Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2006 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2001 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2009 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 2006 - 2008 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Kalp-Damar Cerrahisi Derneği
 • European Association of Cardiothroacic Surgery
 • Society of Thoracic Surgeons
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of ultrasonically activated scalpel and traditional technique in radial artery harvesting; an electron microscopic evaluation. Anadolu Kardiyol Derg. 2011; 11: 250-6 . Dumantepe M, Kehlibar T, Gullu AU, Arslan Y, Yılmaz M, Berköz K, Tarhan IA, Ozler.
 • Central Venous Catheter Related Stenosis and Thrombosis of Superior Vena Cava: An Update of Treatment Strategies. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(3):344-51 Gullu AU, Senay S.
 • Readmission to intensive care unit after fast track cardiac surgery; an analysis of risk factors and outcome according to the type of operation. Heart Surgery Forum 2010; 13: 1-6 Toraman F, Senay S, Gullu AU, Karabulut H, Alhan C.
 • Acute type A aortic dissection complicated with left main coronary obstruction detected by transesophageal echocardiography. Arch Turk Soc Cardiol 2010; 38(3): 211-4 Gullu AU, Nurkalem Z, Akcar M.
 • Stentless bioprosthesis provided excellent hemodynamic performance in a military scuba diver with infective endocarditis. Mert Dumantepe, A.Umit Gullu, Gurkan Komurcu, B. Kaan Inan, A.Turan Yilmaz.Mil Med. 2009;174:770-2.
 • Successful Treatment of Infected Left Ventricular Pseudoaneurysm Related to Empyema. A.Umit Gullu,Yara Banz, Thierry Carrel, Jurg Schmidli. The Anatolian Journal of Cardiology. 2009;9:351-2
 • Acute type A aortic dissection complicated with left main coronary obstruction detected by transesophageal echocardiography. Ahmet Umit Gullu, Zekeriya Nurkalem, Murat Akcar, Mehmet Eren. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 35:40-42
 • Stentless bioprosthesis provided excellent hemodynamic performance in a military scuba diver with infective endocarditis. Mil Med 2009; 174: 770-2 Mert Dumantepe, A.Umit Gullu, Gurkan Komurcu, B. Kaan Inan, A.Turan Yilmaz.
 • Iliac Arterial Intussusception From an Aortic Endoclamp Catheter. B. Kaan Inan, Alper Ucak, Ahmet Umit Gullu, Ahmet Turan Yılmaz. Ann Thorac Surg. 2009;88:262-263
 • Preserved Pleural Integrity Provides Better Respiratory Function and Pain Score After Coronary Surgery. Journal of Cardiac Surgery 2009; 24: 299-300 Gullu AU, A.Ekinci, M.Ates, M.Kızılay, A.Arnaz, M.Akcar.
 • Safety of Unilateral Antegrade Cerebral Perfusion at 22 degrees C Systemic Hypothermia. Heart Surg Forum 2008; 11: 184-7 Sanioglu S, Sokullu O, Ozay B, Gullu AU, Sargin M, Albeyoglu S, Ozgen A, Bilgen F.
 • Abdominal aortic aneurysm with rupture into the inferior vena cava. Ates M, Ciloglu U, Gullu AU, Dağsali S, Yekeler I. Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:90
 • Which temperature is better in acute type A aortic dissection? Ates M, Gullu AU. Eur J Cardiothorac Surg. 2007;31:138-144
 • Is Single or Double Aortic Clamping Safer in Terms of Cerebral Outcome During Coronary Bypass Surgery? Mehmet A., Mustafa Y., Ahmet U. Gullu, Yavuz S., Mehmet K., Murat A. Int Heart J 2006;47:185-192
 • Evaluation of risk factors associated with femoral pseudoaneurysms after cardiac catheterization. Ates M, Sahin S, Konuralp C, Gullu U, Cimen S, Kizilay M, Gunay R, Sensoz Y, Akcar M. J Vasc Surg. 2006;43:520-4
 • Which is more appropriate for right axillary artery cannulation in acute type A aortic dissection - directly or with graft? Ates M, Gullu AU. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;30:815-6

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI