Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1989 Kabataş Erkek Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Akciğer Kanserleri Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • European Society of Thoracic Surgeons
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mediastinoskopi açısından yüksek riskli hastaların retrospektif analizi Turk Gogus Kalp Damar Cerrahısı Dergısı-Turkısh Journal Of Thoracıc And Cardıovascular Surgery Temmuz 2013, Cilt 21, Sayı 3, Sayf: 699-705 Sibel Buluç Bulğen, Ziya Salihoğlu, Ahmet Demirkaya, Lale Yüceyar
 • Video-assisted mediastinoscopic lymphadenectomy is associated with better survival than mediastinoscopy in patients with resected non-small cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Jun 15. doi:pii: S0022-5223(13)00542-4. 10.1016/j.jtcvs.2013.04.036. Turna A, Demirkaya A, Ozkul S, Oz B, Gurses A, Kaynak K.
 • Vascular thoracic outlet syndrome developed after minimally invasive repair of pectus excavatum. Eur J Cardiothorac Surg. 2013 Sep;44(3):567-9. doi: 10.1093/ejcts/ezt163. Kiliç B, Demirkaya A, Turna A, Kaynak K.
 • Tumor With Wires: Images in Cardiothoracic Medicine and Surgery, Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 2013; DOI: 10.1177/0218492313516964 Ahmet Demirkaya, Ezel Ersen, Kamil Kaynak
 • Association of epidermal growth factor receptor and K-Ras mutations with smoking history in non-small cell lung cancer patients. Exp Ther Med. 2013 Feb;5(2):495-498 Baykara O, Tansarikaya M, Demirkaya A, Kaynak K, Tanju S, Toker A, Buyru N.
 • The factors determining the complications in the minimally invasive surgical correction of pectus excavatum Turk Gogus Kalp Damar Cerrahısı Dergısı-Turkısh Journal Of Thoracıc And Cardıovascular Surgery Nisan 2011, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa:201-206 Ahmet Demirkaya, Fatma Şimşek, Ezel Erşen, et al.
 • Intraoperative Localization of Recurrent Medullary Carcinoma of the Thyroid Using Tc-99m HYNIC-TATE and a Surgical Gamma Probe. Clin Nucl Med. 2011 Sep;36(9):831-3. Aliyev A, Ocak M, Kabasakal L, Haciyev Y, Ozhan M, Vural O, Ozturk O, Demirkaya A, Uslu I.
 • "Pinch-off syndrome": an unusual complication following central venous port implantation Turk Gogus Kalp Damar Cerrahısı Dergısı-Turkısh Journal Of Thoracıc And Cardıovascular Surgery Volume: 18 Issue: 3 Pages: 229-231 Published: JUL 2010 Besirli K, Demirkaya A, Demirbas MY, et al
 • WWOX gene may contribute to progression of non-small-cell lung cancer (NSCLC). Tumour Biol. 2010 Aug;31(4):315-20. Epub 2010 May 18.PMID: 20480411 Baykara O, Demirkaya A, Kaynak K, Tanju S, Toker A, Buyru N.
 • Analysis of the alterations of trace elements in plasma and tissue, in lung cancer. Tuberk Toraks. 2010 Jan;58(1):53-8. Turkish. PMID: 20517729 Demirhan O, Demirkaya A, Erşen E, Ercan M, Kaynak K.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?