Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Entübasyon (Entübe) Nedir?


Aynı zamanda entübe olarak bilinen entübasyon herhangi bir nedenden dolayı oluşan bir solunum sorunun aşılması için endotrakeal tüp adı verilen bir cerrahi borunun ağızdan veya burundan solunum yoluna yerleştirilmesi işlemidir. Entübasyon bireyin yeterli bir oranda nefes almasına yardımcı olacak için bir ventilatöre yani hava sağlama cihazına bağlanabilmesi için yapılır. 

Entübasyon yaygın olarak birey kendi solunum yolunu koruyamadığı, yardımsız kendi başına nefes alamadığı veya her iki durumun eş zamanlı geliştiği vakalarda yapılır. Anestezi veya  sedasyon altında iken ve ameliyat sırasında kendi başlarına nefes alamayacak bireyler veya şiddetli bir hastalık sürecinde ya da yaralanma nedeniyle vücuda yeterli oksijeni yardımsız sağlayamayacak bireyler için entübasyon kullanılır.

Entübasyon Neden Yapılır?


Genel anestezi sürecinde kullanılan anestezi ilaçları, diyafram dahil olmak üzere vücudun kaslarını felç ederek ventilatör olmadan nefes almayı imkansız hale getirdiği için entübasyon uygulamasına başvurulması zorunludur.

Yaygın olarak ameliyatın hemen ardından endotrakeal tüp çıkarılır, yani birey ekstübe edilir. Eğer bireyin durumu ağırsa veya kendi kendine nefes almakta güçlük çekiyorsa ventilatörde daha uzun süre kalması gerekli olabilir. 

Çoğu cerrahi müdahalenin ardından anestezinin etkilerini tersine çevirmek için bir ilaç verilir. Bu ilaç bireyin hızla uyanmasını ve kendi kendine nefes almaya başlamasını sağlar. Açık kalp prosedürleri gibi bazı prosedürlerde ise bireye anesteziyi tersine çevirecek ilaç verilmez ve hastaya kendi kendine yavaşça uyanır. Bu durumda birey kendiliğinden solunuma başlayabilecek hale gelince kadar ventilatörde kalmaları gereklidir.

Entübasyon solunum yetmezliği durumunu, yani bireyin kendi kendine yeterli oksijen alamadığı bir durumu yönetmek amacıyla da uygulanır. Bir bireyin kendi başına yeterince iyi nefes alamayacak kadar hasta olmasının akciğerlerinde hasar oluşumu, ağır pnömoni veya KOAH gibi birçok nedeni vardır. 

Entübasyonun Riskleri Nelerdir?

Günümüzde hem cerrahi müdahaleler sırasında hem de entübasyon sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmesi riski oldukça düşüktür. Ancak özellikle bireyin uzun süre ventilatörde kalması gerektiğinde ortaya çıkabilecek bir takım potansiyel sorunlar vardır. Entübasyon süreci ile birlikte gelen riskler arasında öncelikle ağızda, dilde, dişlerde veya gırtlakta travma yani yaralanma bulunur. Entübasyon sürecinin diğer riskleri arasında boğaz ağrısı, ses kısılması, kanama, kazara trakea yani hava tüpü yerine yemek borusuna entübasyon, trakea travması, kusmuk, tükürük veya diğer sıvıları ciğerin içine çekmek yani aspirasyon, aspirasyona bağlı olarak gelişen zatürree, ventilatörden ayrılamama nedeniyle trakeostomi yapılması zorunluluğu ile uzun süreli entübasyona bağlı olarak yumuşak doku erozyonu bulunur. Çok nadir vakalarda akciğerde sönme görülebilir.

Sigara içen, KOAH gibi bir akciğer hastalığı olan, boyun veya omurga bölgesinde yaralanma geçirmiş veya fazla kilolu bireylerde entübasyon ve sonrasında iyileşme zorlaşabilir. 

Entübasyon Prosedürü Nasıl Uygulanır?

Birey, entübasyondan önce tipik olarak sedasyona tabi tutulur. Hastalık veya yaralanma nedeniyle bilinci kapalı bireylerde ağız ve hava yolu gevşeyeceği için sedasyon gerekli olmayabilir. Birey tipik olarak sırt üstü yatırılır. Endotrakeal tüpü yerleştirecek sağlık görevlisi yatağın başında bekler. Bireyin ağzı açılır ve bireyin dilini kenarda tutarak boğazı aydınlatacak bir alet kullanılır. Endotrakeal tüp bu alet yardımı ile boğaza, oradan da solunum yoluna yönlendirilir.

Endotrakeal tüpün yerinden kaymasını ve hava kaçmasını önlemek için tüpün çevresinde bir balon bulunur. Bu balon uygun derecede şişirildikten sonra endotrakeal tüp solunum yoluna güvenli bir şekilde yerleştirilir. Bu aşamadan sonra tüp ağızda yerine bağ veya bant ile sabitlenir.

Entübasyonun başarılı olup olmadığı önce bir stetoskopla akciğerleri dinleyerek kontrol edilir ve genellikle bir göğüs röntgeni ile teyit edilir. Bir karbondioksit ölçüm cihazı ile de borunun gerçekten akciğerlere yerleştirildiği doğrulanabilir. Karbondioksit, endotrakeal tüp yemek borusuna değil, ama akciğerlere gittiği zaman tüpten dışarı alınacağı için bu alet kullanılır.

Burun Entübasyonu Nedir?

Bazı vakalarda, özellikle ağız veya boğaz bölgesinde bir cerrahi müdahale gerçekleştirilecek ise veya bu bölgeler yaralandıysa nazotrakeal tüp adı verilen bir solunum tüpü ağız yerine burun içinden geçirilir. Buna nazal entübasyon, yani burun entübasyonu denir.

Nazotrakeal tüp burun deliğinden buruna, boğazın arkasından aşağıya ve üst solunum yoluna gider. Bu sayede bireyin ağız bölümü boşta kalır ve gerekli cerrahi müdahalenin yapılması mümkün olur. Nazal entübasyon daha nadir uygulanır, çünkü daha geniş ağız açıklığını kullanarak entübasyon yapmak daha kolaydır.

Pediatrik Entübasyon Nedir?

Entübasyon prosedürü hem yetişkinler hem de çocuklar için aynı yöntemleri izler, ancak kullanılan ekipmanın boyutu farklıdır. Bir çocuğun solunum yolu bir yetişkine kıyasla daha küçüktür ve yapılan işlemin biraz daha hassasiyet ile ve daha küçük bir endotrakeal tüp ile gerçekleştirilmesi gerekebilir. 

Özellikle çocuklarda entübasyonu kolaylaştırmak için solunum tüpünü takan sağlık görevlisinin süreci bir monitörde izlemesini sağlayan bir fiber optik görüntü verici araç kullanılır. Tüpü yerleştirmenin asıl süreci büyük çocuklarda yetişkinler için uygulanan süreç ile aynıdır. Sadece yenidoğanlarda ve bebeklerde nazal entübasyon tercih edilir.

Solunum Tüpü Nasıl Çıkarılır?

Bireye yerleştirilen herhangi bir tüpü çıkarmak genellikle takmaktan çok daha kolaydır.  Tüpün çıkarılma zamanı geldiğinde öncelikle tüpü sabit yerinde tutan bağlar veya bantlar temizlenir. Daha sonra tüpü hava yolunda tutan balon söndürülür. Bunun ardından tüp hafifçe dışarı çekilebilir. Tüp çıktıktan sonra hastanın solunum işini kendi başına yapıp yapamadığı gözlemlenir.

Entübasyon Sırasında Beslenme Nasıl Olur?

Bir prosedür için ventilatörde olacak ve daha sonra prosedür tamamlandığında ekstübe edilecek bir birey ayrıca beslenmeye için bir müdahale gerçekleştirilmesine ihtiyaç duymaz, gerekli hallerde damar yoluyla sıvı alabilir. Ancak bireyin iki veya daha fazla gün ventilatöre bağımlı olması bekleniyor ise, beslenmeye genellikle entübasyon işleminden bir veya iki gün sonra başlanır.

Entübe bireylerin ağızdan, ısırarak, çiğneyerek ve yutkunarak yiyecek veya sıvı almaları güvenli ve mümkün değildir.  Bu sebeple besinleri, ilaçları ve sıvıları ağızdan güvenli bir şekilde almak için boğaza ve mideye bir tüp yerleştirilir. Bu tüp ağza yerleştirildiğinde orogastrik(OG)veya burun içi ile boğaza yerleştirildiğinde nazogastrik(NG) tüp olarak adlandırılır. Bireyin alması gereken ilaçlar, sıvılar ve besinler daha sonra büyük bir şırınga veya pompa kullanılarak orogastrik tüp aracılığıyla mideye itilir. Diğer vakalarda hastanın besinleri, ilaçları ve sıvıları damardan alması gerekebilir. Total parenteral beslenme(TPN) olarak adlandırılan damardan beslenme sıvı formda doğrudan kan dolaşımına besin ve kalori sağlar. Ancak yiyecekler en etkili şekilde bağırsaklar tarafından emilerek vücuda alınabildiği için kesinlikle gerekli olmadıkça bu beslenmeden kaçınılır.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?