Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Rektum kanseri, rektum bölgesindeki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Bu kanser, genellikle kolon kanseri ile ilişkilendirilir ve benzer belirtilere sahiptir. Rektum kanserinin belirtileri arasında dışkıda kan, kabızlık veya ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı bulunabilir. Risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü, obezite, sigara içme ve alkol tüketimi yer alır. Teşhis genellikle kolonoskopi ve biyopsi ile yapılır. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi bulunabilir. Erken teşhis ve tedavi, rektum kanserinin prognozunu iyileştirebilir. düzenli tarama testleri ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları bu kanser türünden korunmada önemlidir.
İçindekiler

Rektum Kanseri Nedir?

Rektum kalın bağırsağın anüse doğru uzanan 15-20 cm’lik kısmına verilen isimdir. Sindirim sonucu yiyecekler posa haline getirilir ve kalın bağırsağın kolon isimli kısmında su ve mineraller emilir. Ardından sindirim atığı olan posa rektuma doğru ilerler. Sindirimin son basamağında anüsten dışkılama ile posa dışarı atılır.

Rektum kanseri, rektum hücrelerinin yapılarının bozularak kontrolsüzce büyümeleri sonucu ortaya çıkan kanser türüdür. Rektum kanseri ve kolon kanseri birlikte kolorektal kanserler olarak da isimlendirilirler. Kolorektal kanserlerin yaklaşık %20’sini rektum kanseri oluşturur. Rektum kanseri ve kolon kanserini birbirinden ayıran temel özellik yerleşimin farklılığıdır. Rektumda kolondan farklı olarak seroza tabakası yer almaz. Bu nedenle rektum kanserinin çevresel dokulara yayılma hızı kolon kanserine oranla daha yüksek olmaktadır.

Rektum Kanseri Nedenleri

Rektum kanserinin nedenleri, kolon kanseri nedenlerine benzemektedir. Yapısal ve kalıtımsal nedenlerin dışında, rektum kanserine neden olan şeyler çevresel etkiler ve kişinin yaşam alışkanlıklarıdır. Sağlıksız bir beslenme düzeni; tüm sindirim sistemi organlarını olumsuz etkiler ve rektum kanserinin en önemli nedenlerinden biridir.

Özellikle 1. Derece akrabalarda kolorektal kanserlerden görülmesi, kişi için rektum kanseri nedenlerinden biridir.

Lif yönünden fakir olan kırmızı etin ve hayvansal ürünlerin çok tüketilmesi bağırsakların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bağırsakların sağlıklı işleyişi için lifli gıdalara ihtiyacı vardır. Her gün yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek bağırsak sağlığının korunmasına dolayısıyla rektum kanserinin önlenmesine yardımcı olur.

Yüksek oranda karın ve pelvik bölgeden radyasyon almak, rektum kanserinin nedenlerinden biridir. Başka hastalıkların tedavisi amacıyla karın bölgesine uygulanan radyoterapi uygulamalarının ardından rektum kanseri olma olasılığı yükselmektedir.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmak; mümkünse geceleri 7-9 saat aralığında uyumak, sağlıklı sebze ağırlıklı beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, stresi yönetmek tüm vücudun direncini artıracaktır.

Rektum Kanseri Tehlikeli Mi?

Rektum kanseri, ciddi hastalıkların başında yer alır ve tedavi edilmezse hayati risk taşıyabilir. Rektum kanseri, rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) kanserli hücrelerin büyümesiyle ortaya çıkar. Erken evrelerde teşhis edilirse tedavi edilebilir, ancak ileri evrelerde teşhis edilirse tedavi seçenekleri ve başarı şansı azalabilir.

Rektum kanseri, erken evrelerde genellikle belirti göstermese de, ileri evrelerde belirtiler ortaya çıkmaya başladığında dikkat olur Bu belirtiler arasında dışkıda kan, rektal kanama, kabızlık veya ishal, karın ağrısı veya rahatsızlık, kilo kaybı ve dışkılama sırasında zorlanma yer alır.

Rektum kanseri tedavisi başarılı olabilir, ancak sonuçlar hastanın genel sağlık durumuna, kanserin evresine ve diğer faktörlere bağlıdır. Erken evrelerde teşhis ve tedavi, hastalığın atlatılma şansını artırabilir.

Rektum Kanseri Risk Faktörleri

Kolon kanserinde olduğu gibi rektum kanserinde de polipler kanser oluşma riskini artırır. Rektum kanserinde ayrıca Ailesel Adenomatöz Polipozis (FAP) ve Herediter Non-Polipozis Koli Lynch Sendromu gibi hastalıklar risk faktörlerini oluştururlar.

 • Rektum kanserinin risk faktörleri şunlardır:
 • Kalıtımsal faktörler ve ailede kolorektal kanser öyküsü
 • Hayvansal yağların ve kırmızı etin yoğun tüketimi
 • Lif yönünden zengin olan bitkisel ürünlerin yetersiz tüketimi
 • FAP (Ailesel Adenomatöz Polipozis)
 • Lynch Sendromu
 • Yoğun alkol kullanımı
 • Sigara kullanımı
 • İlerlemiş yaş
 • Hareketsiz yaşam
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn ve Ülseratif Kolit)
 • Yüksek Radyasyon Maruziyeti
 • Obezite

Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum kanseri, kolon kanserinde olduğu gibi uzun bir süre tipik belirtiler vermeyebilir. Rektum kanserinin erken belirtileri şu şekildedir:

 • Dışkıda kan görülmesi
 • Dışkılama alışkanlıklarında değişim, çoğunlukla kabızlık
 • Dışkıda mukus bulunması
 • Dışkılama sonrası rahatlayamama hissi
 • Gaz ve şişkinlik

Rektum kanserinin ilerlemiş evrelerinde belirtileri şu şekildedir:

 • Özellikle sol karın bölgesinde şiddetli ağrı
 • Planlanmamış kilo kaybı
 • Kan kaybına bağlı olarak kansızlık
 • Halsizlik ve geçmeyen yorgunluk

Rektum Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Rektum kanseri evrelemesi, kanserin ne kadar ileri olduğunu ve tedavi seçeneklerini belirlemek için önemlidir. Rektum kanseri evrelemesi, hastalığın ne kadar ileri olduğunu değerlendirmek için kullanılır ve tedavi planını belirlemeye yardımcı olur. Rektum kanseri genellikle aşağıdaki evrelerde sınıflandırılır:

Rektum Kanseri 0. Evre

Kanser hücreleri rektumun iç tabakasında sınırlıdır. Bu evrede kanser invaziv değildir ve genellikle tedavi edilebilir.

Rektum Kanseri 1. Evre

Kanser rektumun iç tabakasından daha derine yayılmıştır, ancak lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Rektum Kanseri 2. Evre

Kanser rektumun daha derin katmanlarına yayılmıştır ve bazı durumlarda çevredeki lenf düğümlerine sıçramış olabilir.

Rektum Kanseri 3. Evre

Kanser rektumun derin katmanlarına ve çevredeki lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu evrede kanser, rektum dışındaki komşu organlara veya dokulara da yayılabilir.

Rektum Kanseri 4. Evre

Kanser rektumdan uzak bölgelere yayılmıştır, genellikle karaciğer, akciğer veya kemikler gibi uzak organlara sıçramıştır. Bu evrede kanser ileri evre olarak kabul edilir ve tedavi seçenekleri sınırlı olabilir.

Erken evrelerde teşhis edilen rektum kanseri vakalarında, tedavi genellikle cerrahi müdahale ile başlar. İleri evrelerde teşhis edilen vakalarda ise kemoterapi, radyasyon terapisi veya hedefe yönelik tedaviler gibi diğer tedavi seçenekleri de kullanılabilir.

Rektum Kanseri İlk Nereye Sıçrar?

Rektum kanseri, genellikle ilk olarak çevresindeki lenf düğümlerine veya yakınındaki organlara sıçrar. Bu durum, kanserin evresine ve türüne bağlı olarak değişebilir.

Rektum kanserinin yayılması, genellikle lenf yollarıyla gerçekleşir. Kanser hücreleri, lenf sistemine sıçrayarak vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Bu nedenle, rektum kanseri teşhisi konmuş hastaların lenf düğümlerinin de incelenmesi önemlidir.

Rektum kanseri ayrıca karşı komşu organlara da yayılabilir. Özellikle bağırsaklar, mesane ve üreme organları gibi komşu yapılar, kanser hücrelerinin yayılma potansiyeline sahiptir. Bu durumda, kanser cerrahi müdahale sırasında diğer organlara da yayılabilir veya kanserli hücreler cerrahi olarak çıkarılsa bile tekrarlayabilir. Rektum kanserinin yayılma eğilimi, hastalığın evresine ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişebilir.

Rektum Kanseri Tanı Yöntemleri

Rektum kanserinin tanısı için, hekim tıbbi öyküye ve aile hastalık geçmişine başvuracaktır. Bunun ardından fizik muayene ve kolon ya da rektum kanserinden şüphelenmesi halinde bir takım tetkikler isteyecektir.

Rektum kanserinin tanısı kolonoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, sanal kolonoskopi gibi endoskopik tetkikler sırasında örnek alınarak yapılır. Biyopsi ile endoskopik uygulamalar sırasında alınan örnekler patoloji laboratuvarında değerlendirilir.

Rektum kanserinin kesin tanısının ardından, kanserin evresi ve diğer değerlendirmeler için görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Tüm karın BT, Akciğer filmi, Ultrasonografi, MR, ERUS ve PET , hastalığın evresinin ve tümörün derecesinin saptanması için başvurulan diğer tetkiklerdir. Bu tetkiklerin ardından tedavi planı oluşturulur.

Hastalığın seyri ve vücuda olabilecek diğer etkilerini saptamak için tam kan sayımı, biyokimyasal tetkikler gibi kan testleri de kullanılır. Bu kan testlerinden bir tanesi olan CEA (karsinoembriyonik antijen) tetkiki kalın bağırsak kanserlerinde yükselen bir belirteçtir ve hastalığın tanı ve takibinde kullanılabilmektedir.

Rektum Kanseri Tedavi Yöntemleri

Rektum kanserinin birincil tedavi yöntemi ameliyat yani cerrahidir. Cerrahi tedaviye ek olarak gerekli durumlarda radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanabilir. Rektum kanseri tedavisinde Gastrointestinal Onkoloji Üniteleri , multidisipliner bir yaklaşım sunarak hastaların ihtiyaçlarına özel tedavi planları oluşturur.

Bu birimlerdeki cerrahlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları ve diğer uzmanlar bir araya gelerek hastalığın tedavi süreçlerini yönetirler. Gastrointestinal Onkoloji Üniteleri, rektum kanseri tedavisinde cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi ve hedefe yönelik tedaviler gibi çeşitli tedavi seçeneklerini değerlendirir ve hastaların durumlarına en uygun olanı belirler.

Rektum kanserinin tedavi planlaması için hastalığın evresi ve seyri belirleyici olmaktadır. Özellikle erken evre rektum kanserinin tedavisinde, tümörden etkilenmiş alana uygulanacak cerrahi müdahaleler tercih edilir. Tümörün bulunduğu bölgenin ve tümörün yapısına bağlı olarak laporoskopi tekniğiyle cerrahi tedavi uygulanabilir. Uygulanan cerrahi operasyon tümörlü dokular ve bölgedeki lenf bezleri alınır.

Rektum kanserlerinde ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanabilir. Hemen her kanser türünde olduğu gibi rektum kanserinde de erken evrelerde tedavinin başarı olasılığı yüksektir. Rektum kanserinin ileri evrelerinde, tümörden etkilenmiş diğer doku ve organlar için de cerrahi müdahale gerekebilir. Bu gibi durumlarda; hastanın ve hastalığın seyrine, kanserin evresine, tümörün yayılım durumuna göre hekim uygun tedavi yöntemlerini belirleyecektir.

Rektum Kanseri Tamamen İyileşir Mi?

Rektum kanseri, tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak iyileşme şansı hastanın genel sağlık durumuna, kanserin evresine ve tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Erken evrelerde teşhis edilen rektum kanseri vakalarında, hastaların tedaviye olumlu yanıt verme ve iyileşme şansı daha yüksektir.

Rektum kanseri teşhisi konulmuş hastaların tedavi sürecinde sağlık ekibiyle yakın bir işbirliği içinde olması önemlidir. Uzmanlar, hastaların tedavi planlarını belirlemek ve tedavi sürecini yönetmek için birlikte çalışır. Ayrıca, hastaların tedavi sürecinde fiziksel ve duygusal olarak desteklenmeleri de önemlidir.

Rektum Kanserinden Korunma Yolları

Rektum kanserinden korunmak için genel vücut sağlığını iyileştirecek alışkanlıklar edinmek, zararlı alışkanlıkları hayatımızdan çıkarmak gereklidir. Rektum, sindirim siteminin bir parçası olduğundan beslenme alışkanlıkları rektum kanserinden korunmak için önemlidir. Sindirim sisteminin sağlığı için; yeterli lif alımı, gün içinde yeterli su tüketimi, işlenmiş, yağda kızartılmış gıdalardan uzak durmak ve sebze yönünden zengin beslenmek gereklidir.

 • Sağlıklı beslenmek, lif yönünden zengin beslenmek, özellikle kırmızı et ve hayvansal ürünlerin alımını sınırlandırmak
 • Sigara kullanımından kaçınmak, dumanına maruz kalmamak
 • Alkol kullanımını sınırlandırmak
 • Stresi yönetmek
 • İdeal kiloyu korumak,
 • Düzenli egzersiz yapmak ve aktif bir hayat stili oluşturmak
 • Tarama testlerini yaptırmak
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?