Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Fetal ekokardiyografi, anne karnındaki bebeğin kalp yapısını ve işlevini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tıbbi görüntüleme testidir. Fetal ekokardigofrafi ailede doğumsal kalp hastalığı öyküsü olan veya rutin ultrason muayenelerinde şüpheli bulgular tespit edilen gebelerde uygulanır. Ayrıca yüksek riskli gebelik durumlarında, anne tarafından kullanılan bazı ilaçlar veya hamilelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar gibi faktörler nedeniyle olası kalp problemlerini erken aşamada tespit etmek için tercih edilir. Fetal ekokardiyografi, doğumsal kalp anomalilerini daha iyi anlamak ve gerekirse erken müdahale planlamak için kritik bir araçtır.
İçindekiler

Fetal Ekokardiyografi Nedir?

Fetal ekokardiyografi , anne karnındaki bebeğin kalp sağlığını değerlendirmek için kullanılan bir ultrason inceleme yöntemidir. Genellikle gebeliğin 18. ila 24. haftaları arasında yapılır. Bu test, doğumsal kalp anomalilerini erken aşamada tespit etmeye yardımcı olur. Fetal ekokardiyografi sırasında, uzman bir sağlık profesyoneli ultrason cihazını kullanarak bebeğin kalp odacıklarını, kapakçıklarını ve kan damarlarını ayrıntılı bir şekilde inceler. Testin uygulanışı, genellikle anne karnına bir jelle temas ettirilen ultrason probu aracılığıyla gerçekleşir. Bu değerli bilgi, doğum öncesi tedavi planlaması ve doğum sonrası müdahale için temel oluşturur.

Fetal Ekokardiyografi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Fetal ekokardiyografi, genellikle şu durumlarda veya durum şüphelerinde kullanılır:

  • Ailede Doğumsal Kalp Hastalığı Öyküsü: Ailede daha önce doğumsal kalp hastalığı geçmişi olan hamileliklerde bebeğin kalp sağlığını değerlendirmek için fetal ekokardiyografi kullanılabilir.
  • Genetik Risk Faktörleri: Fetal ekokardiyografi anne veya babanın genetik hastalık taşıyıcısı olduğu düşünülen durumlarda, genetik kalp problemlerini erken aşamada tespit etmek amacıyla kullanılır.
  • Ultrason Bulguları: Rutin ultrason muayenelerinde şüpheli kalp bulguları tespit edilen gebeliklerde daha detaylı bir değerlendirme yapmak için fetal ekokardiyografi tercih edilebilir.
  • Yüksek Riskli Gebelikler: Gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, annenin kullandığı bazı ilaçlar veya diğer yüksek riskli durumlar nedeniyle bebeğin kalp sağlığını kontrol etmek için kullanılır.

Fetal Ekokardiyografi ile Saptanabilen Doğuştan Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Anne karnındaki bebeklerde ortaya çıkabilen kalp hastalıkları genellikle doğuştan gelir. Bu hastalıklar, bebeğin kalp ve damar sistemi gelişirken meydana gelen anomalilerden kaynaklanabilir. Anne karnında bebeklerde ortaya çıkabilen yaygın kalp hastalıkları aşağıdadır:

Ventriküler Septal Defekt (VSD): Kalbin sol ve sağ ventrikülleri (karıncıklar) arasındaki duvarın delik olması durumudur. Ventriküler Septal Defekt anne karnındaki bebeklerde görülebilen yaygın kalp hastalıklardan biridir.

Atrial Septal Defekt (ASD): Sol ve sağ atriumlar (kulakçıklar) arasındaki duvarın delik olması durumudur.

Fallot Tetralojisi (Mavi Bebek Hastalığı): Fallot tetralojisi kompleks bir kalp hastalığıdı. Kompleks olmasının nedeni; kalbin farklı kısımlarında farklı anomaliliklerin bir arada bulunmasından kaynaklıdır. Kalp 2 karıncık (ventrikül) ve 2 kulakçık (artium) olmak üzere 4 ana odacıktan oluşur. Fallot tetralojisinde ventriküler septumda delik (Ventriküler Septal Defekt) ve aort kapağında darlık olur.

Büyük Arterlerin Transpozisyonu (TGA): Kalp, akciğer ve vücudun kalanı arasında temiz ve kirli kanı pompalayan bir organdır. Büyük arterlerin transpozisyonu olarak adlandırılan hastalıkta akciğere giden pulmoner damar ve vücuda giden aort damarı yer değiştirmiştir. Bu durumda kan gerektiği gibi temizlenemez ve kirli kan denilen oksijeni az olan kan vücuda geri gönderilir. Büyük arter transpozisyonu olan bebeklerin 4’te 1’inde ventriküler septal defekt görülür.

Aort Koarktasyonu: Aort damarının daralması nedeniyle kan akışının kısıtlandığı bir hastalıktır. Doğuştan kalp hastalıkları içinde görülme olasılığı %8-10 oranındadır.

Yukarıda sıralanan doğuştan kalp hastalıkları fetal ekokardiyografi ile teşhis edilebilir. Bu hastalıkların yanı sıra ritim bozuklukları, anemi gibi hastalıkların tanısı da fetal ekokardigrafi ile konulabilir. Doğuştan gelen kalp hastalıklarının anne karnındayken erken tanısı, hastalıkların tedavisinde başarı oranını artırır.

Fetal Ekokardiyografi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fetal ekokardiyografi işlemi ne zaman yaptırılmalıdır?

Fetal ekokardiyografi genellikle gebeliğin 18-24. haftaları arasında yapılır. Bu dönemde bebeğin kalp gelişimi daha belirgin hale geldiği için doğumsal kalp anomalileri daha iyi değerlendirilebilir. Risk faktörleri varsa ya da başka tıbbi endişeler bulunuyorsa, doktor gebeliğin daha erken veya geç dönemlerinde de fetal ekokardiyografi isteyebilir.

Anne karnındaki bebeklerde doğumsal kalp hastalıklarının görülme oranı nedir?

Anne karnındaki bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları, genel olarak bin bebekten ortalama 7 ila 10'u arasında görülmektedir. Ancak bu oran hastalığa ve genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Doğumsal kalp hastalıkları hamileliğin hangi dönemlerinde ortaya çıkar?

Doğumsal kalp hastalıkları genellikle bebeklerin kalp gelişimi sırasındaki erken aşamalarda oluşur, yani hamileliğin ilk 8 haftasında (embriyonik dönemde) meydana gelir. Bu dönemde kalp ve damar sistemi organları oluşmaya başlar. Bebeğin kalbindeki gelişim anomalileri genellikle embriyonik dönemdeki genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak, bazı durumlarda doğumsal kalp hastalıkları geç dönemlerde de belirebilir. Hamilelik süresince, özellikle gebeliğin erken aşamalarında düzenli prenatal kontroller ve fetal ekokardiyografi gibi tetkiklerle doğumsal kalp hastalıkları erken tespit edilebilir.

Fetal Ekokardiyografinin Bebeğe Zararı Var mı?

Fetal ekokardiyografi hem anne hem de bebek için güvenli bir görüntüleme tekniğidir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?