Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Koku alma duyusunun kaybı ve tat alma duyusunun kaybı, sadece basit birer rahatsızlık değildir.  Altta yatan sebeplere bağlı olarak ciddi hastalıkların habercisi de olabilirler. Soğuk algınlığı, alerji veya kronik rinitle ilgili olmayan aniden gelişen koku veya tat alma kaybı yaşanması durumunda, mutlaka en kısa süre içinde bir doktorla görüşülmesi gerekir.

Koku ve tat almaya bağlı gelişen ciddi sağlık sorunlarından biri de COVID-19'dur enfeksiyonudur.

COVID-19 salgınının başlamasından bu yana birçok farklı belirtileri tespit edildi. Yapılan araştırmalar esnasında koronavirüs  enfeksiyonu olan birçok kişinin koku ve tat alma duyusunu kaybettiği ortaya çıktı. 

Koronavirüsün belirtileri arasında şiddetli koku kaybı veya hiç koku alamama bozukluğu gözlemlenmektedir. Vakaların büyük çoğunluğunda şiddetli koku ve tat alma kaybı da belirtiler arasında eklendi.  

Yapılan araştırmalar sonucunda aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor. 

Koku duyusu, burunda bulunan koku alma hücrelerine dayanırken; tat alma duyusu, ağız ve boğazın tat alma tomurcuklarındaki hücrelerde bulunur. Her iki hücre tipi de 60 yaşından sonra doğal olarak azalmaya başlar, bazen istenmeyen kilo kaybı, yetersiz beslenme ve depresyon gibi nedenlere bağlı olarak da koku ve tat alma kaybı yaşanabilir.

Bozulmuş koku alma duyusuna hiposmi, kötü tat alma duyusuna ise hipogezi denir. Koku ve tat kaybı sadece yemekten zevk alamama değil aynı zamanda bozulmuş yemekleri tüketme, kimyasal ya da duman gibi kokuları fark edememe gibi durumlara da neden olur.

Koku ve tat alma, dokunmadan sonra gelişen ilk duyudur ve yaşamsal olarak son derece önemlidir. Tat alma, acı tadı olan gıdaları belirli ölçülerde tüketmemize yardımcı oluyor ya da tatlı gıdalarda şeker alımını kontrol altında tutarak karbonhidrat tüketimini dengede tutmamızı sağlıyor.

Nedenleri

Koku ve tat alma rahatsızlıkları doğuştan meydana gelebildiği gibi sonradan da oluşabiliyor. Doğuştan var olan koku ve tat bozukluklarında hasta tek bir kokuyu veya bazı kokuları alamıyor.

Doğuştan meydana gelen koku ve tat alma bozukluklarına spesifik anozmi deniliyor. Sonradan kazanılan koku ve tat alma bozuklukları ise bazı nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor, bunlar;

 • Yaşlanma
 • Soğuk algınlığı, grip, alerji 
 • Sinüs enfeksiyonu
 • Tükürük bezi hastalığı
 • Nazal polipler
 • Beyin sarsıntısı veya kafa travması
 • Demans veya Alzheimer hastalığı
 • Şizofreni 
 • Diş çürüğü
 • Kuru ağız
 • Vitamin eksikliği
 • Kimyasal kokulara maruz kalma
 • İlaçlar
 • Uyuşturucu kullanımı
 • Baş veya boyun bölgesinde radyasyon tedavisi
 • Sigara içmek
 • Yüz felci
 • Parkinson hastalığı
 • Travmalar 
 • Mulipl Skleroz
 • Kafa tabanı tümörleri

Belirtiler

Koku ve tat bozukluğu belirtileri, koklama veya tat almadaki yetersizlik ya da çarpık koku veya tat alma duyusu ile ortaya çıkar. Tat alma duyusu, koku alma duyusuna bağlıdır - eğer koku alma duyusunu kaybederseniz, yemeğin tadını iyi alamaz hatta bazı tatların tamamen kaybolduğunu fark edebilirsiniz.

İnsan dilinin tespit edebildiği dört çeşit tat türü vardır. Bunlar; tatlı, tuzlu, ekşi ve acıdır. Bazı hastalar bu tat türlerinden bir veya birkaçını ya da hepsini kaybedebilirler. Bunun yanı sıra koku ve tat bozukluğu yaşayan hastaların bazılarında daha önce sevdikleri kokular ya da tatların artık rahatsız edici olduğu gözlemlenmektedir.

Eğer, grip veya buna bağlı hastalıklar dışında koku almada veya yediğiniz gıdaları tüketirken herhangi bir sorun yaşıyorsanız mutlaka en kısa süre içerisinde bir doktora danışmanız tavsiye edilmektedir.

Tanı Yöntemleri

Koku alma bozukluklarının tanısında koku testinden faydalanılır. Bu inceleme, objektif ve subjektif olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Objektif testlerde, kişinin cevap verme yeteneği değil, bir makine sayesinde koku alıp almadığı saptanıır.

Koku ve tat alma bozukluğuyla ilgili "8'li test" ve “40’lı test” olarak adlandırılan iki farklı test bulunmaktadır. 8’li test kişinin hangi kokuyu, ne seviyede aldığı saptanır ve birbirinden ayırt etme skorlarına dayanan sonuçlara ulaşılabilir.

Bunun dışında bir de 40'lı test kullanılmaktadır. Bu daha çok birbirinden farklı kokuların ayırt edilmesi mantığıyla uygulanmaktadır. Ancak süre açısından karşılaştırıldığında hayli uzun sürmektedir. 40 farklı kokunun test edilmesi ve her kokunun ardından birkaç dakika beklenmesi gerekmektedir. Bu da hastanın en az bir saat teste tabi tutulmasına neden olur.

Bu testler dışında doktorunuz tarafından bilgisayarlı tomografi, MR veya endoskopi gibi diğer testler de istenebilir.

Tedavi Yöntemleri

Koku ve tat alma rahatsızlıklarının tedavisi genellikle rahatsızlığa yol açan altta yatan hastalıkların veya sorunları giderilmesiyle tedavi edilebilir. Çoğu hastaların tedavi sürecinde iyileştikleri ve koku – tat alma duyularını geri kazandıkları gözlemlenmiştir.

Koku ve tat alma bozukluklarında hastanın öncelikle varsa burun etinin alınması, koku molekülleri ve koku hücrelerinin yaklaştırılması ve burun deliklerinin havalandırılması gerekebilir. Tedaviden sonuç alınabilmesi için bu adımlar önemlidir.

Burnun havalanma bozukluklarına yol açan etkenler giderildikten sonra ilaçla müdahale edilebilir. Eğer planlanan tüm tedavilere rağmen hasta, tedaviye koku duyusu yanıt vermiyorsa “koku alma egzersiziyle” beyindeki koku merkezi ve koku soğancığı aktif hale getirilmeye çalışılır.

Bu da hastanın her gün belli aralıklarla, belirli kokularla çalışması anlamına gelmektedir. Eğer, viral bir enfeksiyon sonucunda koku ve tat alma bozukluğu meydana gelmişse bu duyular geri kazanılabilir.

Bunlar dışında koku ve tat alma bozukluğunda aşağıdaki yöntemler kullanılabilir;

 • Alerji veya burun akıntısı giderici ilaçlar
 • Ağız kuruluğunu gideren ilaçlar
 • Polipler ve tümörlerin temizlenmesi
 • Hastalıklı dişlerin onarımı
 • Uyuşturucu ve varsa sigara alışkanlığını bırakmak.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Nisan 2021 Cuma Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55