Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kabakulak Nedir?

Kabakulak , tükürük bezlerinin enflamasyonu ile belirgin akut viral bir enfeksiyondur. Çoğunlukla komplikasyona yol açmadan iyileşebilmektedir. En sık rastlanan komplikasyonu beyin zarı ve beynin inflamasyonu olan meningoensefalittir.

Hastalığın salgın yapma olasılığı ve testis enfeksiyonu (orşit ve ooforit), menenjit, işitme kaybı gibi komplikasyonlarının olması nedeniyle hastalık halen önemini korumaktadır. Kabakulak genel olarak okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı bir virüs hastalığıdır.

Hastalığın en sık gözlendiği yaşlar 5-9 yaş arasıdır. MMR aşısı hastalığı önlemektedir. Kabakulak olan kimselerin bulaşı önlemek adına, şişmenin başlamasından sonra dokuz gün kadar başkalarından uzak durmaları gerekir.

İşitme kaybı gibi ciddi sorunlar kabakulakta çok nadir görülür. Virüs, klinik hastalığın başlangıcından itibaren 2 hafta boyunca idrarla atılır. Hastalık bir süre sonra kendi kendine geçer. Günümüzde çocukluk çağında yapılan kabakulak aşısı sayesinde hastalık tüm dünyada çok büyük oranda önlenmiştir.

Nasıl Bulaşır?

Kabakulak enfeksiyonu, öksürük ve hava yolu ile yayılır. Hastalığa sahip kişilerin bardak, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaları yoluyla da bulaşabilir.

Kabakulak hastaları tükürük bezlerinin şişmeye başlamasından yedi gün öncesinden başlayarak dokuz gün sonrasına kadar hastalığı başkalarına bulaştırabilirler.

Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem, belirtilerin ortaya çıkmasının 2 gün öncesi ile 4 gün sonrası arasındaki dönemdir. Aşı olmamış ve daha önce kabakulak geçirmemiş herkes risk altındadır.

Kabakulak belirtileri arasında en belirgin olanı tükürük bezlerinin şişmesidir. Ancak hastaların çoğunda hiçbir belirti olmaz ya da belirtiler çok hafiftir. Virüs bulaştıktan sonra iki üç hafta sonra belirtiler ortaya çıkar.

Belirtiler

 • Yanakların şişmesine neden olan şişmiş tükürük bezleridir. Kulağa yakın olan tükrük bezlerinden biri veya her ikisi (yanakların içinde, çene kemiğinin yanında, kulakların alt kısmında) en çok etkilenen bezlerdir
 • Çiğneme veya yutma sırasında ağrı
 • Ateş
 • Baş ağrısı
 • Kas ağrıları
 • Zayıflık ve yorgunluk
 • İştahsızlık

Eğer çocuğunuzda bu belirtiler varsa vakit geçirmeden doktorunuza başvurun. Kabakulak virüsü bulaştıktan 9 gün sonra diğer kişilere bulaşabilir. Kabakulak özellikle ergenlik çağından sonra hastalığa yakalanan kimselerde genel olarak çok şiddetli seyreder.

Kabakulak Teşhisi Nasıl Konur?

Hekimin yapacağı fizik muayene, belirtilerin değerlendirilmesi ve virüsün varlığını saptamak için kan örneğinin laboratuvarda incelenmesi ile konur.

Kabakulak Nasıl Tedavi Edilir?

Kabakulağın tedavisi yoktur. Tedavi şikayetleri gidermeye yöneliktir; basit ağrı kesiciler ağrı ve ateşi düşürebilir. Hasta tat alamaz ama yine de acı, ekşi, tatlı, tuzlu keskin tatlardan uzak durulması gerekir. Ağrı kesiciler verilebilir ve istirahat gereklidir.

Şişen bezlerin üzerine ılık ve soğuk paketler konması ağrıyı azaltabilir. 5-6 gün en geç 1 hafta içinde hastalık kendi kendine geçer. Kabakulak hastalarının şişmenin başlamasından itibaren dokuz gün süreyle çocuk bakım merkezlerinden, okul ve iş yerlerinden uzak durmaları gerekir.

Kabakulaklı insanlar genellikle hastalığı bulaştırmaz. Belirti ve semptomların ortaya çıkmasından yaklaşık beş gün sonra güvenle işe ya da okula geri dönebilirler.

Kabakulağın salgı bezlerini tutan bir virüs olduğundan %20 oranında ansefalit yani beyin iltihabı, pankreası tutup iltihabını yani pankreatit yapabilir.

Testislerde ve yumurtalıklarda orşit denilen enfeksiyona neden olabilir. Orşit kısırlığa yol açabilen ciddi bir durumdur. Bu nedenle bu hastalıklar oluşmuşsa mutlaka tedavi edilmelidir.

Kabakulak geçiren bir hasta eğer aşırı kusuyorsa, aşırı baş ağrısı, karın ağrısı varsa ve yumurtalıklarda şişlik, kızarıklık ağrı varsa acil doktora başvurması gereklidir. Çocuğunuz kabakulak olduysa ve ilk doktora başvurma sonrası şu belirtiler için yakın takipte olun:

 • 39°C veya daha yüksek ateş
 • Yeme veya içmede zorluk
 • Bilinç bulanıklığı veya oryantasyon bozukluğu
 • Karın ağrısı
 • Erkeklerde testislerin ağrıması ve şişmesi

Kabakulak Aşısı Ne Zaman Yapılmalı?

Ülkemizde kabakulak aşısı 12. Ayın sonunda ve ilköğretim birinci sınıfta üçlü aşı olarak uygulanır. Bu aşı kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı koruyucudur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?