü kanseri tedavisi sonrası hasta kendini yormayacak ve zorlamayacak şekilde egzersiz yapmalıdır. Egzersiz yapmak psikolojiyi olumlu yönde etkiler ve kaygıyı azaltır. Ayrıca vücudun dinç tutulması ve metabolizmayı hızlandırma açısından önemlidir.

Sağlıklı beslenme: Sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltmada olumlu etkileri olduğu bilinmekle birlikte, bağışıklığın güçlü tutulmasında en önemli faktörlerden biridir. Doğal ve dengeli beslenmek kanser riskine karşı alınan önemlerden biridir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 1 Nisan 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler