Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Geniz Eti (Adenoid) Nedir?

Geniz eti ya da adenoid, burun boşluğunun arkasındaki üzüm salkımına benzer doku kütlesine verilen addır. Lenf düğümleri gibi geniz etleri de bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve aynı tip dokudan yapılır.

Burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar ve vücudun mikroplarla mücadele etmesine yardımcı antikorların üretilmesini sağlar. Geniz etinin sorun yaratması için burundan hava geçişini kesintiye uğratacak veya kulağı havalandıran östaki borularının ağzını kapatacak boyutlara ulaşması gerekiyor.

Vücudun savunma sistemlerinin de bir parçası olan geniz eti, çocuğun daha sık enfeksiyona yakalanmasına neden olabilir. Geniz eti, bakteriyel tabakanın gelişmesiyle beraber vücut için bakteri kaynağı haline gelebilmektedir. Büyüyen geniz eti, burun havayolunun tıkanmasına sebep olur ve burun solunumu yapılmasını olanaksız kılar.

Beyaz kan hücreleri, vücuttaki yabancı istilacılara tepki vererek adenoidler ve diğer lenfoid dokularda dolaşır. Herkesin doğumda ve çocukluk döneminde adenoidleri vardır, ancak ergenliğe doğru ilerlerken küçülmeye başlarlar. Yetişkinlikte çoğu insanın geniz etleri kaybolmuştur.

Eğer çocuğunuzda sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da geniz eti iltihabı mevcutsa, geniz eti ameliyatı yapılması önerilebilir. Çocuklar, geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar çünkü vücutta aynı görevi yerine getiren başka dokular açığı kapatabilmektedir.

Geniz Eti Nedenleri Nelerdir?

Adenoidit

Genellikle bakteri ya da virüslerden kaynaklı geniz etinin enfeksiyonlanması.

Büyümüş Adenoidler

Çocuklarda, enfeksiyon veya bilinmeyen sebeplerle geniz eti (adenoidler) büyüyebilir. Çok büyük adenoidler nefes almayı veya mukus akışını sekteye uğratabilir.

Tıkayıcı Uyku Apnesi

Uyurken genişlemiş geniz eti boğazdan hava akışını aralıklı olarak engelleyebilir. Bu, bir kişinin birkaç saniyeliğine nefes almayı durdurmasına ve her gece birkaç kez ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kulak Enfeksiyonları (Otitis)

Çocuklarda genişlemiş geniz eti, sıvıyı kulaklardan boğaza boşaltan östaki borularında tıkanma meydana getirebilir. Bu tüpler boşaltılamazsa, tekrarlayan kulak enfeksiyonları yaşanabilir.

Geniz Eti Belirtileri

Geniz eti büyümesi vakalarında çeşitli semptomlara rastlanabilir:

 • Burundan nefes almada güçlüğe bağlı sürekli ağızdan nefes alma
 • Genizden konuşma
 • Nefes alırken duyulan hırıltı
 • Uyku sırasında horlama
 • Uyku esnasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (Uyku apnesi)

Belirtilere şahit olan ailelerin, çocuğun uykuda olduğu esnada video çekmesi, doktorun teşhis edebilmesi adına önemli derecede yarar sağlamaktadır.

Geniz Etinin Sebep Olabileceği Rahatsızlıklar

 • Duyma kaybı
 • Horlama ve uykuda solunum durması
 • İdrar kaçırma
 • Orta kulak iltihabı
 • Sinüzit
 • Huzursuz uyuma
 • Gelişme geriliği
 • Büyüme hormonunda meydana gelen değişikliklere bağlı gelişen büyüme sorunları
 • Yüzde oluşabilen şekil bozuklukları
 • İştahsızlık
 • Dikkat dağınıklığı
 • Kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları
 • Okul hayatında başarısızlık
 • Kronik sinüzit ve geceleri sonu gelmeyen öksürük atakları
 • Ağızdan alınan nefes alışverişleri sebebiyle vücuttan sıvı kaybı ve meydana gelen ağız kokusu
 • Ağız solunumuna bağlı olarak gelişen diş çürükleri
 • Burun kanaması

Geniz Eti Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Endoskopi

Ucunda ışıklı bir kamera bulunan küçük, esnek bir tüp buruna ve boğaza yerleştirilir ve geniz etlerini görebilmesi sağlanır.

Bilgisayarlı Tomografi(CT)

Bir CT tarayıcısı birden fazla X ışını alır ve bilgisayar, sinüslerin, burun boşluklarının ve geniz etinin ayrıntılı görüntülerini oluşturur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

Burun geçişlerinin, sinüslerin ve adenoidlerin oldukça ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için yüksek güçlü mıknatıs ve bilgisayar kullanılır.

Geniz Eti Tedavileri

Çocuklarda geniz eti tedavisi, ilk önce antibiyotikler yardımıyla başlanır. Eğer geniz eti iltihaplı değilse, doktorunuz bir süre beklenmesini tavsiye edebilir çünkü geniz etinin boyutlarında meydana gelecek bir miktar değişiklik normaldir. Ayrıca zamanla çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. 

Çocuklarda ilaç tedavileri ile giderilemeyen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, orta kulak iltihabı gibi semptomların varlığında geniz eti büyüklüğü araştırılmalıdır. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde hava yolunda daralma mevcutsa cerrahi operasyona karar verilebilir.

Antibiyotikler

Antibiyotikler bakterileri öldürür ve bakterilerin neden olduğu sinüs veya kulak enfeksiyonlarını iyileştirir.

Adenoid Cerrahisi (Adenoidektomi)Geniz etinin (adenoidlerin) diğer sağlık sorunlarına neden olacak kadar büyük olduğu durumlarda, adenoidleri çıkarmak adına cerrahi operasyon gereklidir.

Geniz Eti Ameliyatına Hangi Durumlarda Karar Verilir?

Hekiminiz, nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık sık tekrarlanan geniz eti iltihabı, konuşma bozukluğu mevcut olduğu takdirde geniz eti ameliyatı yapılmasını önerebilir.

Ayrıca medikal tedavilere rağmen geçmeyen, en az 3 ay tıkayıcı hava yoluna neden olan enfeksiyonların tedavisi cerrahi yöntemlerdir.

Geniz eti ameliyatı, yaklaşık 20 dakika süren, kesi gerektirmeyen basit bir ameliyattır. Etkin ve düzgün cerrahi kullanılarak çıkartılmış geniz etinin, tekrarlama olasılığı söz konusu değildir.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Büyüme Hızı Artar mı?

Ameliyatın ardından yeme-içme konusunda herhangi bir diyet uygulamak gerekli değildir. Sadece 3 gün süresince yumuşak gıdalar tüketilmesi tavsiye edilir ve bol sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Burun temizliği yapılırken, deniz suyu veya serum fizyolojik spreylerin kullanılması tercih edilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?