Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Hepatit A Nedir?

Hepatit A hastalığı, Hepatit A virüsünün neden olduğu, karaciğeri tutan ve sarılıkla karakterize bir enfeksiyon hastalığıdır. Dışkı ile yayıldığı için temiz olmayan su kaynakları ve bu sularla yıkanmış gıdalar virüsün yayılması için büyük risk oluşturur. Bu nedenle hijyen, hastalığa karşı korunmada büyük etkendir.

Hepatit A tüm dünyada yaygın olup, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağında, gelişmiş ülkelerde ise daha ziyade genç erişkinlerde görülen bir enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 1, 4 milyon Hepatit A vakası görülmektedir.

Ülkemizde Hepatit A aşısı bebeklik döneminin rutin aşı takviminde yer alır ve iki doz şeklinde verilir. Bu sayede ömür boyu koruyuculuk sağlar.

Kişi Hepatit A enfeksiyonu geçirmiş ise tekrar hastalığa yakalanmaz. Hepatit A, grip benzeri şikayetlere yol açar ancak birkaç ay içinde bu şikayetler kaybolur. Nadir durumlarla ise uzun sürer ve karaciğer yetmezliğine neden olur.

Hepatit A Nasıl Bulaşır?

Hepatit A, hasta kişilerin dışkısında bulunabileceği için kişiden kişiye bulaşabilir. Eller, su, gıda ve her türlü eşya ile bulaşabilir. Bu nedenle sanitizasyon (içilen suyun temizliği) ve hijyen eksikliği olan her yerde kolaylıkla yayılabilir. Hepatit A'lı kişi evdeki diğer kişilere hastalığı kolaylıkla bulaştırabilir.

 • Daha önce hepatit A geçirmeyen ve aşılanmamış olan kimseler için hastalığa yakalanma tehlikesi vardır.
 • Hepatit A virüsü, enfekte kişilerin dışkılarında mevcut olup sağlam kişilere;
 • Hastalığı taşıyanların dışkısı ile (mikroskobik miktarlarda olsa dahi) bulaşmış yiyecek ve içeceklerin kaynatılmadan, çiğ ya da az pişmiş olarak tüketimi ile,
 • Hastanın dışkısının bulaştığı kişisel eşya teması ile (çocuk bezi, çamaşır ve havluları v.b.),
 • Kirli, klorlanmamış havuzlarda yüzme nedeniyle,
 • Ellerini düzgün bir şekilde yıkamayan ya da mikroplu suda yıkayan, Hepatit A enfeksiyonuna sahip tarafından hazırlanan yiyecekleri yeme ile,
 • Kirli su içme (buz küpleri dahil) ile,
 • Kirli sudan çıkmış çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri yeme ile,  
 • Daha az yaygın olarak, Hepatit A taşıyıcısı olan biriyle cinsel temas ile (özellikle anal yolla cinsel temasta) bulaşabilir.

Hepatit A Belirtileri

Hepatit A, nadiren karaciğer yetmezliği ve ölüme neden olur. 50 yaş üzeri kişiler, Hepatit B ve C enfeksiyonları ile diğer karaciğer hastalıklarına sahip olanlar, bu virüsün yol açabileceği komplikasyonlar açısından risk altındadır.

Kişiler, aşağıdaki belirtileri göstermeden de hastalığa sahip olabilir ve Hepatit A virüsünü başka kişilere yayabilir. Genel olarak grip benzeri belirtiler görülür:

 • Ateş
 • Karın ağrısı
 • Halsizlik
 • Bulantı
 • Gözlerde sararma
 • Kusma
 • İştahsızlık
 • Şiddetli mide ağrısı ve ishal (özellikle çocuklarda)
 • Eklem ağrısı
 • İdrarda koyulaşma
 • Renksiz ya da soluk renkli dışkı
 • Sarılık (sarı renkli cilt veya gözler, koyu renk idrar, kil rengi dışkı).

Bu belirtiler genellikle Hepatit A virüsünün bulaşmasından 2-6 hafta sonra ortaya çıkar ve genellikle 2 aydan daha kısa sürer, karaciğerde hasar bırakmaz. Ancak yüzde 10-15 oranında bulgular 6 ay kadar uzun sürebilir ve kişi çalışamayacak kadar hasta hissedebilir..

6 yaş üzeri çocukların yüzde 70’inde herhangi bir belirti yoktur.

Hepatit A Risk Faktörleri

Hepatit A için en önemli risk faktörlerinden birisi hastalığın yaygın görüldüğü bölgelere seyahattir. Sağlık çalışanları, askerler, yuvaya giden çocuklar, kreşteki çocuklar, yatılı okulda okuyan çocuklar, aşısız olanlar ve hijyene dikkat etmeyenler daha fazla risk altındadır.

Yüksek Risk Altında Olanlar Diğer Kişiler:
 • Hepatit A yaygın olan ülkelerde yaşayanlar veya bu ülkelere seyahat edenler
 • Enjeksiyon ile veya enjeksiyonsuz uyuşturucu kullananlar
 • Hemofili gibi pıhtılaşma faktör bozukluğu olanlar
 • Hepatit A hastası ile aynı evde yaşayanlar
 • Hepatit A hastası ile cinsel ilişkiye girenler.

Hepatit A Tanı Yöntemleri

Hepatit A tanısı hekiminizin tıbbi öykünüzü dinleyip fizik muayene yapmasıyla, klinik bulgularınıza göre konur; kan testi yoluyla tanı kesinleştirilir. Bu testte hepatit A hastalarının kanındaki IgM antikor seviyesine bakılır.

Hepatit A Tedavi Yöntemleri

Hepatit A’dan Korunmak İçin Bazı Önlemler Almak Mümkündür. Bunlar;
 • Salata veya meyveyi iyice yıkamak ve sirkeli suda bekletmek,
 • Hastalığın yaygın olduğu bölgelere gitmeden önce aşı olmak,
 • Çocukluk döneminde aşı olma,
 • Tuvaleti kullandıktan sonra, çocuğun bezini değiştirdikten sonra elleri yıkamak,
 • Çocuklara tuvalete gittikten sonra ve yemekten önce el yıkama alışkanlığı kazandırmak,
 • Yemek hazırlamadan ve yemeden önce elleri yıkamak
 • Çiğ kabuklu deniz ürünleri ve az pişmiş etten uzak durmak
 • Güvenli suları tüketmek.
Hepatit A Aşısı

Hepatit A aşısı, 2 doz halinde, 18 ay ve 2 yaş döneminde yapılır. Aşının koruyuculuğu çok yüksektir. Hepatit A aşısı sağlık merkezlerinde yapılır. Aşı yapıldıktan 15 gün sonra koruyuculuğunu gösterir. Hepatit A aşısı yapıldıktan sonra ömür boyu korur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?