Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Gebeliğin belirli haftalarında yapılan ultrasografik incelemeler ile hem bebek hem de anne sağlığı için önemli veriler elde edilmektedir.

Ultrasonografi cihazları sayesinde gebelik çok detaylı olarak incelenebilmektedir.

Bebekte var olabilen bir anormalliğin tespiti veya gelişme riski olan ve bebeğin sonraki hayatını tehdit eden bir hastalığın erken tespiti için yapılan erken haftalardaki ayrıntılı ultrasonografi işlemi anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla yapılmaktadır.

İleri gebelik haftalarında ise bebeğin kan dolaşımının değerlendirilmesi, bebeğin gelişiminin değerlendirilmesi, bebeğin iyilik halinin tespiti ve en son olarak da normal-vajinal doğum şansının olup olmadığının değerlendirilmesi amacı ile ultrasonografik işlemler uygulanmaktadır.

Perinatoloji uzmanları tarafından yapılan ve hastaya bir rapor olarak sunulan aşağıdaki işlemler Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler  de uygulanmaktadır.

Ayrıntılı Ultrason Nedir, Ne Zaman Yapılır?

"Ayrıntılı Ultrason” ya da "Detaylı Ultrason” muayenesi, normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklı olarak yüksek görüntü kalitesiyle ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir muayenedir.

Ayrıntılı Ultrason Gebeliğin Şu Haftalarında Yapılır?
 • 11-13. Haftası (Tüm gebelerde)
 • 18-23. Haftası (Tüm gebelerde)
 • 24. Hafta ve sonrası (Yüksek riskli gebeliklerde)

Ayrıntılı ultrason, riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılır.

Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

Ayrıntılı (detaylı) ultrasonografi haftaları ve yapılan incelemeler için sayfayı kaydırınız.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

Gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirilmesi, özellikle bazı önemli durumların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem anne ve bebeğe zarar veren bir inceleme değildir. İşlem sonucunda yazılan raporda aşağıdakiler hakkında bilgi verilir;

 • Gebelik kesesinin sayısı ve yerleşim yerleri
 • Gebeliğin iç veya dış gebelik ayrımının yapılması
 • Gebelik kesesinin gelişimi gösteren yapısı
 • Bebeğin kalp atış hızı ve ritmi
 • İkiz gebeliklerde bebeklerin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi
 • Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklere, başvuru yapan hastalarımıza gebeliğin ilk üç ay ultrasonografi işlemi yapılmakta ve bir rapor olarak verilmektedir.

11-13. Hafta Ayrıntılı Ultrasonografisi

Anne rahminde bulunan bebeğin detaylı ilk incelemesi 11-13. hafta arasında yapılmaktadır. Bu ultrasonografi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir.

İşlem karından ve vajinal yoldan yapılır.

Detaylı incelemenin ilk basamağı kabul edilen 11-13. hafta ultrasonografi işlemi ile bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilir;

 • Bebeğin gelişim haftası
 • Bebeğin eşinin yerleşim yeri
 • Bebeğin suyunun miktarı
 • Bebeğin ense saydamlığının kalınlığının ölçülmesi
 • Bebeğin burun kemiğinin incelenmesi
 • Bebeğin kalp yapısı ile ilgili temel bulgular
 • Bebeğin diğer gelişim bölgeleri olan beyin, mide, böbrekler, mesane, karın duvarı, bağırsaklar, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler
 • Bebeğin özel damar yapılarının Renkli Doppler ile incelenmesi
 • Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi
Ultrasonografi sonrasında bu bilgileri ve izlenen diğer bulguları içeren hekiminizin değerlendirmesi bir rapor halinde size sunulur.

11-13. hafta testi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de görülür sakatlık ihtimalinin ilk araştırması gerçekleştirilmiş olur. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-13. Hafta ultrasonografi işlemi uygulanmaktadır.

18-23. Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.

Detaylı veya ayrıntılı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.

Ayrıntılı Ultrasonografi Nasıl Yapılır?

Ayrıntılı ultrasonografi işlemini basamaklarını aşağıda sırası ile görebilirsiniz;

Randevu Alma

İşlem tüm gebeliklerde 18. haftadan sonra uygulanabilmektedir. Gebeliğin uygun haftası hesaplanıp (18-23. hafta), aileler kendilerine uygun bir güne randevu alabilmektedir.

Randevuya Gelme

İşlem, yapısı gereği ortalama 30-45 dakika sürebilmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilir bazen de ileriki günlerde tekrarlanabilir.

İşlem Sırasında Aç Mı Tok Mu Olmalıyım?

Bu muayene için aç olunması gerekmemektedir.

İşlem Nasıl Yapılır?

Genellikle karından yapılan bir ultrasonografi işlemidir. İşlemin sonunda rahim ağzının ölçümü ve gerekirse bazı detaylar için vajinal yoldan ultrasonografi yapılır.

Rapor Neleri İçerir?

Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

Ayrıntılı Ultrason Tekrar Yapılabilir Mi?

Daha önce başka bir merkezde bu işlemi yaptırdınız ve tekrar yaptırmak istiyorsanız bunu yaptırabilirsiniz. Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez.

İleri haftalarda ayrıntılı ultrason işlemi tekrarlanır mı? Ayrıntılı ultrasonografi için genel olarak 18-23. hafta aralığı belirlense de ileri gebelik haftalarında da belirli bölgelerin tekrar incelenmesi amacı ile detaylı inceleme yapılabilir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde detaylı (ayrıntılı) ultrasonografik inceleme hizmeti verilmektedir.

Fetal Kalp Ultrasonografi - Ekokardiyografi

Anne karnında bebeğin ilk kalp incelemesi gebeliğin 11-13. Haftalarındaki 1. Trimester detay ultrasonografisinde yapılır. Ancak bu incelemenin gebeliğin ileri haftalarında tekrar edilmesi gerekir.

18-23. haftalar arasında yapılan ayrıntılı ultrasonografik inceleme ile bebeğin kalbi tekrar değerlendirilir.

Ancak özellikli fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta uygun zamandır. Bazı kalp hastalıkları ileri gebelik haftalarında kendini göstermektedir. Bu nedenle olası risk faktörleri var ise ileri gebelik haftalarında da bu inceleme tekrar edilmektedir.

 • Fetal kalp incelemesi özellikle önerilen gebelikler ve risk faktörleri şunlardır;
 • Önceki gebeliğinde kalp anomalisine sahip bebeği olan aileler
 • Şeker hastalığı gibi bazı metabolik hastalığı olan anne adayları
 • Anne veya baba adayında doğumsal kalp kusuru olan aileler
 • Tek yumurta ikizi olan ikiz gebelikler
 • Sara hastalığı olan anne adayları
 • Gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonları geçiren anne adayları
 • Belli grup ilaç kullanımı olan anne adayları
 • 1.ve 2. Trimester incelemelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler

Yukarıda verilen risk faktörlerinin varlığında bebeğin kalbi daha detaylı rapor edilmekte ve bu ultrasonografi işlemi gebeliğin son üç ayında tekrar edilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde fetal ekokardiyografi hizmeti verilmektedir.

24. Hafta ve Üzeri Ayrıntılı Ultrasonografi

Normalde tüm gebeliklerin belirli haftalarda ayrıntılı ultrasonografi ile incelenmesi önerilmektedir.

Bu işlemler gebeliğin belirli haftalarında yapılır. Bunlar;

 • 11-13. hafta (1. trimester) ayrıntılı ultrasonografi işlemi
 • 18-23. hafta (2. trimester) ayrıntılı ultrasonografik inceleme işlemi

Ancak, bazı durumlarda, ileri gebelik haftalarında görülen gelişmelerin yeniden incelenmesi, tekrar değerlendirilmesi ve aileye ayrıntılı bir detaylı ultrasonografi raporu verilmesi gerekebilmektedir.

Bazen de hastalar bazı özel nedenlerden ayrıntılı ultrasonografi haftasını geciktirebilmektedirler.

Bu ve benzeri nedenlerle ileri gebelik haftalarında da ayrıntılı ultrasonografi yapılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 24. hafta ve üzeri bir dönemde başvuran hastalara da detaylı ultrasonografik inceleme işlemi uygulanmaktadır.

Renkli Doppler ve Biyofizik Profil İnceleme

Gebeliğin ilk üç ayından itibaren, gerekli olur ise, bebeğin gelişimi, anne-bebek arasındaki damarsal iletişimin durumu, çoğul gebeliklerde fetusların kan akımlarının etkileşimlerini ölçmek amacıyla renkli Doppler inceleme, gebeliğin her haftasında yapılabilir.

Rutin gebelik takibinde gerekli olmayan Renkli Doppler inceleme işlemi yüksek riskli gebeliklerde özellikle kullanılmaktadır.

Bu durumların bazıları şunlardır;

 • Gelişme geriliği olan durumlar
 • Bebeğin suyunun azalması
 • Bebeğin dolaşımının bozulması
 • Bebeğin kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi
 • Bebeğin anne karnında hareketinin azalması
 • Çoğul gebeliklerde fetal plasental kan akımı özellikleri

Bu gibi durumlarda bebeğin anne karnındaki durumunun değerlendirilmesi için Renkli Doppler ultrasonografi son derece önemlidir.

Biyofizik inceleme (skorlama) ise bebeğin anne karnında tonusu, solunumu, suyu, hareketlerinin incelemesine ek olarak NST (non stress test) yönteminin eklenmesi ile yapılan bir puanlama sistemidir.

Yüksek Riskli Gebeliklerde Renkli Doppler ultrasonografi ve biyofizik inceleme işlemi hizmeti verilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?