Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Vaskülit Nedir?

Vaskülit, kan damarlarının iltihaplanmasına neden olan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir tıbbi terimdir. Anjiyit veya arterit olarak da adına rastlayabilirsiniz. Kan damarı duvarında, kalınlaşma, zayıflama, daralma ve yara izi gibi değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler kan akışını kısıtlayarak organ ve doku hasarına sebebiyet verir.

Birçok vaskülit türü olmasına karşın bazılarına çok nadir olarak rastlanılır. Vaskülit sadece bir organı veya birkaçını etkileyebilir. Durum kısa süreli ise akut vaskülit , uzun süreli devam ediyorsa kronik vasküli t adını alır.

Vaskülit herkesin başına gelebilir fakat bazı türler belli gruplar arasında daha yaygın seyretmektedir. Bazı vaskülit türleri , tedaviye gereksinim duymadan iyileşmektedir. Bazı şiddetli türler ise ilaç tedavisine ihtiyaç duymaktadır.

Vaskülit Nedenleri

Vaskülitin kesin nedeni tam manasıyla anlaşılmamıştır. Bazı türler, kişinin genetik yapısıyla alakalıdır. Diğerleri de bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanır.

Bağışıklık sistemi reaksiyonu için olası tetikleyiciler; hepatit B ve hepatit C gibi enfeksiyonlar, kan kanserleri , romatoid artrit , lupus , skleroderma gibi bağışıklık sistemi hastalıkları , belirli ilaçlara karşı gelişen reaksiyonlar sayılabilir.

Vaskülitten etkilenen kan damarları kanayabilir veya iltihaplanabilir. İltihap, kan damarı duvarının katmanlarının kalınlaşmasına neden olabilir. Ve kan damarlarının daralmasıyla, vücudun doku ve organlarına ulaşan kan miktarı ve beraberinde taşınan oksijen ve hayati besinler de azalır.

Vaskülit Risk Faktörleri

Vaskülit her yaşta, her cinsiyette, her ırkta ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Ancak sigara içmek, kronik hepatit B ve hepatit C enfeksiyonlarına sahip olmak, romatoid artrit, skleroderma veya lupus gibi bazı otoimmün hastalıklar vaskülit riskini artırır.

Vaskülit Komplikasyonları

Gelişen komplikasyonlar, vaskülitin türüne ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Tedavi amacıyla kullanılan bazı reçeteli ilaçlar yan etkilere neden olabilir.

Organ hasarı: Bazı vaskülit türleri şiddetli olabilir ve ana organlara zarar verebilir.

Kan pıhtıları ve anevrizmalar: Damarda kan akışını etkileyen pıhtı oluşumu gözlenebilir. Vaskülit nadiren bir kan damarının zayıflamasına ve şişmesine neden olan bir anevrizma oluşturur.

Görme kaybı veya körlük: Bu, tedavi edilmemiş dev hücreli arteritin olası bir komplikasyonudur.

Enfeksiyonlar: Zatürre ve kan enfeksiyonu gibi ciddi ve yaşamı tehdit eden durumları içerir.

Vaskülit Belirtileri Nelerdir?

Vaskülitin belirtileri kişiden kişiye, durumdan duruma değişiklik gösterir. Genellikle vücuttaki kan akışının azalmasıyla ilgilidir. Semptomlar erken ve hızlı gerçekleşebildiği gibi bazen hastalığın ileri aşamalarında da gelişebilir.

Vaskülitin Genel Belirtileri;
  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • Kilo kaybı
  • Genel ağrı ve acılar
  • Gece terlemeleri
  • Döküntü
  • Uyuşma veya halsizlik gibi sinir problemleri.

Sizi endişelendiren belirtilere sahipseniz hekiminizden randevu almanız önemlidir. Çünkü bazı vaskülit türleri hızla kötüleşebilir, o yüzden erken teşhis ve tedavi çok mühimdir.

Vaskülit Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Hekiminiz, tıbbi geçmişinizi öğrenip, fiziki muayenenizi yaparak işe başlayacaktır. Vaskülitle benzer semptomlar gösteren durumları elimine etmek için bazı tanısal testler ve prosedürleri uygulamak gerekecektir. Çünkü vaskülit tanısı nadir olarak doğrudan konulur.

Kan Testleri

Tam kan sayımı ile kanda yüksek düzeyde C-reaktif protein olup olmadığı, yeterli sayıda kırmızı kan hücresi olup olmadığını söyleyebilir. Ayrıca anti-nötrofil sitoplazmik antikor testi gibi belirli antikorları arayan kan testleri, vaskülit teşhisine yardımcı olabilir.

İdrar Testleri

Bu testler idrarınızın kırmızı kan hücreleri içerip içermediğini veya fazla protein içerip içermediğini ortaya çıkarabilir ve bu da tıbbi bir soruna işaret ederek tanıya yardımcı olabilir.

Görüntüleme Testleri

Noninvaziv görüntüleme teknikleri, hangi kan damarlarının ve organlarının etkilendiğini belirlemeye yardımcı olabilir. Vaskülit için görüntüleme testleri arasında X-ışınları, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) bulunur.

Anjiyografi

Kan damarlarının ana hatlarının görülmesini sağlar.

Biyopsi

Doktorun, vücudun etkilenen bölgesinden küçük bir doku örneği aldığı cerrahi bir prosedürdür. Daha sonra bu doku, vaskülit belirtileri açısından incelenir.

Vaskülit Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavi yöntemleri esas olarak, iltihabı ilaçlar ile kontrol altına almaya ve vaskülitinizi tetikleyen hastalıkları çözmeye odaklanır. Vaskülit tedavisi 2 aşamalıdır. İlk aşama iltihabı durdurmak, ikinci aşama nüks etmesini önlemektir.

Her iki aşama da reçeteli ilaçlar vasıtasıyla ilerler. Hangi ilacı ne kadar süre almanız gerektiği de, vaskülitin türüne , etkilenen organlara ve durumun ciddiyetine bağlı olarak şekillenir. Çoğu vakada tedavi başarıya ulaşır ama daha sonra nüks etme riski mevcuttur. Bazı vakalarda vaskülitin tamamen iyileştiğini göremez ve devam eden bir tedaviye ihtiyaç duyar.

Vaskülit bazı vakalarda, damar duvarında balon benzeri çıkıntılar oluşmasına neden olur. Bu şişliğe cerrahi operasyon gerekebilir. Tıkalı arterler ayrıca ameliyata ihtiyaç duyabilmektedir.

Vaskülit kontrol altına alındığında, doktorunuz ilaçları kesecektir. Tedavinin uzun vadeli yan etkilerini, vaskülit alevlenmelerini ve komplikasyonları izlemek için düzenli kontroller gerekecektir. Belirtilerin farkında olup, ortaya çıkma durumunda doktorunuzla iletişime geçmeniz çok doğru olacaktır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?