Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler
Torasik çıkış sendromu, göğsün üst kısmındaki sinirler ve kan damarları üzerindeki baskıya bağlı olarak omuz, kol veya eli etkileyen bir dizi semptomdan oluşan bir durumdur.

“Torasik çıkış”, köprücük kemiği ve ilk kaburga arasındaki boşluğun adıdır. Kaza, hamilelik veya doğumsal gelişim farklılıkları nedeniyle hasar görebilir veya daralabilir. Bu, bölgeden geçen sinirlerin ve kan damarlarının üzerinde basıya neden olarak, ilgili taraftaki kolda ağrı ve uyuşukluğa neden olur.

Torasik çıkış sendromu her yaşta görülebilir. Özellikle yüzme, tenis, voleybol gibi kol ve omuz hareketlerinin tekrarlanmasını gerektiren sporcularda toplumun geneline kıyasla daha yaygın görülebilir.

Anatomik olarak birinci kaburga ile köprücük kemiği arasından kollara kan taşıyan atardamarlar, kollardan kan toplayan toplardamarlar ve kolları harekete geçirip, kolların duyularını taşıyan sinirler geçer.

Köprücük ve birinci kaburga birbirine yakın olduğu zaman, bu önemli sinirleri ve kan damarlarını sıkıştırabilir; bu duruma da torasik çıkış sendromu denir. Torasik çıkış sendromu aşağıdaki sebeplerden dolayı meydana gelebilir:

 • Boyun, köprücük kemiği veya kaburga travması
 • Yazma, mouse kullanma, vb. tekrar eden hareketler sonucu
 • Voleybol, tenis, golf, yüzme gibi sporların profesyonel şekilde yapılması
 • Duruş bozuklukları
 • Bir uyku bozukluğu
 • Sırt yaralanması
 • Üst göğüste veya koltuk altında tümör veya genişlemiş lenf düğümleri
Torasik çıkış sendromunun en sık görülen semptomu omuz, kol, el ve parmaklarında ağrı veya uyuşmasıdır. Diğer belirtiler arasında şunlar olabilir:

 • Boyunda, kolda veya elde kavrama zayıflığı
 • Hareket kısıtlılığı
 • Kol ağrısı, şişlik veya sıra dışı kızarıklık
 • Boyun ağrısı
 • Siyanoz (cildin mavimsi bir renge dönmesi) 
 • His kaybı

Özellikle kollar yukarı kaldırıldığında veya “asker duruşu” adı verilen omuzların geride, göğsün şişkin durduğu pozisyonda hızlıca gelişen kolda uyuşukluk, soğuma veya ağrı torasik çıkış sendromunu düşündüren belirtilerdir.

Torasik çıkış sendromunun olası komplikasyonları arasında en önemlisi tromboemboli adı verilen, damar içerisinde kan akımının bozulmasından ötürü gelişen pıhtılardır. Koldan geçen bir damarın içerisinde oluşabilecek bir pıhtı, damardan kopması halinde akciğerlere kadar gidebilir (pulmoner emboli).

Yukarıda belirtilen belirtilerden bir veya birkaçına sahipseniz, hastalığın teşhis ve zamanında, komplikasyonlar ortaya çıkmadan tedavi edilebilmesi için hekime başvurmanız oldukça büyük önem taşır.

Şikayetlerinizi ve tıbbi öykünüzü dinledikten sonra hekiminiz yapacağı fizik muayenesinde torasik çıkış sendromundan şüphelenirse, tanıyı kesinleştirmek ve tedavi şeklini belirlemek için aşağıdaki gibi tetkikler talep edebilir:

Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması

Göğüs boşluğu ve torasik çıkıştaki anatomik yapıların görüntülenebilmesi için önemli bir radyolojik tetkiktir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

İlgili bölgedeki anatomik yapıları ve ayrıca sıkışmış dokulardaki ödem gibi hasarı görüntülemek için kullanılan bir tetkiktir.

Elektromiyografi (EMG)

Elektrikle uyarılan kas liflerinin potansiyelini ölçer. Böylece torasik çıkıştaki sinirlerin basıdan ne kadar etkilendiğini ortaya koyabilir.

Fiziki muayenede kan damarlarının da basıdan etkilenmiş olabileceğine dair bulgular varsa, hekiminiz aşağıdaki gibi tetkikler de talep edebilir:

Doppler ultrasonografi

Kan dolaşımındaki bozukluğu ve omuzla, kol bölgesindeki hareketleri görüntüler.

Anjiyogram

Bir MRI veya BT taraması sırasında kan damarlarının daha görünür bir hale gelmesi için damar yoluyla ilaç enjekte edilerek yapılan işlemdir.

Arteriyografi / Venografi

Kol veya kasık damarlarından bir kateter vasıtasıyla girilerek, damarların darlıklarının tespitinin yapılmasının yanı sıra, uygun şartlar altında stent, balon gibi işlemlerin de yapılmasına imkan tanıyan tetkiktir.

Erken teşhis edilen torasik outlet sendromu, fizik tedavi, anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesici ilaçlar tedavi edilebilir. Bazı hastalar kilo verme, düzenli beslenme ve spor gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar alabilir.

Bu tedavilerin etkili olmadığı, sinir hasarı gelişmesi açısından risk altında bulunan ya da sendromun kemiklerdeki anatomik bir bozukluktan kaynaklandığı hastalarda cerrahi yöntemler uygulanır. Cerrahi yöntemler genellikle köprücük kemiği bölgesinden veya koltukaltından yapılan kesilerle uygulanmaktadır.

Torasik çıkış sendromunun cerrahi tedavisi, sorunun kaynağına yönelik olarak, birinci kaburganın çıkarılması, bölgede sıkışıklığa sebep olan kasların ve tendonların gevşetilmesi gibi farklı şekillerde yapılabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?