Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Koma Nedir?

Koma, travmatik kafa travması, felç, beyin tümörü, diyabet, enfeksiyon, ilaç veya alkol zehirlenmesi gibi altta yatan çeşitli rahatsızlıklar neticesinde ortaya çıkan, uzun süreli bilinçsizlik durumuna verilen addır.

Komadaki bireyler, ağrılı uyaranlara, ışık ya da sese tepki veremezler. Kişiler, normal hayat döngüsünden yoksundur ve kişi kendi isteğiyle eylem başlatamaz. Komadaki bireye komatöz denir. Bilinç kaybının en ileri halidir.

Koma , tıbbi bir acil durumdur ve beyin işlevlerini muhafaza etmek için hızlı bir eylem planı gerektirir. Hekimler, komanın altında yatan sebebi anlayabilmek için bir dizi kan testi ve beyin taraması ister. Bu test ve taramaların ardından uygun tedavi yöntemine başlanabilir.

Koma nadir olarak birkaç haftadan uzun süre devam eder. Daha uzun süre bilinçsiz kalan kişiler kalıcı vejetatif bir duruma geçebilirler. Komaya bağlı olarak, bir yıldan daha uzun süreli kalıcı vejetatif durumunda olan bireylerin uyanma olasılıkları oldukça düşük seyreder.

Koma Nedenleri Nelerdir?

Travmatik Beyin Yaralanmaları

Genellikle trafik çarpışmaları veya şiddet eylemlerinden kaynaklanan travmatik beyin kanamaları komanın yaygın nedenleri arasında yer alır.

İnme (Felç)

Bloke arterlerin veya kan damarlarının patlamasının neden olabileceği beyne giden kan akışının azalması ya da sekteye uğraması komaya sebebiyet verebilir.

Tümörler

Beyinde ya da beyin sapında meydana gelen tümörler komaya sebebiyet verebilmektedir.

Diyabet

Diyabet li kişilerde, hiperglisemi ya da hipoglisemi seviyeleri komaya sebebiyet verebilir.

Oksijen Eksikliği

Boğulmaktan kurtarılan veya kalp krizi geçirdikten sonra canlandırılan insanlar beyindeki oksijen yetersizliğinden ötürü uyanamayabilir.

Enfeksiyonlar

Ensefalit ve menenjit gibi enfeksiyonlar, beyin, omurilik veya beyni çevreleyen dokularda şişmeye sebebiyet verir. Bu enfeksiyonların ciddi seyrettiği vakalarda beyin hasarı ve koma gelişebilmektedir.

Nöbetler

Devam eden uzun nöbetler koma durumu doğurabilir.

Toksinler

Karbonmonoksit ve kurşun gibi toksinlere maruz kalmak beyin hasarına ve komaya sebebiyet verebilir.

Uyuşturucu ve Alkol

Yüksek oranda alkol ve uyuşturucu kullanımı komaya sebebiyet verebilir.

Koma Komplikasyonları Nelerdir?

Bazı komada kalan kişiler yavaş yavaş iyileşme durumuna girse de, herkes o kadar şanslı olamıyor. Çoğu vakada, bitkisel hayatta uzun zaman zarfı kalabilir hatta hasta ölebilir. Komadan kurtulan kişilerde de %100’lük bir düzelme durumu olamayabilir ve bazı küçük engeller ve sıkıntılar mevcudiyetinde hayatlarına devam etme zorunlulukları olabilir. Ayrıca koma esnasında; mesane enfeksiyonları, bacaklarda kan pıhtısı oluşumu gibi sorunlar da meydana gelebilir.

Koma Belirtileri Nelerdir?

Kapalı gözler, ışığa tepki vermemek gibi zayıf beyin sapı refleksleri, refleks dışında uzuvlarda meydana gelen tepkisizlik, refleks dışında ağrılı uyaranlara karşı tepkisizlik, düzensiz solunum koma belirtileri arasında yer alır.

Koma Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Komadaki insanlar kendilerini anlatamayacakları için, ailesinin ve arkadaşlarının söyleyeceği bilgiler önem arz etmektedir. Komaya yol açan olayların ne olduğu, aniden mi yoksa aşamalı olarak belli bir sürede mi meydana geldiği, bilincin nasıl kaybedildiği ve kaybetmeden evvel göze çarpan herhangi bir belirti olup olmadığı, felç ya da geçici iskemik atak gibi tıbbi geçmişe sahip olup olmadığı, davranışlarında meydana gelen son değişiklikler, kullandığı ilaçlar vb. bilgilerin paylaşılmasının ardından fiziksel muayene devreye girer.

Fiziki Kontrol

Bireyin tanısını koyabilmek adına, kişinin hareketlerini, reflekslerini, ağrılı uyaranlara karşı tepkisini ve göz bebeği boyutunu kontrol edeceklerdir. Ayrıca teşhis için, solunum modellerini gözlemleyeceklerdir. Travmaya bağlı olarak gelişen herhangi bir morluk olup olmadığı da kontrol edilebilir.

Hekim, yüksek sesle konuşmaya ya da çene ve tırnaklara temasta vereceği tepkileri izlemek isteyebilir. Refleksif göz hareketlerini test edecek ve bu test, koma nedenini ve beyin hasarının yerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Laboratuvar Testleri

Tam kan sayımı, elektrolitler, glikoz, tiroid, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, karbonmonoksit zehirlenmesi, aşırı dozda uyuşturucu veya alkol durumlarının varlığını tespit için kan tahlili yapılabilir.

Lomber Ponksiyon

Komanın sebebinin enfeksiyondan kaynaklı olup olmadığını belli edebilir.

Beyin Taramaları

Hekimler, beyin hasarlarını tespit edebilmek için görüntüleme testleri uygulayabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (CT)

CT taraması, beynin ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturmak için bir dizi X-ışını kullanır. BT taramasıyla beyin kanaması, tümör, felç gibi rahatsızlıkların tespiti yapılabilir. Komaya sebep olan şeyi bulmak adına kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRI)

MRI, iskemik inme, beyin kanamaları gibi durumlardan ötürü zarar gören beyin dokusunu tespit edebilir.

Elektroensefalografi (EEG)

Beyindeki elektriksel aktivitelerin ölçümlenmesi EEG aracılığıyla olur. Bu test nöbetlerin komaya neden olup olmadığını belirleyebilir.

Glasgow Koma Skalası

Günümüzde komanın değerlendirilmesinde en sık kullanılan standart yöntem, Glasgow koma skalasıdır ve 3 kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; göz yanıtı, sözel yanıt ve motor yanıttır.

Bilinç düzeyini ölçümlemek adına hazırlanmıştır. Gözler, motor yanıt ve sözel cevaplar değerlendirmeye alınır. Entübe hastalarda sınırlı kullanımı ve beyin sapı reflekslerini değerlendirememesi gibi bir dizi kısıtlılık içermektedir.

Kişiyi değerlendirmek adına 3 parametreye bakılarak puanlar verilir. Testten maksimum 15 alınabilir ve 15 en iyi değerdir, minimum da 3 puan alınabilir. 9-12 puan orta derece beyin hasarı, 8 ve altı ise ciddi derece de beyin hasarını gösterir. Bu puanlar, durumun ciddiyetini ve prognozu belirler.

Koma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Koma tıbbi bir acil durumdur. Doktorlar önce etkilenen kişinin solunum ve dolaşımının korunmasını kontrol altında tutmaya çalışacaklardır. Hekimler, nefes alması için destek, kan nakli ve diğer tamamlayıcı bakımlar konusunda destek verebilir.

Tedavi planı, komanın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Beyin şişmesi yaşayan vakalarda, beynin üzerindeki baskıyı hafifletmek adına bir prosedür veya ilaç gerekebilir. Bazen koma vakaları tamamen iyileşebilirken bazen de ciddi beyin hasarına maruz kalanlarda geri dönüşü olmayan sakatlıklar yaşanabilir ve bilinci asla geri gelmeyebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?