Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Nedir?

Kolon, diğer adıyla kalın bağırsak ince bağırsak ve anüs arasında bulunan yaklaşık 1, 5-2 metre uzunluğundaki sindirim sistemi organıdır. Kalın bağırsaklar incelip kalınlaşan bir yapıda olup, genişlik çapı 2-8 cm aralığında değişmektedir. 

Kalın bağırsaklarda posa haline gelmiş sindirim artıkları bulunur. Posa haline gelmiş ürünlerdeki su ve mineraller kalın bağırsakta emilir. Sindirim yanı sıra kalın bağırsaklar bazı B vitaminleri ve K vitaminin sentezinde rol oynar. Kalın bağırsaklarda tüm bu süreçlerden sorumlu olan bakterilerin oluşturduğu flora tabakası bulunur. Flora tabakasının bozulması sonucu bağırsak hastalıkları yaşanır. Floranın pozitif etkilenmesi için lifli yani sebze yönünden zengin beslenmek gereklidir. 

Kolon (kalın bağırsak) kanseri bu bölgedeki hücrelerin yapılarının bozularak kontrolsüzce büyüyüp çoğalmaları sonucu ortaya çıkar. Kolon kanserinin teşhis ve tedavisi için güncel araştırmalar yoğunlukla devam etmektedir. Buna rağmen kolon (kalın bağırsak) kanserleri halen tüm dünyada en önemli sağlık problemlerinden biri olup her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam etmektedir.

Kolon kanserinin gelişimi genellikle iyi huylu tümörler yani adenomlar üzerinden oluşur. İlerleyen yaşla birlikte adenomların sayısında artış olur. Adenomlar uzun süre sessiz ilerleyebildiğinden hastalığın erken belirtileri fark etmek kolay olmayabilir. 

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Türkiye’de Görülme Sıklığı
Kolon (kalın bağırsak) kanseri, Türkiye’de görülme sıklığı en yaygın olan 5 kanser türünden biridir. Bütün dünya genelinde en çok görülen 3 kanser türünden biri kolon (kalın bağırsak) kanseridir. Diğer yaygın kanser türleri; akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve mide kanseridir. 

Mide ve kolon kanserinin en yaygın görülen kanser türleri arasında bulunup, sindirim siteminin üyeleri olmaları sağlıklı beslenmenin önemini ortaya koymaktadır. Beslenme alışkanlıklarını sağlıklı olanlar ile değiştirerek sindirim sistemi kaynaklı kanserlerin önlenmesi kolaylaştırılır. 

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları; mümkünse geceleri 7-9 saat aralığında uyumak, yeterli miktarda su tüketmek, işlenmiş ve paketli gıdaları tüketmemek, yaşa ve kondisyona uygun düzenli egzersiz yapmak, alkol ve sigaradan uzak durmak olarak özetlenebilir. Düzenli spor, dengeli beslenme ve iyi uyku ile kişinin stresini yönetmesi de kolaylaşacaktır. 


Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Nedenleri

Kolon (kalın bağırsak) kanserinin nedenleri; genetik yatkınlık, bağırsak polipleri, yüksek radyasyona maruz kalmak ve çevresel etkilerdir. Çevresel etkilerle birlikte yaşam alışkanlıkları kolon kanserinin diğer nedenleridir. 

Hayvansal besinlerin aşırı tüketimi ve bitkisel besinlerin tüketiminin azlığı kolon kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. İşlenmiş ve paketli gıdalar yüksek oranda yağ ve tuz içerirler. Trans yağlar, hayvansal yağlar ve yanmış yağlar başta sindirim sistemi olmak üzere tüm vücut sağlığını olumsuz yönde etkiler. Lifsiz beslenmek bağırsak hastalıklarının ve kolon (kalın bağırsak) kanserinin bilinen nedenlerinden biridir. Yoğun alkol tüketimi ve sigara kullanımı kanserlerin bilinen önemli nedenlerindedir. 

Düzenli ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek tüm hastalıkların önlenmesinde ve kronik hastalıklarda yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemlidir. 

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Risk Faktörleri

Kolon kanserinin risk faktörleri bulunmaktadır ancak yine de kolon kanseri olan insanların yüzde 75’i belirlenmiş risk grubunun dışında kalabilmektedir. Bu nedenle kalın bağırsak kanser belirtilerine sahipseniz, doktora başvurmalısınız. Hemen her kanser türünde olduğu gibi erken evrelerinde teşhis edilen kalın bağırsak kanserinin tedavi edebilme olasılığı daha yüksektir. 

Kalıtımsal Faktörler ve Ailede Kanser Öyküsü

Ailesinde kolon kanseri ya da kalın bağırsak polipleri öyküsü bulunan insanların kolon kanseri geliştirme ihtimali, bulunmayanlara oranla yüksektir. Özellikle 1. Derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri ya da polip öyküsü bulunan insanlar kolon kanseri risk grubundadır.

Polipler

Kalın bağırsakta bulunan polipler, kalın bağırsak kanserinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Kanserli doku, genellikle polip üzerinden oluşmaya ve yayılmaya başlar. Bu nedenle polipleri bulunan kişilerin düzenli olarak hekim kontrolünden geçmeleri ve kendilerindeki belirtileri izlemeleri önemlidir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (Crohn ve Ülseratif Kolit)

Uzun süreli ülseratif kolit ve crohn hastalığı bağırsak kanserinin risk faktörlerindendir. İnflamatuar bağırsak hastalıklarına sahip kişilerin 50 yaşını beklemeden düzenli olarak tarama testlerini yaptırmaları gerekir.

Radyasyon Maruziyeti

Uzun süreli radyoterapi sonucu kolon kanseri oluşma riski artar. 

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları
Bağırsaklar, mide ile birlikte sindirim sistemi organlarından biridir. Bitkisel ürünlerin hemen hepsi yüksek oranda lif içerirken, hayvansal ürünler ve kırmızı et lif yönünden fakirdir. Lifsiz beslenmek yani ağırlıklı olarak hayvansal yağ ve kırmızı et tüketmek ile kolon kanseri arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Kırmızı etin ve hayvansal yağların çok tüketimi, işlenmiş ve paketlenmiş gıdalar başta bağırsaklar ve mide olmak üzere tüm vücut sağlığı için olumsuz etki eder. Lifli gıdalarla beslenmek kalın bağırsakların sağlığı için gereklidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek bağırsak kanseri riskini azaltacaktır. 

Kalıtımsal ve ailesel faktörler, polipler, adenomlar, crohn ve ülseratif kolit, yüksek radyasyon ve sağlıksız beslenmek kolon kanserinin başlıca risk faktörleridir. Bu faktörler dışında bağırsakların sağlığını ve genel vücut sağlığını tehdit eden faktörler şu şekildedir:


Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Belirtileri

 • Tuvalet alışkanlıklarının değişmesi, uzun süreli kabızlık ya da ishal
 • Sık sık tuvalete gitmek ama yine de yetersiz dışkılamak
 • Rektum bölgesinde ağrı ve kramplar
 • Rektumda kanama
 • Dışkı renginin değişmesi
 • Dışkıda kan görülmesi ya da mukus görülmesi
 • Dışkının boyutunun olağandışı değişmesi, çok ince ve uzun parçalar halinde dışkılamak
 • Bel bölgesinde rahatsızlık ve şişkinlik
 • Halsizlik, dinlemeye rağmen geçmeyen yorgunluk
 • İştahsızlık 
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Planlanmamış kilo kaybı
 • Alt karın bölgesinde ağrı ve kramplar
 • Alt karın bölgesinde ele gelen kitleler
 • Dışkıdaki ya da anüsteki kanamaya bağlı olarak kansızlık

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Tanı Yöntemleri

Hekim öncelikle aile öykünüze ve tıbbi öykünüze başvuracaktır. Ardından fizik muayene ve kolon (kalın bağırsak) kanserden şüphelenmesi halinde bir takım tetkikler isteyecektir.

Kolon kanserinin tanısı ilk etapta endoskopik tetkikler (kolonoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, sanal kolonoskopi)  esnasında alınan örneklerin patoloji laboratuvarında değerlendirilmesiyle konur. Kanser tanısının kesinleşmesinin ardından hastalığın değerlendirmesinde ve hastalık evresinin belirlenmesinde görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Akciğer filmi, tüm karın bilgisayarlı tomografisi (BT), ultrasonografi (US), manyetik rezonans görüntüleme (MR), endorektal ultrasonografi (ERUS), pozitron emisyon tomografisi (PET) hastanın ve tümörün özelliğine göre istenen diğer incelemelerdir. Bu değerlendirme sonucunda hastalığın evresi belirlenir ve tedavi planı oluşturulur. 

Hastalığın seyri ve vücuda olabilecek diğer etkilerini saptamak için tam kan sayımı, biyokimyasal tetkikler gibi kan testleri de kullanılır. Bu kan testlerinden bir tanesi olan CEA (karsinoembriyonik antijen) tetkiki kalın bağırsak kanserlerinde yükselen bir belirteçtir ve hastalığın tanı ve takibinde kullanılabilmektedir.


Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Evreleri

Kolon (kalın bağırsak) kanserinin uygun tedavisi için evreleme yapılmaktadır. Kolon (kalın bağırsak) kanserinde evreleme, diğer birçok kanser türünde olduğu gibi TNM isimli teknikle yapılmaktadır.  Kolon kanserinin 0’dan 4’e kadar toplamda 5 evresi vardır.

TNM tekniği, tümör, lenf düğümü ve metastaz terimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşur. Açılımı şu şekildedir:

T- Tümör (Tumor): Tümörün boyutu ve yerini ifade eder.

N- Lenf Nodülü (Node): Kanserli hücrelerin lenf düğümlerine ve lenf sistemine yayılımını ifade eder.

M- Uzak Metastaz (Metastasis): Kanserli hücrelerin uzak organ ve dokulara yayılımını ifade eder.

Kolon kanserinde evrelere göre ilerleme oldukça, kolonun içinden dışına doğru kanserli hücrelerin yayılımı olur. Kolon kanserinin yayılımı sırasıyla; mukoza, submukoza, kas tabakası, seroza ve lenf nodları şeklinde olmaktadır.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Evre 0

Kolon kanserinin erken aşamasıdır. Karsinoma in stu veya intramukozal karsinom olarak da isimlendirilir. Bu evrede kanserli hücreler yalnızca mukoza içinde bulunur. Kolon kanseri tedavisinin başarı oranının en yüksek olduğu evredir. Kanserli hücrelerin bulunduğu polipler cerrahi operasyonla alınabilir. 

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri 1. Evre

Kolon kanserinin ilk evresinde kanserli hücreler mukoza tabakasını geçerek, mukoza altına (submukoza katmanı) ya da kas katmanına (muskularis) ulaşmıştır. Ancak tümörlü hücreler kolon duvarının tüm katmanlarını tutmamıştır, seroza tabakasında bulunmaz. Kanserli hücreler kolonla sınırlıdır, lenf düğümlerinde izlenmezler. Cerrahi operasyonla kolonun etkilenmiş kısmı alınabilir. 

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri 2. Evre

Kolon kanserinin 2. Evresinde kolon duvarının tüm tabakaları kanserli hücreler tarafından tutulmuştur. Mukoza, submokuza, kas tabakası, seroza tabakasında kanserli hücreler bulunabilir. Kanserli hücrelerin ilerleme derinliğine göre 2. Evre alt evrelere ayrılır. 

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri 3. Evre

3. Evre kolon kanserinde, kanser çevre dokulara yayılmıştır. Bölgesel lenf bezlerinde ve diğer çevre dokularda kanser tutulumu vardır. 

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri 4. Evre

Kalın bağırsak kanserinde 4. evde, kolon kanserinin ilerlemiş, son evresidir. Kanserli dokular; kolonda, çevre dokularda, bölgesel lenf bezlerinde bulunur ve uzak metastaz yapmıştır. Kolon kanserinde uzak metastaz sıklıkla akciğer ve karaciğerde görülür.


Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Tedavi Yöntemleri

Kolon kanserinin tedavisi için çeşitli yöntemler birlikte ve sırayla kullanılabilirler. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları; cerrahi, kemoterapi yani ilaç tedavisi ve radyoterapi yani ışın tedavisidir.

Bu yöntemlerden hangilerinin kullanılacağını belirlemek için, hekim tarafından kolon kanserinin evresinin ve seyrinin bilinmesi gerekir. Hastalığın tanısının ardından tedavi planı oluşturulur. Hastalığın seyrine göre tedavinin planı güncellenebilir.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde Cerrahi Tedavi Yöntemi

Özellikle erken evre kolon kanserinin tedavisi için kullanılan yöntem ameliyattır. Kolektomi adı verilen bu cerrahi işlemle, kolonun tümörden etkilenmiş kısımları çıkartılır. Tümörün yerleşim yerine göre, bağırsağın bir bölümünün ya da tümünün çıkartılması gerekebilir. Kolektomi ameliyatları açık ya da kapalı yani laparoskopik yöntemle uygulanabilir. 

Kolektomi ameliyatı sırasında tümörün boyutu ve derinliğine bağlı olarak kalın bağırsağın kalan kısımları birleştirilebilir. Bu cerrahi işleme anastomoz ismi verilir. Bazı durumlarda kalın bağırsak karın duvarından dışarı çıkartılabilir. Bu cerrahi işleme kolostomi adı verilir. Kolostomi kalıcı ya da geçici bir süre için uygulanabilir. 

Kolon kanserinin ilerlemiş evrelerinde çevre dokularda ve bölgesel lenf düğümlerinde tutulum olur. Bu durumda cerrahi operasyonla tümörden etkilenmiş çevre dokular ve lenf nodları da cerrahi işlemle çıkarılır. Kolon kanserinin 4. Evresinde görülen uzak metastazlar ile hastanın ve tümörün uygunluğuna bağlı olarak karaciğer ve akciğerdeki tümörlü alanlar çıkarılabilir. Metastaz kökenli tümör tutulumlarının çıkarıldığı cerrahi operasyonlara metastazektomi adı verilir.

Kolon kanserinin erken evrelerinde yalnızca kolektomi operasyonu yeterli olabiliyorken, 3. Evre ve 4. Evre kolon kanserinde ameliyat öncesinde ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi tedavisi, tümörlü hücrelerin çoğalıp yayılmasını engeller. Kemoterapi kolon kanserinin birincil tedavi yöntemi değildir. Cerrahi operasyonların öncesinde ve sonrasında kullanılabilir. Kolon kanserinin ilerlemiş 4. Evresinde semptom giderici ve hastanın hayat kalitesini iyileştirici amaçla kullanılabilir. Hastanın durumuna ve tümörün yapısına göre; hekim tarafından kemoterapi uygulamaları damardan ya da hap şeklinde yapılması kararlaştırılır.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde Radyoterapi

Radyoterapi tedavisi yüksek enerjili ışınların tümörlü hücreleri hedef alarak, kromozom yapılarını çoğaltmalarını engelleyecek biçimde mutasyona uğratmasıdır. Radyoterapi hareketli organlarda dolayısıyla kolon kanserinde sık kullanılan uygulamalardan biri değildir.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde İmmünoterapi

Hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin tümöre karşı aktivitelerini arttırmaya yönelik bir tedavi türüdür. Kolon kanserinde immünoterapi tedavisi cerrahi operasyon sonrasında, hastalığın tekrarlama ihtimaline karşılık uygulanabilmektedir.

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler

Kemoterapiye yanıt vermeye kolon kanserlerinde, hedefe yönelik tedavi seçeneği kullanılabilmektedir.

Kolon kanserinin tedavisi hekim tarafından; hastanın genel sağlık durumuna, kanserin evresine göre planlanmaktadır. Hastalığın seyrine göre tedavi planı hekim tarafından güncellenebilir. 

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserinden Korunma Yolları

Kolon kanserinin yapısal risk faktörleri değiştirilemez ancak çevresel faktörlerin ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kolon kanserinden korunmaya katkı sağlanabilir. Kolon kanserinden korunmak için;

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek

Hayvansal ürünlerin ve kırmızı etin tüketimi sınırlandırılmalı, günlük lif alımı artırılmalıdır. İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. 

Sigara kullanımında kaçınmak

Sigara kullanımı başta akciğer ve dolaşım sistemi olmak üzere, tüm kanser türleri için risk faktörüdür. Sigara tüm vücuda olumsuz etkileri kanıtlanmış kanserojen bir üründür.

Yoğun alkol kullanımından kaçınmak

Tüm toksik ürünlerde olduğu gibi alkol de vücutta bir yere kadar tolere edilir. Ancak düzenli ve aşırı alkol tüketimi karaciğerlerin ve tüm sindirim sisteminin sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Stresi yönetmeyi öğrenmek

Stres vücudun olağan işlevleri için gereklidir. Uyanmak gibi rutin ya da tehlike anlarında hızlı karar alabilmek gibi akut durumlar için stres gereklidir. Ancak yönetilemeyen yüksek stres vücut için yıkıcı etkilere sahiptir. Stresi yönetebilmek için düzenli uyumak ve düzenli olarak egzersiz ya da meditasyon yapmak önerilebilir. 

İdeal kiloyu korumak

İdeal kiloyu korumak hemen her sağlık sorununa karşı vücudun direncini artıracaktır. İdeal kilonun üzerinde ya da obez olmak; sindirim sisteminin hastalıklarına, kalp ve dolaşım sorunlarına, omurga hastalıkları ve diyabete neden olabilir.

Yaşa ve kondisyona uygun bir egzersiz programı oluşturmak

Yaşa ve kondisyona uygun bir egzersiz programı oluşturmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunması için gereklidir. Düzenli olarak egzersiz yapmak; vücudun direncinin artırılmasına ve kolon kanseri de dahil tüm sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Yeterli kalsiyum ve D vitaminine sahip olmak

Kanserli hücrelerin kontrolsüz aktivitelerinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Tarama testlerini yaptırmak

Tarama testleri özellikle risk grubunda olanlar için önemlidir. Herhangi bir şikayet olmaksızın 50 yaş üzerinde herkesin dışkıda kan ve kolonoskopi tetkiklerini yaptırması gereklidir. Kanserin erken tanısı tedavinin başarısını artırmaktadır.

Kolon Kanseri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kalın bağırsak kanserinde hastalığın seyrini ne belirler?

Kalın bağırsak (kolon) kanserinin seyrini etkileyen faktörler; kanserin evresi, tümörün yerleşimi ve boyutu, tümörün derecesi ve yapısı, lenf dolaşımı ve metastazın varlığı, genetik ve moleküler faktörlerdir. Kanserin erken evrelerinde tedavinin başarı oranı daha yüksektir. Tümörün yerleştiği bölge ve boyutu hem çevre dokulara yayılım hem de tedavinin seyri için belirleyici olmaktadır. Tümör farklı hücre tiplerinden oluşmuş olabilir. Hücrenin tipi gibi tümörün derecesi de hasatlığın seyrini etkiler. Küçük dereceli tümörlerin büyüme yayılma hızı daha düşüktür. Kanser bölgesel lenf düğümlerini etkileyebileceğinden lenf dolaşımı hastalığın seyrini etkiler. Metastaz yani uzak organlara yayılım yine hastalığın seyrini etkiler. Kanserden etkilenen organa bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri gerekebilir. Bazı genetik mutasyonlar hastalığın seyir hızını artırabilir.

Karaciğer ve akciğere sıçramış hastalık tedavi edilebilir mi?

4. Evre kolon kanserinde uzak organ metastazları görülür ve kanserin ilerlemiş son evresidir. Karaciğer veya akciğere metastaz yapan kolon kanserinin tedavisi, erken evredeki kolon kanserinin tedavisinden daha zorlu olabilir. Ancak her hastanın özgül durumu ayrıca değerlendirilmelidir. Kanserin ilerlemiş son evrelerindeki tedavilerin amaçlarından biri; semptomların etkilerinin giderilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Erken tanı için neler yapılmalı?

Son yıllarda meme kanseri bilincinin artması sayesinde hastalara daha erken tanı konabiliyor. Erken tanı için doğurgan yaş grubundaki her kadının her ay düzenli olarak memesini muayene etmesi ve sorun fark ettiğinde genel cerrahi uzmanına başvurması temel unsur. Risk grubunda olmayan kadınların, hiçbir yakınması olmasa bile 40 yaşından sonra senede bir kez klinik meme muayenesi olmaları ve mamografi çektirmeleri son derece önemli. Risk grubundaki kadınlar ise hekimleri ile bu durumu konuşmalı ve kişiselleştirilmiş bir tarama politikası çerçevesinde izlenmeli.

Kalın bağırsak kanserinin gelişimi önlenebilir mi?

Kalın bağırsak kanserinden korunmak için; sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek ve rutin kontrollerden geçmek gerekir. 50 yaşından itibaren herkesin, risk grubunda bulunan kişilerin ise daha erken yaşlardan itibaren kolonoskopi ve dışkıda kan testlerini yaptırması önemlidir. Düzenli kontroller hastalık varsa da erken evrelerinde tespit edilmesini ve tedavisinin başarı ihtimalinin yükseltilmesini sağlar. Düzenli gece uykusu, sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durma, düzenli egzersiz yapma, stresi yönetmeyi öğrenmeyle sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinilebilir. Böylece yalnızca kolon kanserine karşı değil her türlü hastalığa karşı vücudun direnci artırılır. Herkesin vücuduna kendine özgündür. Bedenimizi dinlemek ve uzun süreli şikayetleri önemseyerek bir uzamana danışmak çok önemlidir.

Kalın bağırsak kanseri hastaları tedavi sonrası nasıl takip edilir?

Kalın bağırsak kanseri hastaları tedavi bitiminden itibaren ilk 2 yıl 3 ayda bir, ikinci yıl ile beşinci yıl arasında 6 aylık aralıklarla kontrol edilirler. Bu kontrol sırasında hastalığın evresine bağlı olarak CEA testi, bilgisayarlı tomografi, kolonoskopi gibi tetkiklerle takip edilirler.

Ülseratif Kolit kolon kanserine yol açar mı?

Ülseratif kolit takibini gerektiren bir hastalıktır. Uzun yıllar devam eden ülseratif kolit, kolon kanseri için risk oluşturur. Ülseratif koliti bulunan kişiler, risk grubundadır ve düzenli olarak tarama testlerini yaptırmalıdır.

Kolon kanserinin erken teşhisi için hangi testler yapılıyor?

Kolon kanserinin erken taranması için yapılan testler; Kolonoskopi, Dışkıda gizli kan bakılması, Bilgisayarlı tomografi (BT) kolonografisi, Fleksible sigmoidoskopi, Dışkıda DNA testleridir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler