Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Safra kesesi kanseri , safra kesesinde bulunan hücrelerin olağan yapılarının bozulması sonucu kontrolsüzce büyüyüp çoğalması sonucu meydana gelen bir kanser türüdür. Safra kesesi; karaciğerin alt kısmında bulunan armutsu biçimli, kasılabilen, karaciğer safralarının toplandığı bir torbadır. Safra kesesini oluşturan dört bölüm vardır. Kanserli dokular genellikle safra kesesinin korpus ve fundus kısımlarında oluşmaya başlar.

Safra kesesi kanseri genellikle ilerlemiş yaşla ortaya çıkar. Safra kesesi kanserinin kadınlarda görülme olasılığı erkeklerden 3 kat daha fazladır. Bu nedenlerle safra kesesi kanseri genellikle ilerlemiş yaşta kadınlarda görülür.

Hastalık erken evrelerinde belirti vermeyebilir ancak agresif seyreden bir kanser türüdür. Ancak safra kesesi kanseri hastalarının tamamına yakınında safra kesesi iltihabı, taşı ya da polipleri bulunur. Bu durumda rutin kontrollerden geçmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, safra kesesi kanserinden korunmanın etkin yöntemleridir.


Safra Kesesi Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Safra kesesi kanserinin belirlenmiş kesin nedenleri yoktur. Ancak safra kesesi taşlarının ve poliplerinin safra kesesi kanseri olma olasılığını arttırdığı bilinmektedir. Bunun dışında kanser yapıcı etkileri kanıtlanmış; sigara, alkol, rafine şeker gibi ürünlerden sakınmak önemlidir.

Safra kesesi kanseri kadınlarda ve ileri yaşta daha sık görülmektedir.

Risk Faktörleri

 • İlerlemiş yaş
 • Kadın olmak
 • İdeal kilonun üzerinde olmak, obezite
 • Safra kesesinin kalsifikasyonu
 • Safra kesesinde taş oluşumu
 • Safra kesesinde bulunan polipler ve kronik iltihap
 • Kronikleşmiş salmonella enfeksiyonları
 • Safra yolu-kanalı hastalıkları
 • Genetik faktörler

Safra Kesesi Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Safra kesesi kanseri erken evrelerinde tipik olmayan belirtiler verebilir. Safra kesesi kanseri yaygın olmayan ve tipik belirtiler vermeyen bir kanser türü olduğundan tanısı genellikle rutin kontroller sonucunda konur. Safra kesesi kanseri risk grubundakilerin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeleri, kanseri erken evrelerinde teşhis edebilmek için önemlidir.

Safra kesesi kanserinin yaygın belirtileri şu şekildedir:

 • Karın bölgesinde hissedilen şişlik ve doluluk hissi
 • Şiddetli karın arısı
 • Mide bulantısı ve iştahsızlık
 • Planlanmamış kilo kaybı
 • Mide bulantısı, kusma
 • Nedeni bilinmeyen yüksek ateş
 • Ten renginde ve gözlerin beyaz kısmında sararma
 • Vücutta kaşıntı
 • Sindirim problemleri
 • Koyu renkli idrar ve beyaza yakın renkte dışkılama

Safra Kesesi Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Safra kesesi kanserinin teşhisi, görüntüleme yöntemleri ve tahliller kullanılarak yapılmaktadır. Safra kesesinde taş ya da polip bulunan kişiler, safra kesesi kanseri ihtimaline karşılık düzenli olarak hekim kontrolünden geçmelidir.

Safra kesesi kanserinin belirtileri gözlendiğinde, ayırt edici olmayan bu semptomların hangi sağlık sorunlarına işaret edeceğini değerlendirmek için kan tahlilleri kullanılabilmektedir.

Safra kesesinde bulunan tümörün yerini saptamak ve tümörlü dokuların biçim ve boyutunu saptamak amacıyla ultrason kullanılır. Bu yönteme ek olarak hastanın yemek borusu kullanılarak izleme yapılabilen endoskopik görüntülem e araçları kullanılmaktadır.

Safra kesesi kanserinin teşhis ve tedavisi için laparoskopi tekniği kullanılabilir. Bu teknikte tümör dokusunun yerleşimini, safra kesesinin ve diğer organların yapısını incelemek için karından içeri minik bir kesi ile girilir. Bu kesiden görüntüleme yapılabilmekte ve tümörün yerleşimi ile boyutu hekim tarafından değerlendirildikten sonra cerrahi operasyonlar yürütülebilmektedir.


Safra Kesesi Kanseri Evreleri

Safra kesesi kanserinin tanı ve tedavisinde hastalığın hangi evrede olduğu önemlidir. Hastalığın evresine ve tümörün yayılım duruma göre uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için hekim, evreleme yapacaktır. Birincil tümörün konumu ve boyutu, lenf düğümlerinin tümörden etkilenme durumu ve uzak-yakın metastaza bağlı olarak evreleme yapılır.

Evre 0: Kanser sadece safrakesesinin içini saran epitel tabakası içerisindedir.

Evre 1: Bu evrede tümör epitel dokusunun altına veya kas tabakasına yerleşimlidir.

Evre 2a: Bu evrede tümör kas tabakasını aşarak karın iç zarına bitişik fibröz dokuyu tutmuştur.

Evre 2b: Bu evrede tümör kas tabakasını aşarak karaciğere bitişik fibröz dokuyu tutmuştur, ancak karaciğer yayılımı yoktur.

Evre 3a: Kanser doğrudan karaciğere veya komşuluğunda bulunan mide, oniki parmak barsağı, kalın barsak, pankreas veya karaciğerin dışında bulunan safra kanallarında bulunabilir. Lenf düğümü metastazı yoktur.

Evre 3b: Kanser karaciğere kan götüren ana damarlar olan portal ven ya da hepatik arteri tutmuştur, bunun yanı sıra üçten az sayıda lenf düğümü tutulumu vardır.

Evre 4a: Tümör karaciğere kan götüren ana damarlar olan portal ven ya da hepatik arteri tutmuş ya da karaciğer dışında 2 veya daha çok organda tutulum göstermektedir. Üçten az sayıda lenf düğümü tutulumu görülebilir. Uzak metastaz yoktur.

Evre 4b: Tümörün yayılımını gözetmeksizin 4’ten fazla lenf düğümü tutulmuştur ancak uzak metastaz yoktur. Tümör yayılımı veya lenf düğümü tutulumu gözetmeksizin uzak metastaz olması halinde de Evre 4b kabul edilir.


Safra Kesesi Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Cerrahi operasyonlar , safra kesesi kanseri tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Cerrahi operasyonların öncesinde veya sonrasında kemoterapi de kullanılabilmektedir. Safra kesesi kanserinin tedavi yöntemleri, hastalığın evresine bağlı olarak hekim tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle hastalığı erken evrelerinde saptamak önemlidir.

Hastalığın ilerlemiş evrelerinde lenf düğümleri, karaciğer ve diğer organlar tümörden etkilenmiş olabilirler. Özellikle safra kesesi kanserinin son evrelerinde, tümörlü dokuların tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir. Bu durumlarda yapılacak çeşitli girişimler ve ilaç tedavileriyle hastanın genel durumunun iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.

Safra Kesesi Kanserinden Korunmanın Yolları

Safra kesesi kanseri agresif ilerlemesine karşılık yaygın bir hastalık değildir. Bu nedenle risk grubunda olanlar ve hastalığın belirtilerine sahip olanlar rutin kontrollerini düzenli olarak yaptırmalıdır. Bunun dışında sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, genel vücut sağlığının iyileşmesine yardımcı olacağı için safra kesesi kanserinden korunmanın yollarından biridir.


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı Yayımlanma Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?