Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Diyafyam Bozuklukları Nelerdir?

Diyafram, göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ve kas yapısıyla solunum hareketlerine de yardımcı olan bir yapıdır.

Diyaframda olabilecek, doğumsal veya edinilmiş, sorunlar başta solunum olmak üzere pek çok fonksiyonun işleyişini bozabilir. Diyaframda rastlanabilen kimi sorunlar şunlardır:

Doğumsal Diyafram Hernisi (Fıtığı)

Doğumdan önce, diyaframda oluşan yapısal bir bozukluk, bebeğin sindirim organlarının göğüs boşluğuna girmesine neden olur. Akciğerler, göğüs boşluğuna geçen organlar tarafından bastırılır ve bu durum solunum problemlerine neden olur.

Edinilmiş veya Travmatik Diyafram Hernisi (Fıtığı)

Künt yaralanmalar, bıçak yaraları, ateşli silah yaraları gibi travmatik olaylar sonucunda diyaframda oluşan bir delikten sindirim organlarının göğüs boşluğuna girmesine ve akciğerler üzerinde baskı uygulayarak solunumu engellemesi durumudur.

Mide Fıtığı

Diyafram üzerinde, yemek borusunun karın boşluğuna geçmesini sağlayan doğal bir açıklık vardır. Midenin bir kısmı, bu doğal açıklığı kullanarak göğüs boşluğuna doğru geçer.

Diyafram Tümörü

Diyafram, tümörlerin çok nadir rastlandığı bir bölge olmakla beraber, diyaframın kendi tümörleri genelde selim özelliktedir. Ancak, diyaframda özellikle karaciğer ve akciğerin habis tümörlerinin metastazları görülebilir.

Diyafram Felci

Diyafram hareketlerini kontrol eden sinire frenik sinir adı verilir. Frenik sinir yaralanmalarında, diyaframın bir tarafı veya her iki tarafının felç olabilir. Bu durum solunum fonksiyonlarını tehlikeye sokar.

Diyafram Bozukluklarının Nedenleri Nelerdir?

Diyafram bozuklukları, hastalığın tipine bağlı olarak, doğuştan majör travmaya kadar uzanan çeşitli nedenlere sahip olabilir.

Doğumsal Diyafram Hernisi (Fıtığı) 

Anne karnındaki gelişim sırasında oluşan sorunlardan kaynaklanır.

Edinilmiş veya Travmatik Diyafram Hernisi (Fıtığı)
 • Araba kazalarından veya düşmelerden kaynaklanan künt travma
 • Bıçaklanma yaraları
 • Ateşli silah yaraları
Mide Fıtığı
 • Sık ve şiddetli öksürme
 • Şiddetli kusma
 • Ağır kaldırma
 • Gebelik
 • Şişmanlık
 • Aşırı ıkınma
Diyafram Felci
 • Frenik sinirleri sıkıştıran akciğer veya lenf kanseri
 • Cerrahi travma
 • Frenik sinir veya omurilik yaralanması
 • ALS ve MS gibi nöromüsküler bozukluklar

Diyafram Bozukluklarının Anlaşılmasını Sağlayan Belirtiler Nelerdir?

Diyafram bozukluklarının belirtileri, sorunun tipine bağlı olarak değişir. Kimi sık rastlanan belirtiler şunlardır:

Doğumsal Diyafram Hernisi (Fıtığı)

Doğumsal diyafram hernisi bulunan bebeklerde sindirim organlarının göğüs boşluğuna geçmesinden ötürü akciğerlerin gelişebilecekleri mesafe oldukça kısıtlıdır. Bu durum akciğerlerin yeterince gelişmesini engeller. Bebeklerde ciddi solunum sıkıntısı, morarma gibi bulgularla kendini gösterir.

Edinilmiş veya Travmatik Diyafram Hernisi (Fıtığı) 

 • Zor ve hızlı nefes alma
 • Siyanoz (özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde ciltten mavimsi bir renk)
 • Taşikardi (hızlı kalp atışı)
Mide Fıtığı
 • Mide ekşimesi
 • Göğüs ağrısı
 • Geğirme
 • Ağızda acı bir tat
 • Ağrılı yutkunma
 • Regürjitasyon (mideden kısmen sindirilmiş gıdaların ağıza dönüşü)
Diyafragmatik Tümör
 • Solunum esnasında zorluk çekmek
 • Göğüs, omuz veya karın ağrısı
 • Zor nefes alma
 • Düşük oksijen seviyesi
Diyafram Felci

Sırt üstü uzanırken, dinlenme sırasında veya su içerisinde (yüzme havuzu, deniz gibi) bulunurken nefes darlığı çekmek.

Diyafram Bozuklukları Nasıl Teşhis Edilir?

Hekiminiz şikayetlerinizi dinleyip tıbbi öykünüzü aldıktan sonra yapacağı fizik muayene ile diyafram bozukluklarından şüphelenebilir. Tanının kesinleştirilmesi, hastalığın seviyesi ve tedavi seçeneklerinin oluşturulabilmesi için kimi tetkikler istenebilir.

Akciğer Röntgeni 

Omurga ve göğüs bölgesinde kalbin, akciğerlerin, hava yollarının, kan damarlarının ve kemiklerin görüntülenmesini sağlar. Kemik kırıkları, zatürre, ve diğer sorunların tespitinde kullanılabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Bu test, göğüs boşluğunuzun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Ultrason

Bu tip görüntüleme diyafram fonksiyonundaki herhangi bir düzensizliği tespit etmek için kullanılır. Özellikle doğumsal diyafram fıtığından şüphelenilen bebeklerde ve diyafram felcinden şüphelenilen durumlarda kullanılır.

Solunum Fonksiyon Testleri

Diyaframla ilgili problemlerin solunum işlevini etkilediği düşünülen durumlarda kullanılabilmektedir.

Arteriyel Kan Gazı

Kanınızdaki oksijen ve karbondioksit miktarını ve kandaki asit oranını kontrol eder.

Frenik Sinir Uyarımı Testi

Sinirlerin elektrik sinyallerini ne kadar iyi ve hızlı gönderebileceğini, dolayısıyla fonksiyonunu ölçer. Diyafram felci şüphesinde kullanılabilir.

Elektromiyografi (EMG)

Bu test, elektriksel dürtülerin uyardığı kas liflerinin elektrik potansiyelini ölçer. Diyafram felci şüphesinde kullanılır.

Diyafram Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?

Diyafram bozuklukları için yapılan tedaviler, bozukluğun tipine bağlı olarak değişir, ancak ilaç ve cerrahi seçenekler mevcuttur.

Doğumsal Diyafram Hernisi (Fıtığı)

Ameliyat ile göğüs boşluğuna çıkan sindirim organları karın boşluğuna indirilir ve diyafram tamir edilir.

Edinilmiş veya Travmatik Diyafram Hernisi (Fıtığı)

Ameliyat ile diyaframdaki yırtık tamir edilir.

Mide Fıtığı

Mide fıtığından kaynaklanan reflünün azaltılması amacıyla kimi yiyeceklerden kaçınmak, beli aşırı sıkan kıyafetleri tercih etmemek gibi bir takım yaşam tarzı değişiklikleri yapılabileceği gibi hekiminizin tavsiye edeceği mide asitliğini düzenleyen bazı ilaçlar kullanmanız gerekebilir. Kimi durumlarda cerrahi operasyonlar da tavsiye edilebilir.

Diyafram Tümörü

Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçenekleri kullanılır.

Diyafram Felci

Belirti, bulgu ve şikayeti olmayan kimi hastalarda herhangi bir girişim planlanmayabilir. Bunun yanı sıra, diyafragmatik pilikasyon adı verilen bir cerrahi girişim ile nefes alma sırasında felç olmuş diyaframın göğüs boşluğuna çekilmesi engellenebilir.

Son zamanlarda kullanıma giren, göğüs boşluğu veya karın boşluğuna yapılacak ameliyatlarla diyafram üzerine pil yerleştirilerek diyaframın hareketi sağlanabilmektedir. Kimi ileri vakalarda ise solunum desteği tedavinin bir parçasıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?