Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

İnterstisyel Sistit Nedir?

Sistit, mesanenin yani idrar torbasının iltihabıdır. En sık nedeni bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlardır. Kadınlarda, idrarı mesaneden dışarı taşıyan ve üretra adı verilen tüpün erkeklere kıyasla daha kısa olmasından ötürü daha sık rastlanır.

İnterstisyel sistit ise mesanede enfeksiyon belirtisi olmadan, mesane duvarının iltihaplanması ve tahrişi olmasıdır. Ağrılı mesane sendromu olarak da bilinen interstisyel sistit mesanede ağrı, sürekli idrara sıkışıklık hissi veya yanmanın mevcut olduğu uzun süreli (kronik) bir sorundur.

Gençlerde ortaya çıkabilmekle beraber, interstisyel sistit en sık 30 ila 40 yaşları arasında görülür. Ayrıca kadınlarda erkeklere kıyasla 9-10 kat daha fazla saptanmaktadır.

Nedenleri

İnterstisyel Sistit  Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın nedenleri henüz net olarak tespit edilemese de, araştırmalara göre aşağıdaki durumların rol oynayabileceği düşünülmektedir.

 • Epitelyumda (Mesaneyi içeriden kaplayan koruyucu tabakada) ya da mesanede hasar. Epitelyumdaki bir sızıntı idrardaki toksik maddelerin mesanenizi tahriş etmesine neden olabilir.
 • Bağışıklık sisteminin verdiği aşırı tepki
 • Alerjik reaksiyon
 • Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • İdrarda tahriş edici madde
 • Mesaneyi kontrol eden sinirlerin zarar görmesi
 • Kalıtımsal nedenler

İnterstisyel Sistit Risk Faktörleri

Cinsiyet

Kadınlarda interstisyel sistit olma olasılığı daha yüksektir.

Yaş

Çoğunlukla ileri yaşlarda görülür. Belirtiler 30 ve 40'lı yaşlarda başlar.

Kronik Ağrıya Sahip Olanlar

İnterstisyel sistit fibromiyalji ve irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerde daha sık görülmektedir.

Belirtiler

Hastalarda çok sık idrara çıkma, mesanede basınç hissi ve idrar yaparken ağrı ve acı hissi görülüyor. Bazen pelvis bölgesindeki kaslarda spazm tarzı ağrılara da rastlanabilir. Uzun süren yani kronik bir hastalıktır.

İnterstisyel sistitin belirti ve bulguları kişiden kişiye değişir. İnterstisyel sistitiniz varsa, semptomlarınız zaman içinde değişebilir, adet dönemi, uzun süre oturma, stres, egzersiz ve cinsel aktivite gibi yaygın tetikleyicilere yanıt olarak periyodik olarak alevlenebilir.

İnterstisyel Sistit Belirtileri Şunlardır;

 • Gündüz ve gece boyunca sıklıkla küçük miktarlarda sık idrara çıkma 
 • Ani gelen idrara çıkma hissi
 • Mesane veya alt karın bölgesinde ağrı
 • Kronik pelvik ağrı (tüm pelvik bölgede görülen, en az 6 ay süren ve geçmeyen ağrı)
 • Anüs ve perianal bölgede (anüs ile cinsel organlar arasında bulunan bölge) ağrı 
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı ve libido düşüklüğü

Bunların Yanı Sıra İnterstisyel Sistit;

 • Mesane duvarının sertleşmesiyle daha az idrar depolamanıza neden olur,
 • Sık idrara çıkma nedeniyle günlük yaşamın ve sosyal aktivitelerin etkilenmesi yaşam kalitenizi düşürür,
 • Sık idrara çıkma ve ağrının yarattığı stres cinsel yaşamınızı etkileyebilir.
 • İnterstisyel sistit ile ilişkili kronik ağrı ve uykunuzun bölünmesi nedeniyle yaşadığınız stres depresyona yol açabilir.

Bu nedenle yaşam kalitenizin yükselmesi ve şikayetlerin azaltılması için doktora başvurmanız ve tedaviyi sürdürmeniz önemlidir.

Tanı Yöntemleri

İnterstisyel Sistit Tanı Yöntemleri

İnterstisyel sistitin belirtileri diğer pelvik hastalıklarla karışabileceğinden, doktorunuz öncelikle bu hastalıkları dışlamak için bazı testler yaparak, ağrınızın başka bir hastalık nedeniyle olup olmadığını araştırır.

Benzer belirtileri gösteren bu hastalıklar şunlardır:

Bu ilk aşamada doktorunuz idrardaki enfeksiyon ve kanı araştırmak için idrar tahlili isteyecektir.

Ayrıca kapsamlı diğer hastalıklarınız, günlük idrara çıkma rutininizi sorgulayacak, Sistoskopi isimli özel kamera ile idrar yolu ve mesane incelemenizi yapacaktır.

Bu hastalıkların tanısı için yapılan testler negatif olsa da, altı haftadan uzun bir süre boyunca mesane ağrınız olmuşsa, interstisyel sistitten şüphelenebilir.

Biyopsi

Bu test için vücuttan küçük bir doku örneği alınır ve incelenir.

İdrar Sitolojisi

İdrar örneğinizde kanseri işaret edebilecek hücrelerin varlığı araştırılır.

Potasyum Duyarlılık Testi

Doktorunuz ince bir boruyla mesanenize önce su, sonra potasyum verir. Her çözelti verildikten sonra hissettiğiniz ağrı ve idrara çıkma isteğini 0 ile 5 arasında derecelendirmeniz istenir. Potasyum çözeltisi ile sudan daha fazla acı veya idrar çıkma isteği hissederseniz, doktorunuz interstisyel sistit tanısı koyabilir. 

Tedavi Yöntemleri

İntersitisyel Sistit Tedavi Yöntemleri

İntersitisyel sistitte semptomların giderilerek hastaların yaşam kalitesinin arttırılması esastır.

Şikayetleriniz arttığında farklı tedavileri ve tedavi kombinasyonlarını denemeniz gerekebilir.  Bazı hastalarda tek bir yöntemle şikayetleri azalırken, bazı hastalarda ise birden çok tedavi ye da cerrahi yollar gerekli olabilir.

Doktorunuz;

 • Yaşınız, sağlık durumunuz ve hastalıklarınız
 • Hastalığın derecesi
 • İlaçlara karşı hassasiyetiniz
 • Belirtilerin şiddetlenme durumuna göre bir ya da birden çok tedavi yöntemini hasta ile birlikte konuşarak ve onun tercihlerini göz önüne alarak seçecektir.

Tedavi seçimi ayrıca şikayetlerinizin yok olup olmaması ya da rahatlamanıza göre değiştirilir.

Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:

Fizik Tedavi

Fizyoterapist eşliğinde pelvisinizdeki kas hassasiyeti, kısıtlayıcı bağ dokusu veya kas anormallikleri ile ilgili pelvik ağrılar hafifletilebilir.

İlaçlar

 • İdrar yaparken acı ve pelvik ağrı gibi şikayetlerinizi azaltacak şu ilaçlar kullanılabilir
 • Ağrı kesiciler
 • Kas gevşeticiler
 • Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar
 • Ani idrara çıkma ve sık idrara çıkmayı önleyebilecek antihistaminikler,
 • Antidepresanlar 
 • Tahriş olmuş mesane astarını onarmak için pentosan polisülfat sodyum 

Elektriksel Sinir Uyarımı

Elektriksel uyarı, mesaneyi kontrol eden kasları güçlendirerek kan akışını artırabilir. Elektrik uyarısı fizik tedavi sırasında gerçekleşebilir veya cerrahi işlemle karın içine yerleştirilen uyarıcı ile yapılabilir.

Alternatif Tıp

Bazı hastalarda akupunkturun yararlı olduğunu belirtmiştir.

Biofeedback

Karnınıza yerleştirilen sensörler, mesane kaslarınızın hareketine cevap vermenizi ve kontrol etmenizi öğretir.

Mesanenin Eğitimi

İdrarın daha uzun süreler boyunca tutulmasıyla hastalar daha fazla idrarı başarılı bir şekilde tutabilmektedir.

Mesanenin Genişletilmesi

Genel anestezi altında mesaneniz sıvı doldurularak ile genişletilir.

Botoks Enjeksiyonu

Mesanenizdeki sinirleri geçici olarak felç ederek ağrıyı hafifletebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Stresi yönetmek ve mesaneyi tahriş edebilecek bazı yiyeceklerden (alkol, narenciye, baharatlı yiyecekler, çikolata, kafein, gazlı içecekler ve yapay tatlandırıcılar) uzak durmak önemlidir.

Sigarayı Bırakma

Bu, vücuttaki inflamasyonu azaltabilir.

Stres Yönetimi

Herhangi bir kronik ağrı durumunda olduğu gibi, stresi yönetmek, interstisyel sistit belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Cerrahi

Diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda cerrahi, bir seçenek olabilir. Cerrahi seçenekler arasında ülserlerin yakılması veya çıkartılması, mesanenin cerrahi ile büyütülmesi yer alır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi Yayımlanma Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55