Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş ve deyim yerindeyse hayatın bir dönemine veda edilen bir yas dönemidir. Bu dönemde çocuklar çeşitli duyguların içinde olabilirken ve birçok aile zor deneyimler yaşayabilir.

Ergenliğin teorik olarak kız çocuklarında 11-13, erkek çocuklarında ise 12-14 yaşları arasında başladığını ancak günümüzde bu dönemin davranışsal olarak 10 yaşına kadar indiği öngörülmektedir. Bu dönemde aileyle olan ilişkide daha mesafeli olunuyor, çocuk bireyselleşmeye başlıyor ve arkadaşlarına daha çok yaklaşıyor. Kapanan kapılar, gizlenen telefon görüşmeleri ile çocuk aslında “ben bir bireyim" sinyalleri veriyor.

Ergenlik deyince ilk akla gelen öfke patlamaları oluyor. Bunlar hormonların değişmeye başlaması ve dürtülerini kontrol etmede sıkıntı yaşanan dönemlerde olabiliyor. Bu dönemdeki çocuklar her türlü yaklaşımı kendi hareketlerine karşı bir kısıtlama olarak algıladıkları için de öfkeleniyor ama aslında hızlı parlayıp hızlı sönüyorlar.

Ergenlerin her söylediğinin sürekliliğine emin olmamak gerekiyor. O an çok net söyleyip, aileyi endişelendirse de bu durum geçici olabiliyor. Çünkü çocuklar bazen sadece ailelerine karşı çıkmak istediklerin için bu tarz bir tavır sergileyebiliyor.

Ergenlik öncesinde şiddet gören çocuklar bu dönemde daha saldırgan olabiliyor. Erkekler ayrıca testosteronun etkisi ile daha sert davranabiliyor. Kız çocuklar ise daha çok anneleri ile tartışıyor. Ergenlik aslında bir yas dönemi olarak kabul ediliyor.

Çocuk hem oyuncaklarıyla oynamak hem sosyal medyada aktif olmak istiyor. Ailelere düşen en büyük görev çocuğun büyüdüğünü sözel olarak değil, içsel olarak da kabullenmekten geçiyor. Bu dönemde ailenin üyeleri vücudun değişimi hakkında konuşurken kendi anılarından komik örnekler verebilir. Ancak kilolar ya da sivilceler gibi değişim yaşanan fiziksel özellikler hakkında sevimli olduğunu sanarak, alaycı yorumlar yapmak ergenleri çok kızdırır ve hatta takıntılara dahi yol açabilir. 

Ebeveynlerin çocuğun artık ayrılmaya başlayacağını, odasına kapanacağını, arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçireceğini bilmesi gerekiyor. Ergenlik döneminde çocuklara “Gel bizimle otur” diye ısrar etmek yerine onu özlediklerini belirterek, kendilerine de zaman ayırmasını rica etmek gerekiyor.

Cinsel ilişki yaşının iyice düştüğü günümüzde ailenin genel fikrini ergenlik çağındaki çocuğuna söylemesi önem taşıyor. Bu bir film izlerken ya da bir konu üzerinde konuşurken dolaylı olarak yapılabilir yapılabileceği gibi doğrudan “Ben böyle düşünüyorum ve şöyle olursa çok üzülürüm” şeklinde de anlatılabilir. Çocuk bu sınırların nedenini sorarsa açıklamak gerekiyor. Bu konular konuşulurken çocuklar dinlemiyormuş gibi görünseler de aslında tüm bilgiyi alıyor.

Günümüzde ailelerin en çok endişelendiği konulardan biri de ergenlerin bol bol vakit geçirdiği sosyal medyadır. Burada ailelerin son derece kontrollü olması gerekiyor. Ama bu kontroller çocuğunda bir özeli olduğu unutulmadan ve ona çok fazla belli etmeden ve geri planda kalarak yapılmalıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?