Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR

Genel Tanıtım

Kabızlık; en yaygın şekilde, bağırsak hareketlerini ifade etmekle birlikte dışkının hacim ve ağırlığında azalma, dışkılama için ıkınma gerekliliği, yetersiz boşalma hissi veya düzenli dışkılama alışkanlığını sürdürmek için lavmanlar, fitiller veya müshillere gerek duyma anlamına gelebilir.

Halk dilinde ‘kabızlık’ olarak bilinen dışkılama sorunu, tıp dünyasındaki adıyla ‘konstipasyon’ genellikle geçici bir sorun olsa da, kronik bir hal de alabiliyor. Hemen herkeste gelişebilen kabızlık uzun sürdüğünde ciddi bir sorun haline gelebiliyor.

Kabızlık ve kabızlığın yol açtığı komplikasyonlar, günlük yaşam kalitesini bozuyor. Kimi durumlarda kabızlık ilk dönemlerinde basit yöntemlerle tedavi edilebilecekken, kimi durumlarda kalıcı yapısal değişikliklere neden olarak operasyonlar mecbur bırakıyor.

Bu yüzden kabızlığı önlemek için altta yatan nedenleri erken tespit etmek ve bu doğrultuda çözümler almak çok önemli.

Nedenleri

Yetersiz lif ve sıvı alımı, hareketsiz yaşam tarzı ve çevresel değişiklikler gibi birkaç eş zamanlı neden kabızlık için mevcut olabilir. Yolculuk, gebelik veya diyette değişiklik kabızlık durumunu ağırlaştırabilir. Bazı kişilerde dışkılama dürtüsünü tekrar tekrar erteleme sonucu da kabızlık oluşabilir.

Kabızlığın daha ciddi nedenleri kalın bağırsaktaki oluşumlar veya darlıkları içerdiğinden, kabızlık devam ettiğinde bir kolon ve rektum cerrahının tavsiyesini almak iyi olur. Kabızlık,  nadiren skleroderma, lupus, tiroid hastalığı, multipl skleroz, parkinson hastalığı, inme ve omurga yaralanmaları gibi sinir ve hormonal sistem bozukluklarının bir belirtisi olabilir.

Ağrı kesiciler, antidepresanlar, sakinleştiriciler ve diğer psikiyatrik ilaçlar, tansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, demir katkıları, kalsiyum takviyeleri ve alüminyum içeren antiasitler kabızlığa neden olabilir veya kabızlığı artırabilirler.

Ayrıca, gerçekten kabız olmayan birçok kişi hekim olmayan kişilerce yapılan hatalı önerilerle müshillere bağımlı hale gelebilir. Bu kişilerin birçoğu ne yazık ki müshillerin kötüye kullanımı yoluyla kendilerine zarar verir.

Belirtiler

Herkeste farklı semptomlar olabileceği gibi en belirgin belirtiler şunlardır:

  • Katı dışkılama sayısında azalma olması  ve haftada 3 defadan  az tuvalete çıkmak
  • Dışkı yaparken zorlanma
  • Karında şişkinlik ve karın ağrısı
  • Bağırsaklarda veya rektumda bir tıkanıklık varmış gibi hissetmek
  • Halsizlik
  • Rektal kanama
  • Topaklı sert ve kuru dışkıya sahip olmak

Tanı Yöntemleri

Kabızlığın birçok nedeni olabilir. Tedavinin mümkün olduğu kadar basit ve özgün olabilmesi için bu nedenlerin tanımlanması önemlidir. Doktorunuz bu nedenleri tanımlayabilmek amacıyla tıbbi öykünüzü ve dışkılama alışkanlıklarınızı sorgulayacak ve ardından fizik muayene yapacaktır.

Anorektal bölgenin parmakla muayenesi, göreceli olarak basit ve sorunun altta yatan nedenlerine ilişkin ipuçları sağlayabildiğinden genellikle ilk adımdır.

Endoskop adı verilen bükülebilir ışıklı bir aletle veya baryumlu röntgen incelemeyle kalın bağırsağın tetkik edilmesi sorunun saptanmasına ve kabızlığa neden olduğu bilinen polipler, tümörler veya divertikül hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir. Anatomik bir sorun saptandığında tedavi anormalliğin düzeltilmesine yönelik olur.

Başka fizyolojik testler ile de anüs ve rektumun fonksiyonları değerlendirilebilir. Dışkılama sırasında anüs ve rektumun işlevlerini inceleme amaçlı bu testlerde, küçük bir plastik kateterle veya görüntüleme yöntemleri kullanılarak dışkılamayı kontrol eden anüs kaslarının refleksleri değerlendirilir.

Birçok olguda, incelemeler sonucunda herhangi bir yapısal veya fonksiyonel neden ayırt edilemediği zaman, kabızlığın özel bir nedeni olmadığı düşünülür.

Muayene bulguları normal olan ve risk faktörü bulunmayan hastalarda kabızlık, posasız beslenme ve hareketsizlik gibi nedenlerle ortaya çıktığı tespit edildiğinde yalnızca beslenme ve kronobiyoloji önerileri sunuluyor.

Yaşam tarzı ile açıklanamayan kabızlık sorunu olanlarda ise karın ağrısı, kilo kaybı gibi başka sorunlar da varsa, tanı için kolonoskopi gibi ileri incelemelere de ihtiyaç duyulabiliyor.

Az görülse de, divertiküler hastalık (kolonik divertikülozis), kolon kanseri gibi daha ciddi hastalıklarda da kabızlık gelişebiliyor.

Organik bir pataloji saptanmadığında anorektal monametre, defekografi, geçiş zamanı (colonic transit time) ölçümleri, balon  testi (expulsion) gibi gelişmiş testler de karmaşık bu durumun tanılanmasına yardımcı oluyor.

Tedavi Yöntemleri

Kabız olan kişilerin büyük bir çoğunluğunun tedavisi, kepek gibi lifli besinler, tam buğday ekmeği, meyve ve sebzelerle beslenme ve bol sıvı tüketimi mümkün olur. Kabızlık için yaşam tarzı değişiklikleri de önerebilir.

Ayrıca tedaviyle kolesterol düzeylerinin düşürülmesine, kolon polipleri ve kanser gelişmesi riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar. Yakınmaya yol açan hemoroidlerin oluşmasını önleyebilirler.

Kabızlık için çözüm olan lifli gıdaların tam etki göstermesi birkaç hafta, olasılıkla birkaç ay sürebilir. Aşırı veya kötü kullanımla, bazı uyarıcı laksatiflerin aksine, zararlı olmayıp alışkanlık yapmazlar. Başka tip müshiller, lavmanlar, fitiller yalnızca önerildiğinde kullanılmalı ve hekiminiz tarafından kullanımı izlenmelidir.

Günün belli zamanlarını dışkılama için belirlemek de bazı hastalara çok yardımcı olabilir. Bazı olgularda yetersiz çalışan anüsün büzücü kaslarını yeniden güçlendirmek için biyolojik geri bildirim de yararlı olabilir. Ancak nadiren kabızlığı tedavi için cerrahi işlemler de gerekebilir. Hekiminiz sizin için en iyi tedaviyi belirleme amacıyla bu seçenekleri sizinle daha ayrıntılı tartışabilir.

Kabızlık tedavilerinden bazıları ise; Yaşlı hastalarda kolonda divertiküller nedeniyle kabızlık gelişmişse, hastaya posalı beslenme öneriliyor. Ayrıca çeşitli bağırsak kaslarını düzenleyen bazı ilaçlardan yararlanılıyor. Hastalığın bağırsağı ileri derecede daraltmasına yönelik tedavilere yanıt vermeyen hastalarda ameliyat gerektirebiliyor.

Biofeedback, Bağırsak yeniden eğitimi, diyet önerileri, basit medikal tedaviler. Kabızlığın nedeni bağırsak peristaltizminin (boşalma yönünde kasılmasının) azlığı olarak tespit edildiğinde (yavaş geçiş zamanlı konstipasyon), sakral sinirlerin elektromanyetik olarak uyarılması (posterior tibial sinir stimulasyonu- PTNS) gibi sofistike tekniklerle tedavi ediliyor. 

Kabızlığın sonucunda bağırsak fıtığı oluşuyorsa uygun cerrahi girişim ile sorun giderilebiliyor.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Alt Menü
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55