Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

İleri uzuv rekonstrüksiyonu; doğumsal iskelet bozuklukları ve tümör cerrahisi gibi durumlarda, klasik cerrahi tekniklerle çözülemeyen komplikasyonların tedavisi için gereklidir. Bu tedavi, her hastanın durumuna uygun olarak planlanan ve uygulanan tekniklerle gerçekleştirilir. İleri uzuv rekonstrüksiyonu sonrasında hastalar, genellikle 1-2 gün içinde günlük aktivitelere dönebilir. Tedavinin başarı oranı, hastanın özel durumuna göre planlanan en uygun tedavi yöntemine bağlı olarak %80'den daha yüksektir. İleri uzuv rekonstrüksiyonu, doğuştan gelen deformitelerden, travmatik durumlara kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir.
İçindekiler

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonu Nedir?

İleri uzuv rekonstrüksiyonu; tedavi edilmediğinde ciddi sakatlık ya da uzuv kaybı (ampütasyon) ile sonuçlanacak hastaların uzuvlarını kurtaran ve kullanmalarını sağlayan cerrahi disiplindir. Uzuv kelimesi ile, omuzdan el parmaklarına kadar üst uzuv ve leğen kemiğinden ayak parmaklarına kadar alt uzuv kastedilir. Rekonstrüksiyon ise yeniden şekil vermek, işlev kazandırmak anlamındadır. Buradan anlaşılacağı gibi, hem anatomik yapısını hem de işlevini kaybetmiş bir uzvun yeniden kullanılır hale getirilmesinden bahsedilmektedir.

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonuna Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Özellikle doğumsal iskelet bozuklukları, tümör cerrahisi gibi durumlarda ilk tedavi olarak, kırık kaynamaması, kemik iltihabı, kısalık ve eğriliklerde (deformite) komplikasyonun tedavisi için gereklidir. Klasik ortopedik cerrahi teknikler ile sonuç alınamayan, uzuv kaybı ya da sakatlığa sebep olabilecek durumların tedavisidir. İleri uzuv rekonstrüksiyonun özelliği; her bir hastanın bedenine ve mevcut durumuna uygun tekniklerin planlanması ve uygulanmasıdır.

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonundan Sonra Günlük Aktiviteye Dönüş Ne Zaman Olur?

İleri uzuv rekonstrüksiyonu sonrası hastanın gündelik hayatına geri dönüşü yaklaşık 1-2 gün sonra olur. İleri uzuv konstrüksiyonu için kullanılan yöntemler ile üretilen tüm malzemeler yüksek yük taşıma yeteneğine sahip oldukları için, hastalar ameliyattan kısa süre sonra kalkabilir. Böylece hasta; yürür, günlük ihtiyaçlarını giderir hale gelir ve sosyal hayatlarına geri dönüş sağlayabilir.

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonu Sonrası Başarı Oranı Nedir?

Bugün ileri uzuv rekonstrüksiyonu ile neredeyse %100 uzuv kaybı olabilecek durumlarda, tedavinin başarı oranı %80’den daha fazladır. Tedavinin başarısını belirleyen temel nokta; her bir hastanın bedenine yönelik en uygun tedavinin planlanması ve uygulanmasıdır.

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonu ilgi alanları:

  • Doğuştan (konjenital) deformiteler ve kısalıklar
  • Çocukluk çağı ekstremite deformiteleri ve kısalıkları
  • Kötü kaynamış kırığa bağlı deformiteler ve kısalıklar
  • Kırığın kaynamaması (psödoartroz) ve enfekte kaynamama
  • Kemik enfeksiyonları (osteomiyelit) ve total eklem protezi sonrası enfeksiyon
  • Ortopedik onkolojik ameliyatlara bağlı komplikasyonlar: Kaynamama, kemik kaybı, enfeksiyon, kısalık
  • Cücelik (dwarfizm), akondroplazi ve uzatma
  • Kozmetik uzatma
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı

Doktorlar

İleri Uzuv Rekonstrüksiyonu biriminde görevli Profesör Doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?