Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir?

Ensefalit ya da bir diğer adıyla beyin iltihabı, beynin akut enflamasyonudur. Nörolojik disfonksiyon ile ortaya çıkar ve en yaygın nedeni viral enfeksiyonların varlığıdır. Ensefalit gerçekleştiğinde ateş, baş ağrısı gibi basit belirtiler gösterebildiği gibi hiçbir belirti de göstermeyebilir.

Etkilenen beynin bölümüne bağlı olarak bazı kişilerde, kafa karışıklığı, nöbet, koordinasyon kaybı, görme veya işitme duyularında sıkıntıya sebep olma gibi ciddi semptomlarla da kendini gösterebilir ve yaşamı tehdit edecek durumlara ortam hazırlayabilir. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, beyin iltihabı için en savunmasız olan risk gruplarıdır.

Beyin iltihabının etkisi kişiden kişiye farklılık göstereceğinden dolayı zamanında teşhis ve tedavi önem arz eder. Çünkü ensefaliti olan birçok hasta tamamen iyileşme şansına sahiptir.

Ensefalit Nedenleri

Ensefalit (Beyin iltihabının) kesin nedeni bilinmemekle beraber, en yaygın neden viral enfeksiyon kaynaklı olanlarıdır. Bakteriyel enfeksiyonlar ve enfeksiyöz olmayan enflamatuar durumlar da beyin iltihabına sebep olabilmektedir.

Ensefalit Türleri:

Birincil Ensefalit

Bir virüs veya ajan direkt beyine bulaşırsa ortaya çıkar ve tek bir alanda yoğunlaşabildiği gibi her yere yayılım da gösterebilir. Geçirilmiş olan bir hastalıktan sonra aktif olmayan virüsün yeniden aktifliğini kazanmasıyla da meydana gelebilmektedir.

İkincil Ensefalit ya da Enfeksiyon Sonrası Ensefalit

Vücudun farklı bir bölgesinde gerçekleşen enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin tepkisinin yanlışlıkla beyindeki sağlıklı hücrelere saldırmasıyla meydana gelir. Genellikle ilk enfeksiyon 2-3 hafta sonra ortaya çıkar.

Yaygın Viral Nedenler

  • Herpes Simpleks Virüsü(HSV1, HSV2): Hem ağzınızın çevresinde meydana gelen uçuklar, ateş kabarcıkları hem de genital herpes beyin iltihabına sebebiyet verebilir. Viral ensefalitin en yaygınıdır.
  • Diğer Herpes Virüsleri: Epstein-Barr virüsü, Suçiçeği-zoster virüsü oldukça yaygındır.
  • Enterovirüsler: Grip benzeri semptomlar, göz iltihabı, karın ağrısı belirtileriyle varlığını ortaya koyarlar.
  • Sivrisinek Kaynaklı Virüsler: Bu virüse maruz kaldıktan birkaç gün ya da birkaç hafta sonra enfeksiyon belirtileri ortaya çıkabilir.
  • Kene Kaynaklı Virüsler: Enfekte bir kenenin ısırmasından yaklaşık bir hafta sonra semptomlar gün yüzüne çıkar.
  • Kuduz Virüsü
  • Çocukluk Çağı Enfeksiyonları: Kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi çocukluk dönemi hastalıkları, ikincil ensefalite sebebiyet verebilir. Fakat aşılama beraberinde bu virüslere bağlı ensefalitler çok nadir hale gelmiştir.
  • Nadir de olsa, bakteriyel, fungal, parazitik veya riketsiyal enfeksiyonlar ya da kanser ve kullanılan bazı ilaçlar da beyin iltihabına sebep olabilir.

Ensefalit Risk Faktörleri ve Komplikasyonları

Her birey beyin iltihabı olabilir fakat riski artırabilecek faktörler mevcuttur. Çoğu viral ensefalit türü açısından küçük çocuklar ve yaşlılar büyük risk altındadır. Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde beyin iltihabı riski yüksek seyreder. Coğrafi bölge bazında, sivrisinek ve kene kaynaklı virüslerin yaygın olduğu bölgelerdeki kişiler de ekstra risk altındadır.

Ensefalit (Beyin iltihabı) komplikasyonları ; yaş, enfeksiyon sebebi, ilk hastalığın ciddiyeti, hastalığın başlangıcından tedavisine kadar geçen süre zarfı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ensefalit komplikasyonları, kişiye ve faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Kalıcı yorgunluk, kas koordinasyonu eksikliği, kişilik değişikliği, bellek sıkıntıları, felç, işitme, görme sorunları, konuşma bozuklukları gibi komplikasyonlar gözükebilir. Kimi zaman aylarca sürüp tekrar düzelebildiği gibi bazen de kalıcı olabilir.

Ensefalit Belirtileri

Ensefalit (Beyin iltihabı) belirtileri , genellikle ani gelişir ve şiddetlidir. Viral beyin iltihabı olan kişiler, çoğunlukla grip benzeri belirtiler gösterirler.

Ensefalit belirtileri, genel olarak ateş, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde hissedilen ağrı, yorgunluk, bitkinlik halidir. Fakat bazı bireylerde belirtiler daha ağır seyredebilir ve ajitasyon, halüsinasyonlar, nöbetler, his kaybı veya felç, ışık hassasiyeti, sinirlilik, kas güçsüzlüğü, konuşma, işitme problemleri, bilinç kaybı ve hatta koma gibi belirtiler ile kendini gösterebilir.

Bebeklerde ensefalit belirtileri; kafatasının yumuşak bölgelerinde şişkinlik, mide bulantısı ve kusma hali, vücut sertliği, yetersiz beslenme, sinirlilik, agresiflik olarak sayılabilir.

Yetişkin, çocuk, bebek fark etmeksizin, şiddetli belirtilere sahip kişilerin acil olarak hekime görünmesi gerekir.

Ensefalit Tanısı

Hekim teşhisi koyabilmek için ilk olarak, detaylı bir fiziksel muayene ve tıbbi öyküyle işe başlayacaktır. Daha sonra şunların yapılmasını isteyebilir:

Beyin Görüntülemesi

MRI veya BT ile beyninizde oluşan herhangi bir sorun, tümör gibi durumlar teşhis edilebilir.

Spinal Musluk (lomber ponksiyon)

Sırtın alt kısmına yerleştirilen bir iğne vasıtasıyla beyin omurilik sıvısı çıkarılır ve bu sıvıda meydana gelen değişiklikler, beyinde meydana gelen enfeksiyon ve iltihaplanmayı gösterebilir. Ayrıca sebep olan virüsü ya da ajanı tespit etmek adına da yararlanılabilir.

Diğer Laboratuvar Testleri

İdrar, boşaltım örnekleri, serum toksikoloji tarama testleri.

Elektroensefalogram (EEG)

Saç derisine yapıştırılan elektrotlar vasıtasıyla beynin elektriksel aktivitesi kaydedilir. Bazı anormal durumlar ensefalit şüphesi doğmasına işaret edebilir.

Beyin Biyopsisi

Beyin biyopsisi, belirtiler sürekli kötüleşme eğilimindeyse ve tedavilerin hiçbir etkisi yoksa uygulanır.

Ensefalit Tedavisi

Ensefalit kaynaklı ortaya çıkan komplikasyonlar ciddiyet barındırdığından ötürü hastanede tedavi gerektirir. Tedavi planı büyük ölçüde yaşa, hastalık durumuna bağlı olarak şekillenir. Tedavideki asıl amaç hayati fonksiyonların korunması olduğu için, elektrolit sıvı dengesinin sağlanması, nöbetlerin kontrol altına alınması, ateşin düşürülmesi gibi destek tedavilerine başvurulur.

Eğer hafif bir beyin iltihabı geçiriyorsanız; yatak istirahati, bol sıvı, baş ağrısı ve ateş belirtileri hafifletmek adına anti-enflamatuar ilaçlar, antiviral ilaçlar ile tedavi yoluna gidilebilir. Hafif iltihaplar birkaç günde iyileşme gösterebilir.

Şiddetli bir ensefalit tedavisinde ise; solunum yardımı, intravenöz sıvılar, anti-enflamatuar ilaçlar, antikonvülzan ilaçlar, sürekli takip ile tedavi yoluna gidilebilir. Şiddetli vakalarda tedavi süreci, haftalar ya da aylar sürebilmektedir.

Uygun tedavi ve bakım beraberinde birçok insan ensefalitten kurtulur. Bebekler ve yaşlıların, kalıcı beyin hasarlarına maruz kalma ihtimali daha yüksektir. Ensefalit uzuvlarda kuvvet kaybı, beyin fonksiyonlarında kayıp, konuşma sorunları, denge problemleri, davranış bozukluğu meydana getirebilir. Bazı vakalarda buna bağlı olarak fizik tedavi uygulamalarına gidilebilir. Fonksiyonları yeniden kazanma ve var olan fonksiyonları daha verimli kullanma yaklaşımları temel alınarak hareket edilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?