Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde; çocukluk çağında en sık doktora başvuru sebebi olan ateşli hastalıklar takip edilmektedir.

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve idrar yolu enfeksiyonu vb. sık karşılaşılan hastalıklar tetkik ve takip edilmektedir.

Ayrıca günümüzde artan sıklıkla görülen çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, bulaşıcı hastalıklarına, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, kanser hastalarının zor enfeksiyonlarına, çeşitli nedenlerle  bağışıklık sistemi baskılanan çocukların fırsatçı enfeksiyonlarına ve/veya kazanılmış immünyetmezlik virüsü (HIV) taşıyan çocuk ve adölesanlara yönelik tetkik ve tedaviler planlanmaktadır.

Aşıyla korunabilen hastalıklara karşı bilgi verilmekte ve özel durumlar için (ameliyat sonrası, seyahat öncesi aşılama vb.) çocuklara özel aşı takvimleri düzenlenmektedir.

Günümüzde hızla artan alerjik vakaların dirençli enfeksiyonlarına ve sık tekrar eden enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi detaylı olarak araştırılmakta ve gerekli görüldüğünde enfeksiyon sıklığını/şiddetini azaltmak amacıyla yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Mayıs 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

İlgi Alanları

 • Boğmaca

  Boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonudur. Her yaşta görülebilir ancak 1 yaş altı bebeklerde boğmaca, ciddi sağlık sorunlarına yol açar.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Bronşiyolit

  Bronşiyolit, her yaşta saptanabilmekle beraber, 2 yaş altı çocuklarda sık görülen ve ciddi rahatsızlıklara sebep olabilecek bir alt solunum yolu hastalığıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Üst Solunum Yolu Hastalıkları

  Çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre de gelişebilir.


  Detaylı Bilgi
 • El Ayak Ağız Hastalığı

  El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntüdür.


  Detaylı Bilgi
 • Ensefalit (Beyin İltihabı)

  Ensefalit ya da bir diğer adıyla beyin iltihabı, beynin akut enflamasyonudur. Ensefalitin en yaygın nedeni olarak viral enfeksiyonlar görülmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Kabakulak

  Kabakulak genel olarak okul çağındaki çocuklarda görülen bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Hastalığın en sık gözlendiği yaşlar 5-9 yaş arasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Kızamık

  Kızamık; paramiksovirus grubundan morbilli virüsünün yarattığı bir hastalıktır. Ağırlıkla çocukluk çağında görülse de yetişkinlik döneminde de yaşanabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kızamıkçık

  Kızamıkçık kırmızı döküntülerle kendini gösteren bulaşıcı bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Çocukluk çağında görülür, diğer hastalıklar gibi aşıyla önlenebilir


  Detaylı Bilgi
 • Kızıl Hastalığı

  Kızıl hastalığı, A grubu streptokok adı verilen bazı bakterilerin neden olduğu, boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı ve döküntü ile seyredebilen bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Sepsis

  Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Suçiçeği

  Suçiçeği sıklıkla çocukluk yaşlarında görülen, Varicella Zoster virüsünün (VZV) yol açtığı ve döküntülere neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları biriminde görevli Profesör Doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55