Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Gastrointestinal Onkoloji, sindirim sistemi kanserlerinin tanı, tedavi ve takibiyle ilgilenen bir disiplindir. Yemek borusu, mide, bağırsaklar, safra kesesi, pankreas gibi organlarda görülen tümörlerin yanı sıra nadir kanser türleri de incelenir. Multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bu alanda erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedaviler önemlidir.
İçindekiler

Gastrointestinal Onkoloji 

Gastrointestinal Tıbbi Onkoloji, sindirim sistemi kanserlerinin incelendiği bir bilim dalıdır. Bu kanser türleri arasında yemek borusu, mide, ince bağırsak, safra kesesi, safra yolları, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs tümörleri bulunmaktadır. Ayrıca nadir olarak gözlemlense de; melanom, nöroendokrin tümör, gastrointestinal stromal tümör, sarkomlar gibi tümör türlerinin de tanı ve tedavisi de Gastrointestinal Tıbbi Onkoloji bölümü tarafından yapılmaktadır. Son zamanlarda, gastrointestinal kanserler dünya çapında önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Bu kanser türlerinin en sık karşılaşılanları ise; kolorektal kanserler, yemek borusu kanserleri ve pankreas kanserleridir. Kolorektal kanserler, sindirim sistemi kanserlerinin içinde öne çıkan bir yer tutar. 

Özellikle erken teşhis, tedavi ve sonrasında hasta bakımı, sindirim sistemi kanserleriyle mücadelede etmeden başarıyı artırmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Nedir?

Gastrointestinal sistem, vücuttaki sindirim işlevini yerine getiren büyük yapılardan biridir. Ağız yolundan başlayarak; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüse kadar giden sindirim sistemini kapsar.

Ağızdan alınan besinlerin sindirilmesi, emilmesi ve vücuttan atılması sindirim sistemi tarafından gerçekleştirilir. Sindirim sisteminde yer alan enzimler (asitler ve bağırsak florası) besin maddelerinin parçalanarak emilimini sağlar. 

Gastrointestinal Onkoloji Nedir? 

Gastrointestinal onkoloji (sindirim sistemi kanserleri) yemek borusu, mide, ince bağırsak, safra kesesi, safra yolları, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüs tümörlerinin oluşumu, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Gastrointestinal Tıbbi Onkoloji, sindirim sistemi kanserlerinin tanı,   tedavi ve takibinde multidisipliner bir yaklaşım sunmaktadır. Günümüzde hızla gelişen medikal teknoloji ve tıbbi yenilikler sayesinde gastrointestinal kanserlerin tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler elde edilmektedir.

Sindirim sistemi kanserleri; yemek borusundan başlayarak anüse kadar inen mide ile bağırsak kanalı arasındaki herhangi yerde gelişebilir.  Yemek borusu (özofagus) kanseri, mide kanseri, kolon ve rektum gibi kanser türleri de dahil olmak üzere, sindirim sisteminde başlayan kanserlerin çoğu, gastrointestinal kanalı kaplayan bez hücrelerinde oluşmaya başlar. Bu mukuslu bölgelerdeki hücrelerde gelişen kanser türlerine ise adenokarsinom denir.

Gastrointestinal Kanser Türleri Nelerdir?

Gastrointestinal kanserler, sindirim sisteminin çeşitli bölgelerinde (mukuslu blögelerde) ortaya çıkabilir. Bağırsaklar, mide, karaciğer, pankreas ve rektum gibi organlarda gelişir ve çoğu zaman semptom göstermeyebilir. Mide kanseri, mide mukozasının hücrelerinde ve sindirim sisteminin üst kısmında görülür. Karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinin anormal artış göstermesiyle gözlemlenir. Pankreas kanseri, zor teşhis edilen kanser türlerinin başında yer alır. Pankreası etkileyen bu kanser türünün, erken evlerinde teşhis edilmesi zor olabilir. Rektal kanserler ise kalın bağırsağın son bölümünde meydana gelir ve yine zor teşhis edilen kanser türleri arasında yer alır.

Sindirim sisteminde ortaya çıkan bazı belirtiler her zaman kanser vakalarıyla gözlemlenmeyebilir. Bu nedenle uzun süreli semptomların takibi oldukça önemlidir. Gastrointestinal Kanser Türleri arasında;

 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Mide Kanseri 
 • Safra Kesesi ve Safra Kanalı Kanseri 
 • Karaciğer Kanseri - Pankreas Kanseri 
 • Kolon Kanseri (Kalın Bağırsak) 
 • İnce Bağırsak Kanseri - Rektum kanseri
 • Anal kanser
 • Nadir tümörler (melanom, nöroendokrin tümör, gastrointestinal stromal tümör, sarkomlar) yer alır.

Gastrointestinal Kanserlerin Tanı Yöntemleri 

Gastrointestinal kanser türlerinin birçoğu her zaman belirti göstermeyebilir. Bu kanser türleri genellikle sinsi hastalıklar olarak nitelendirilirken, teşhisi zor olan türler arasında yer alır. Gastrointestinal kanserlerin tanı yöntemleri arasında;

Endoskopi (Gastroskopi / Kolonoskopi) 

Endoskopi ve kolonoskopi; genellikle mide ve bağırsak bölgesinde ortaya çıkan; karın ağrısı, ishal, kanama vb. belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte gastrointestinal sistemin incelenmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Endoskopik Ultrasonografi (EUS) 

Yemek borusu duvarından başlayarak, mide ve bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisinde kullanılır. Bu mukuslu bölgelerde ortaya çıkan belirtilerin teşhisinde kullanılır.

Kapsül Endoskopi

Endoskopi ve kolonoskopi yöntemiyle ulaşılamayan bölgelerin görüntülenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Kapsülün içerisinde yer alan kamera sayesinde diğer yöntemlerle incelenemeyen bölgelerin görüntülemesinde kullanılır.

Biyopsi (Patoloji)

Kontrolsüz meydana gelen hücrelerin tanısında kullanılan ve sıklıkla tercih edilen tanı yöntemlerinin başında yer alır. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Genellikle yaralanma, kazalar ya da hastalıkların teşhisi gibi durumlarda farklı açı ve kesitlerle görüntüleme yapan bir tanı yöntemidir.

Multidedektör BT Kolonografi ve Sanal Kolonoskopi

bilgisayarlı tomografiyle kolonun detaylı görüntülenmesini sağlayarak polipleri ve tümörleri tespit eder.

Moleküler Testler

Moleküler testler hastalığın tanısı, gelişimi ve tedavisinde kullanılır.

PET-BT (FDG, DOTATATE, FAPI) 

Damar yoluna enjekte edilen özel bir sıvı (radyoaktif madde) ile bilgisayarlı tomografide görüntüleme alınan bir tanı yöntemidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik alan ve radyo dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir.

Gastrointestinal Sistem Fizyoloji Testleri

Yüksek rezolusyonlu özofagus manometre, yüksek rezolusyonlu anorektal manometre, balon atım testi, lapalı dışkı tutma testleri de kullanılan yöntemler arasında yer alır.

Tedavi Ekibi

Gastrointestinal kanser türlerinde multidisipliner bir ekip çalışması sağlanmaktadır. Sindirim sistemi kanserlerinin çok yönlü incelenmesi, hastalığın tanısı, seyri ve tedavisi açısından son derece önemli bir rol oynar. 

Gastrointestinal kanserlerin tanı ve tedavisinde hizmet veren ekinimiz;

 • Gastroenteroloji 
 • Genel Cerrahi 
 • Nükleer Tıp 
 • Patoloji 
 • Radyoloji 
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi (Medikal) Onkoloji
 • Pelvik Taban Ünitesi

Hedeflerimiz 

 • Gastrointestinal kanserlerin tanı ve tedavisinde güncel yöntemleri kullanmak ve geliştirmek
 • Bireyselleştirilmiş tedavi yöntemlerini ilgili tüm branşların ortak kararı ile tümör konseyinde planlamak 
 • Hastaların yaşam kalitesini tedavi sürecinde ve sonrasında korumak
 • Gastrointestinal kanserlere yönelik koruyucu yöntemleri yaygınlaştırmak

Özel Birimler Kompleks Onkoloji Merkezi 

 • Kalıtsal (Ailesel) Kanserler 
 • Moleküler Onkoloji 
 • Moleküler Patoloji 
 • Onkolojik Cerrahi 
 • Robotik Cerrahi
 • Gastroenteroloji ve Koloproktoloji Cerrahisi
 • Tanısal Endoskopi ve İleri Endoskopi Merkezi
 • Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
 • Pelvik Taban Ünitesi (Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma), Anal İnkontinans (Dışkı Kaçırma), Dışkılama bozuklukları ( kabızlık, pelvik ağrı ), Cinsel fonksiyon bozuklukları

İkinci Görüş Birimi

 • Sindirim sistemi kanserlerinin tanı, tedavi ve yönetimi karmaşık olabilmektedir. Hastalığınızla ilgili anlayamadığınız veya soramadığınız noktalar olabilir. 
 • Organ kaybının, büyük ve riskli ameliyatların, ağır ilaç tedavilerinin gündeme geldiği, önerilen tedavilere devam etmekte zorlandığınız, tedavilerin fayda etmediği, nadir görülen deneyimin ve branşlaşmanın önem kazandığı tümörlerde ikinci görüş faydalı olabilir.
 • Sindirim sistemi kanserleri alanında deneyimli uzmanlarımızla yapacağınız görüşmede sorularınıza detaylı bir şekilde yanıt alabileceksiniz.
 • Tedavi ekibimizin katıldığı multidisipliner konsey toplantılarımızda hastalarımızın tanı ve tedavileri  tartışılıp, kanıta dayalı tıbbi bilgiler eşliğinde en uygun tedavi seçenekleri belirlenir.

Gastrointestinal Kanser Belirtileri

Gastrointestinal (sindirim sistemi) kanser belirtileri her zaman için şiddetli belirtiler vermeyebilir. Aşağıdaki durumların uzun süre devam etmesi halinde en kısa süre içerisinde bir doktora başvurmanız tavsiye edilir. Gastrointestinal (sindirim sistemi) kanser belirtileri arasında;

 • Karın ağrısı, şişkinlik, hassasiyet veya rahatsızlık 
 • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (kabızlık, ishal, tam boşaltamama hissi)
 • Kanlı dışkılama
 • Sarılık
 • İştah kaybı 
 • Bulantı/kusma
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Yorgunluk  gastrointestinal kanserlerin sık görülen semptomlarıdır. Yine de kanserlerin türüne göre farklı belirtiler gelişebilir ya da farklılık gösterebilir. 

Gastrointestinal Kanserlerin Tedavi Yöntemleri 

Gastrointestinal (sindirim sistemi) kanserlerin tedavi yöntemleri; kanserin yayılımı, türü, boyutu ve hastanın genel sağlığına göre farklılık gösterebilir. Gastrointestinal kanserlerin tedavisi multidisipliner bir çalışmayla yapılır ve farklı tedavi yöntemleri bir arada kullanılarak yapılır. Gastrointestinal (sindirim sistemi) kanserlerin tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları ise; 

 • Kemoterapi 
 • Kişiselleştirilmiş Tedavi 
 • Hedefe Yönelik (Akıllı İlaç) ve Biyolojik Tedavi
 • Radyoterapi (IMRT, Stereotaksi, Brakiterapi) 
 • İmmünoterapi
 • İleri Endoskopi ve Gelişimsel Gastroenteroloji (Endoskopik Submukozal Diseksiyon, Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Endoskopik stent uygulamaları ) 
 • Laparoskopik Cerrahi 
 • Robotik Cerrahi (da Vinci) 
 • Isıtılmış Kemoterapi (HIPEC) 
 • Radyonüklit Tedavi (Lutesyum-177, Yttrium-90)
 • Arter Hedefli Tedaviler (TARE, TAKE, Kemosatürasyon) 
 • Radyofrekans Ablasyon (RF, MWA)
 • Pelvik Fizyoterapisi ve Biofieedback tedavisi
 • Stoma Bakımı
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?